Pomoc farnosti

Milí přátelé,

Podpořit nás můžete:

  • Modlitbou
  • Dobrovolnickou prací: věnujte nám svůj volný čas formou dobrovolnické práce podle potřeb naší farnosti.
  • Finančním darem
  • Odkazem ze závěti: dárce formou sepsání závěti může rozhodnout o přidělení svého osobního majetku nebo jeho části naši farnosti
  • Zprostředkováním finančního nebo věcného daru od firmy, kde pracujete nebo kde někoho znáte
  • Jednorázový finanční dar je možno zaslat:
FARNOST 2801706002/2010
Opravy arciděkanství 2001730194/2010
Opravy Vrapice sv. Mikuláš 2101826652/2010
Opravy Švermov sv. Mikuláš 2401706003/2010
Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně 2501952754/2010
FARNÍ CHARITA 2001263573/2010

Za všechny vaše dary velice děkujeme a vyprošujeme požehnání.

Poznámka:
Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně.

Odpočet z daní pro fyzické osoby: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.