Výuka jazyků

Od středy 8. září 2021 budeme pokračovat v našich hodinách italštiny pro začátečníky. Hodiny budou opět probíhat na faře, od 18.00 hod. Před vlastní hodinou bude v kapli na faře od 17.30 mše svatá v italském jazyce. Vzhledem k tomu, že jsme kvůli covidu postupovali i v minulém školním roce pomalu, tak jsme „pouze“ v 6. lekci učebnice Manuale di Italiano contemporaneo (Učebnice současné italštiny; Ferrarová, Pospíšilová, vydal Cpress-Edika). Zvaní jsou tedy i úplní začátečníci, kteří prvních šest lekcí – třeba po soukromé konzultaci – hravě dohoní.