Oznámení z 12.2.2023 (6. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

 

níže naleznete oznámení na příští týden

 

Info ohledně kostela Nanebevzetí Panny Marie: Hledáme nové lektory pro čtení 1. čtení při mši svaté – muže, ženy i děti z lidu. Bylo by to v  kostele Nanebevzetí Panny Marie jen jednou za čas v předem známý termín. Prosíme zájemce, aby se ozvali na mail mlchova.lydie@seznam. cz, kvůli vytvoření seznamu s daty čtení. Mail také visí vzadu na nástěnce. Prosíme o nahlášení do 19.2.2023, pak bude vytvořen rozpis, který bude zveřejněn na nástěnce.

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 16.2. od 16.30 h na faře-arciděkanství. Zápis z minulého setkání je v příloze mailu.

 

Poprosím o zasílání článků a příspěvků do velikonoční Naděje. Uzávěrka bude 27.3. ve 12.00. Díky.

 

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

 

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A také na (zatím) dvojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst.

 

Program farnosti:

 

so a ne 11. a 12.2. světový den nemocných (poselství sv. Otce v příloze)

22.2. Popeleční středa

——

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara 

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků velikonoční Naděje

 

2.4. Květná neděle

6.-9.4. Velikonoce 

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM

 

19.-26. 5. pouť do Fatimy (viz příloha Fatima)

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM agapé na zahradě

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkuji všem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

FARNOST

2801706002/2010

Opravy arciděkanství

2001730194/2010

Opravy Vrapice sv. Mikuláš

2101826652/2010

Opravy Švermov sv. Mikuláš

2401706003/2010

Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně

2501952754/2010

FARNÍ CHARITA

2001263573/2010

—–

Přeji požehnané dny!

P. Martin 

Oznámení z 5.2.2023 (5. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

 

níže jsou oznámení na další týden.

 

5.2. je první neděle v měsíci – mše sv. v 18 h u P. Marie bude slavena v latinském jazyce (mše sv. u sv. Floriána slavena nebude).

 

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 9.2. od 16.30 h na faře-arciděkanství.

 

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18. června. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21. dubna v 15 h na faře-arciděkanství.

 

Program farnosti:

 

so a ne 11. a 12.2. světový den nemocných (poselství sv. Otce v příloze)

22.2. Popeleční středa

——

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara 

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků velikonoční Naděje

 

2.4. Květná neděle

6.-9.4. Velikonoce 

 

19.-26. 5. pouť do Fatimy (viz příloha Fatima)

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM 

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkuji všem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

FARNOST

2801706002/2010

Opravy arciděkanství

2001730194/2010

Opravy Vrapice sv. Mikuláš

2101826652/2010

Opravy Švermov sv. Mikuláš

2401706003/2010

Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně

2501952754/2010

FARNÍ CHARITA

2001263573/2010

—–

Přeji požehnané dny!

P. Martin 

Oznámení z 29.1.2023 (4. neděle v mezidobí, světový den malomocných)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

 

níže  naleznete oznámení na další týden.

 

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 2.2. od 16.30 h na faře-arciděkanství.

V příloze mailu naleznete zápis z posledního setkání.

 

Také přikládám zápis z posledního zasedání pastorační rady farnosti.

 

Program farnosti:

čt 2.2. Hromnice – svátek Uvedení Páně do chrámu (se žehnáním svící) 18 h NPM 

ne 12.2. světový den nemocných

22.2. Popeleční středa

——

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara 

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků velikonoční Naděje

2.4. Květná neděle

6.-9.4. Velikonoce 

19.-26. 5. pouť do Fatimy (viz příloha Fatima)

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM 

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkuji všem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

FARNOST

2801706002/2010

Opravy arciděkanství

2001730194/2010

Opravy Vrapice sv. Mikuláš

2101826652/2010

Opravy Švermov sv. Mikuláš

2401706003/2010

Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně

2501952754/2010

FARNÍ CHARITA

2001263573/2010

—–

Přeji požehnané dny!

P. Martin

Oznámení z 22.1.2023 (3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

 

níže naleznete oznámení na tento týden, dále dopis otce biskupa Z. Wasserbauera k neděli Božího slova a pozvánku na mši sv. 8.2. v Katedrále u příležitosti synodálního procesu.

——

Termín víkendovky: 27. 29.1. 2023

Sejdeme se v pátek v 18:00 a končit budeme po nedělní mši sv. (začátek mše 10:30)

S jídlem budeme začínat páteční večeří a končit nedělní snídaní. 

S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, hygienu, baterku… 

Cena: 350,-

Prosím o potvrzení účasti na tento mail: harigelovaanna@gmail.com , děkuji.

