Oznámení

OZNÁMENÍ z 19. března (4. neděle postní)  

  • V pondělí 20.3. je slavnost sv. Josefa 
  • Ve středu 22.3. se po večerní mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi. 
  • V pátek 24.3. je den misionářů-mučedníků a připomínka sv. Oscara Romera, biskupa-mučedníka San Salvadoru. 
  • V pátek 24.3. NEBUDE v 15 h slavena mše sv. ve Vrapicích. 
  • V sobotu 25.3. se po večerní mši sv. v kapli na faře pomodlíme zasvěcení Dítěti Ježíši a bude následovat pomazání olejem Pražského Jezulátka.  

Tento týden NEBUDE ve čtvrtek a pátek dopolední adorace. Zveme pouze na adoraci ve čtvrtek po večerní mši sv. (na faře).  

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 23.3. od 16.30 h na faře-arciděkanství. 

Ve čtvrtek 23.3. srdečně zveme na faru-arciděkanství od 19 h na besedu s Petrem Jaškem o pronásledování křesťanů a o jeho osobní zkušenosti ze zajetí v Súdánu.    

Pátky postní doby se modlíme křížovou cestu přede mší sv. v Kročehlavech (od 17.25).  

Farní postní duchovní obnova proběhne v sobotu 25.3. od 9 h na faře. Obnovu povede mons. Michael Slavík. (Ve 12 h bude v kapli na faře slavena mše sv. ze slavnosti Zvěstování Páně.)  

Poprosím o zasílání článků a příspěvků do velikonoční Naděje: martin.chleborad@gmail.com. Uzávěrka je 27.3. 

Úklidy v našich kostelích: 

Úklid kostela sv. Mikuláše v Hnidousích bude probíhat od 27. 3. do 1. 4. Prosíme ochotné dobrovolníky, aby se přihlásili paní L. Urbanové mailem: urbanova.ladislava@seznam.cz Úklidové prostředky si přineste s sebou. 

St 29.3. mezi 17-19 hodinou proběhne předvelikonoční úklid výše položených míst v kostele N.P.M. pomocí prachovek na tyčích a vysavačem. Prosíme o pomoc 5 mužů. Kontakt: Michal Přibyl, mi.pribyleznam.cz, tel: 606 655 053 

so 1.4. od 9 h Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech kontakt: pí Prentisová 776 268 202 

po 3.4. od 17 h sv. Florián kontakt: pí Caithamlová 776 744 227 

út 4.4. 17-19 h NPM kontakt: pí Popovičová 720 076 648 

Velký pátek 7.4. od 9 hod sv. Mikuláš Vrapice kontakt: pan Miškovský 737 316 500