První Svaté Přijímání

27.4.2020

Vážení a milí rodiče,

pomalu se blíží termín prvního svatého přijímání, který byl stanoven na 21. června (je to třetí červnová neděle, „dětská mše sv.“). 

Obvykle příprava probíhá 5-6 pátků před samotným 1. sv. přijímáním.

Vzhledem k uvolňování epidemiologických opatření bude první setkání dětí v pátek 25. května od 15 hod na faře (arciděkanství). 

19. června by proběhla i první zpověď dětí, dále „nácvik“ na neděli a výzdoba kostela.

S pozdravem a požehnáním P. Martin