Pastorační rada

Složení pastorační rady farnosti Kladno 1

Zvolení:

Blanka Součková

Michal Přibyl

Katarína Popovičová

Povinní:

Jaroslava Jenčíková (ZŠ Maltézských rytířů)

Anna Valentová (MŠ Radost)

Stanislav Vejvar (Orel)

Jan Peroutka (Mariina legie)

Jmenovaní:

Jan Mourek

Jaroslav Kohout

David Prentis

Duchovní:

P. Martin Chleborád

P. Jiří Neliba

P. Jan Píška

Br. j. Václav Slavíček