Pravidelné akce

DenČASProgramKDE
Pondělí15:00Náboženství pro 1. třídu Arciděkanství
15:45Náboženství pro 2.-5. tříduArciděkanství
Úterý
17:00
Večery chval tancem a zpěvem pro ženy
každé 1.úterý v měsíci (mimo prázdnin)
Arciděkanství
15:00
Klubíčko
každé 3.úterý v měsíci (mimo prázdnin)
Arciděkanství
19:00Setkávání Mariiny legieArciděkanství
Středa16:00Náboženství pro starší děti (druhý stupeň)Arciděkanství
17:30Mše svatá v italském jazycekaple Arciděkanství
18:00Italština pro začátečníkyArciděkanství
19:00Příprava na křest a biřmování Arciděkanství
19:00

Společenství mužůmodlitba breviářesudé týdny
(bližší informace u Pavla Miškovského tel. 737 316 500 a Vladimíra Mlcha tel 603 430 402).
Arciděkanství

Čtvrtek10-12hAdoracekaple Arciděkanství
17:15Náboženství ve skupinách pro všechny dětifara Hnidousy
19:00*Adorace (*po večerní mši svaté)kaple Arciděkanství
Pátek9:30Bohoslužba slova pro matky s dětmisudé týdnykaple Arciděkanství
10:00Společenství maminek s dětmisudé týdnyArciděkanství
10:00Adorace kaple Arciděkanství
15:30Společenství mládežeArciděkanství
19:00
Chrámový pěvecký sbor – zkoušky v kostele, popř. na fařeŠvermov-Hnidousy, Velvarská 1295 nebo Arciděkanství
19:00*

první pátek v měsíciAdorace Nejsv. Svátosti s modlitbou korunky k Božímu Milosrdenství
(*po večerní mši svaté)
Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)
19:00*
druhý a čtvrtý pátek v měsíciModlitby matek
(*po večerní mši svaté)
Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)
Sobota
8:00
první sobota v měsícimše sv. se zasvěcením Neposkvrněnému Srdci P. MarieKostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)
16:00
druhá sobota v měsíci mše sv. pro život a modlitba za nenarozené dětiKostel Nejsv. Srdce Ježíšova (Kročehlavy)