Oznámení

OZNÁMENÍ z 29. května (7. neděle velikonoční)

  • pondělí 30. května je památka Zdislavy.
  • úterý 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.
  • Ve středu 1. června je památka Justina, mučedníka.
  • pátek 3. června je památka Karla Lwangy a druhů, ugandských mučedníků. Je to zároveň první pátek v měsíci; přede mší sv. se v 17.30 vKročehlavech pomodlíme společně osmý den svatodušní novény. Po mši sv. následuje krátká adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství a litaniemi k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
  • Sobota 4. června je první v měsíci. Po mši sv. v latinském jazyce v 8.00 hod u P. Marie obnovíme zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
  • sobotu 4. června bude slavena ve 00 hod u P. Marie SVATODUŠNÍ VIGILIE (tj. mše sv. s lucernariem, obnovou biřmovacích závazků a s pomazáním olejem na památku biřmování). Mše sv. v 18.00 hod u sv. Floriána slavena nebude.

→ V květnu se modlíme loretánské litanie (májová pobožnost) vždy po mši sv. V červnu se po mši sv. modlíme litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu.

→ Od pátku 27. května do soboty 4. června probíhá svatodušní novéna jako příprava na slavnost Letnic (seslání Ducha Svatého). Novéna bude zakončena SVATODUŠNÍ VIGILIÍsobotu 4. června ve 20.00 hod u P. Marie.

→Tento týden bude adorace ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod v kapli na faře a po večerní mši sv. ve čtvrtek u P. Marie.

Katecheze během mší sv. ve čtvrtek a v neděli jsou věnovány Eucharistii a mši sv.

→ V neděli 5. června (slavnost Seslání Ducha Svatého) budou během mše sv. v 10.00 hod u P. Marie představeni členové pastorační rady farnosti.

→ V neděli 5. června zveme na koncert duchovní hudby od 19.00 hod do kostela Nanebevzetí Panny Marie.