Pomoc farnosti

Milí přátelé,

Podpořit nás můžete:

  • Modlitbou
  • Dobrovolnickou prací: věnujte nám svůj volný čas formou dobrovolnické práce podlepotřeb naší farnosti.
  • Finančním darem
  • Odkazem ze závěti: dárce formou sepsání závěti může rozhodnout o přidělení svého osobního majetku nebo jeho části naši farnosti
  • Zprostředkováním finančního nebo věcného daru od firmy, kde pracujete nebo kde někoho znáte
  • Jednorázový finanční dar je možno zaslat:

2801706002/2010 (farnost)

100,-Kč

2001263573/2010 (farní charita)

100,-Kč

Za všechny vaše dary velice děkujeme a vyprošujeme požehnání.

Poznámka:
Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně.

Odpočet z daní pro fyzické osoby: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.