Kaple sv. Floriána Kladno

Kaple sv. Floriána se nachází na pěší zóně, nyní ulici T. G. Masaryka, která mírně stoupá z kladenského náměstí Starosty Pavla. Kapli najdeme asi po 200 m po pravé straně.
Kaple byla postavena pod patronací břevnovského benediktinského kláštera. Kaple je poslední církevní stavba slavného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Základní kámen byl posvěcen r. 1751. Smrt Kiliána Ignáce Dientzenhofera v prosinci 1751 oddálila i dostavění kaple. V té době byla kaple obklopena morovým hřbitovem z roku 1679. V 19. stol. byla zahájena sbírka na dostavbu kaple, a tak byla dokončena až v roce 1872. I při této dostavbě kaple bylo použito všech architektonických detailů navržených K. I. Dientzenhoferem. Poslední, generální, oprava a úprava okolí kaple do dnešní podoby proběhla počátkem 21. stol.
Svatý Florián je katolický mučedník a svatý. Je patronem hasičů a profesí, která souvisejí s ohněm – pekařů, hrnčířů, hutníků, kominíků. Zobrazován bývá v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár.
Svatý Florián se podle legendy narodil v 2. pol. 3. stol. v Zieselmaueru nedaleko Vídně a stal se římským vojákem. Florián šel na pomoc pronásledovaným křesťanům. Byl však chycen a mučen, aby se zřekl své víry. Neučinil tak a byl odsouzen k smrti. Dne 4. 5. roku 304 mu byl na krk přivázán mlýnský kámen a byl hozen do řeky Enže.

Kudy se ke kapli dostanete:
Při použití městské hromadné dopravy nejlépe ze zastávky Nám. starosty Pavla nebo ze zastávky Zádušní nebo ze zastávky Autobusové nádraží nebo ze zastávky Nám. Svobody.

Při použití automobilu zaparkujete nejlépe na neplaceném parkovišti v ulici Zádušní nebo parkoviště v ulici Floriánská nebo parkoviště v ulici Štěchova nebo na placeném parkovišti na Nám. starosty Pavla.