——

Ještě přidávám pozvání na duchovní obnovu pro mladé muže v pražském semináři: https://tammim.seminar-praha.cz/ 

Program farnosti:

 

22.1. neděle Božího slova

st 25.1. zasvěcení, litanie, pomazání olejem Pražského Jezulátka 18 h Kročehlavy (P. Pavel Michal OCD)

ne 29.1. světový den malomocných

 

Dlouhodobější výhled, zaznamenejte si prosím do svých diářů:

čt 2.2. Hromnice – svátek Uvedení Páně do chrámu (se žehnáním svící) 18 h NPM 

ne 12.2. světový den nemocných

22.2. Popeleční středa

——

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara 

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků velikonoční Naděje

2.4. Květná neděle

6.-9.4. Velikonoce 

19.-26. 5. pouť do Fatimy (viz příloha Fatima)

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM 

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkuji všem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

FARNOST

2801706002/2010

Opravy arciděkanství

2001730194/2010

Opravy Vrapice sv. Mikuláš

2101826652/2010

Opravy Švermov sv. Mikuláš

2401706003/2010

Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně

2501952754/2010

FARNÍ CHARITA

2001263573/2010

—–

Přeji požehnané dny!

P. Martin 

 

Oznámení z 15.1.2023 (2. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP, 

 

níže naleznete oznámení na příští týden.

 

Tento týden bude adorace pouze ve čtvrtek a v pátek dopoledne mezi 10-12 v kapli na faře.

Ve čtvrtek 19.1. bude mše sv. mimořádně ve 12 h (v kapli na faře); v kapli sv. Floriána bude v 18 h ekumenická bohoslužba slova.

 

Věnujte prosím pozornost těmto pozváním:

 

Základní církevní škola v Kročehlavech zve na den otevřených dveří v pondělí 16.1. od 8 do 18 h. http://www.zsmr.eu/?p=2673 

Základní církevní škola hledá paní na úklid: pondělí až pátek od 16-18 h, mzda přibližně 6 000 Kč. Nástup možný ihned. Bližší informace: Jaroslava Jenčíková 774 527 819.

 

Setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity proběhne ve čtvrtek 19.1. od 16.30 na faře-arciděkanství. https://www.facebook.com/farnicharitakladno 

 

Zveme vás na další společné čtení Božího slova v neděli 22.1. od 17 h na faře v Hnidousích. Budeme pokračovat v rozjímání prologu Evangelia podle Jana (Jan 1,1-18).

——

Sbírka 22.1. je v rámci tzv. Neděle Božího slova – přispět lze platbou přes složenku nebo na účet (viz příloha leták Dar na podporu biblického apoštolátu), nikoliv „do košíčku“ při nedělních sbírkách.

——

Informace z lednových Act curiae (úřední oběžník Arcidiecéze pražské) o společenství Eucharistická hodina:

„Arcibiskup pražský zřídil společenství věřících Eucharistická hodina, jehož statut je v příloze. Prosím duchovní správce farností, aby o tomto společenství informovali věřící a zprostředkovali přihlášení zájemců. Přihlášky se posílají na Strahovské opatství. Materiály pro členy budou také přicházet prostřednictvím farností. Duchovní správce prosím, aby členům umožňovali adorace, a tam, kde jich bude více, ve spolupráci s nimi zajistili otevření kostelů v přiměřené době. 

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský“  (viz přílohy Eucharistická hodina-příloha, Eucharistická hodina-Duchovní společenství)

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 

U nás v Kladně probíhá ve dnech 15.1.-20.1. Viz příloha (2023 – program ekumenických bohoslužeb). 

Zvlášť bych vás rád pozval na společnou ekumenickou bohoslužbu u sv. Floriána ve čtvrtek 19.1. od 18 h a na následnou besedu na faře-arciděkanství od 19 h. Tématem besedy bude představení jednotlivých křesťanských denominací a tradic působících v Kladně. 

Informace z lednových Act curiae:

„Již tradiční Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná od 18. do 25. ledna 2023. Doporučujeme duchovním, aby se ekumenické bohoslužby v našich farnostech konaly zejména v rámci tohoto Týdne modliteb.“ 

 

Otec arcibiskup také vydal Liturgickou instrukci k postojům při mši sv. (viz příloha).

——

Program farnosti:

 

15.-20.1. týden modliteb za jednotu křesťanů (viz příloha 2023 program ekumenických bohoslužeb na Kladně)

19.1. ekumenická bohoslužba v 18 h u sv. Floriána, v 19 h na faře-arciděkanství beseda s představenými ostatních církví a církevních společenství zastoupených na Kladně

25.1. zasvěcení, litanie, pomazání olejem Pražského Jezulátka 18 h Kročehlavy (P. Pavel Michal OCD)

 

Dlouhodobější výhled, zaznamenejte si prosím do svých diářů:

2.2. Hromnice – svátek Uvedení Páně do chrámu (se žehnáním svící) 18 h NPM 

22.2. Popeleční středa

——

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

2.4. Květná neděle

6.-9.4. Velikonoce 

19.-26. 5. pouť do Fatimy (viz příloha Fatima)

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM 

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkuji všem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

FARNOST

2801706002/2010

Opravy arciděkanství

2001730194/2010

Opravy Vrapice sv. Mikuláš

2101826652/2010

Opravy Švermov sv. Mikuláš

2401706003/2010

Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně

2501952754/2010

FARNÍ CHARITA

2001263573/2010

—–

https://www.youtube.com/watch?v=UeX4pWgkaK0/

Požehnané dny!

P. Martin