Kostel narození sv. Jana Křtitele

Kostel narození sv. Jana Křtitele se nachází v části Kladna Dubí na kopci na rozhraní lesa U Jana a lesa Dubina. Kopec je východně od ulice Kralupská.
Původní kostel byl postaven v roce 1385 mistrem Janem z Nového Města Pražského na objednávku kněze Jakuba v zaniklé vsi Újezd. Obec v 15. století zanikla po vyplenění vojskem Jiřího z Poděbrad. V roce 1548 dal Jetřich II. Bezdružický z kolovrat kostel opravit. Po té byl kostel ještě několikrát opravován a svou dnešní podobu s oddělenou novogotickou zvonicí dostal až v roce 1861. Z původní středověké stavby se nejlépe dochoval presbytář. Ke kostelu přiléhá hřbitov.
Po cyklostezce směrem od Dubí je po levé straně cesty pomník obětem druhé světové války. 12.9.1944 zde omylem zahynulo 38 dělníků z hutí při bombardování Kladna americkou armádou. Dělníci se v lese schovávali před náletem, ale letadla shodila bomby omylem do těchto míst.

Kudy se ke kostelu dostanete:
Při použití hromadné dopravy nejlépe ze zastávky Kladno, Na šestém nebo z vlakové zastávky Kladno-Dubí nebo z vlakové zastávky Kladno-Vrapice.

Při použití automobilu můžete parkovat přímo u kostela. Ke kostelu lze dojet autem, ale pouze jako dopravní obsluha, neboť v odbočce z ulice Kralupská je značka „zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy“. Odbočka se nachází u viaduktu blízko zastávky Kladno, Na šestém.
Pěšky ke kostelu je možno dojít ze všech směrů jednou z mnoha lesních cest a cestiček.
Na kole se dá ke kostelu dojet po cyklostezce č.0017 z Dubí odbočkou z ulice Kralupská Odbočka se nachází u viaduktu blízko zastávky Kladno, Na šestém. Nebo po stejné cyklostezce, ale opačným směrem od Kladenské části Vrapice odbočkou z ulice Vrapická.