Odkazy

Facebook farnosti Nanebevzeti Panny Marie v Kladne
Pro přípravu na biřmování ale i pro ostatní
farní sbor sv. Mikuláše
Farní charita Kladno – kontakty, popř. informace o jejích aktivitách Facebook farní charity
Nedělní liturgie
Zde lze nalézt nedělní biblické texty včetně komentáře.
www.maria.cz
Tento web je jedním z projektů Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. Jeho cílem je podat vyvážený pohled na křesťanskou – katolickou úctu k Panně Marii. Byl oficiálně spuštěn 8. prosince 2005 na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie.