Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Kostel nejsvětějšího Srdce Ježíšova se nachází na konci ulice Školská, poblíž světelné křižovatky ulic Kročehlavská, Unhošťská a Fügnerova.
Kostel byl postaven podle návrhu Ing. J. Novotného při budově kláštera řádu chudých školských sester de Notre Dame jako filiální kostel k děkanskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Kladně městě. Z kláštera, který je v ulici Školská hned naproti kostelu, je dnes církevní škola Základní škola Maltézských rytířů. Základní kámen kostela posvětil 28.června 1931 metropolitní kanovník u sv. Víta v Praze, PhDr. ThDr. Josef Čihák. Na průčelí kostela je reliéf Krista od kladenského rodáka a sochaře Jaroslava Volfa. Hned nad reliéfem se tyčí kostelní věž.
Kladenská čtvrť Kročehlavy, ve které kostel stojí, byla k městu Kladnu připojena až roku 1946. První písemná zmínka o vesnici Kročehlavy pochází již z roku 1316. Na místě kostela původně stála provizorně zřízená veřejně přístupná kaple sv. Víta, která byla v roce 1919 zrušena. Celá čtvrť Kročehlavy zahrnující i nová panelová sídliště je počtem obyvatel největší částí města Kladna.

Kudy se ke kostelu dostanete:
Při použití městské hromadné dopravy nejlépe ze zastávky Školská nebo ze zastávky Dělnická nebo ze zastávky Autobusové nádraží.

Při použití automobilu můžete použít nejlépe parkoviště přímo v ulici Školská nebo parkoviště u Baumaxu přes ulici Unhošťská.