Pastorační rada

Zvolení:

Blanka
Součková
Michal
Přibyl
Katarína
Popovičová

Povinní:

Jaroslava
Jenčíková
ZŠ Maltézských
rytířů
Jan
Peroutka
Mariina legie
Anna
Valentová
MŠ Radost
Stanislav
Vejvar
Orel
Petr
Švec
Farní charita

Jmenovaní:

Jan
Mourek
Jaroslav
Kohout
David
Prentis

Duchovní:

P. Martin Chleborád
P. Jiří Neliba
P. Jan Píška
Br. j. Václav Slavíček

Zápisy: