Kontakty

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladně

Kladno, nám. Starosty Pavla 2,
272 01 Kladno

IČO: 61896063

FARNÍ ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí, čtvrtek, pátek
10.00 – 12.00 h

P. Martin Chleborád
(administrátor)
732 489 544martin.chleborad@gmail.com
P. Jan Píška
(kaplan)
734 805 910jan.piska@volny.cz
P. Mgr. Jiří Neliba
(výpomocný duchovní)
723 940 843neliba.jiri@volny.cz
Ing. Mgr. Václav Slavíček
(jáhen)
606 643 768slavicekvac@seznam.cz

Kde nás najdete?
Vzhledem k připravovaným úpravám prvního patra fary na náměstí Starosty Pavla bydlí dočasně administrátor farnosti P. Martin Chleborád na adrese Gorkého ul. 498/3 (1. patro, samostatný byt) a bývalý farář P. Jiří Neliba má k dispozici přízemí stejného objektu (samostatný byt), který je v majetku farnosti. Farní vikář (kaplan) P. Jan Píška bydlí nadále v přízemí budovy fary.

Farní kancelář, úřední hodiny atd. zůstávají beze změny.

P. Martin Chleborád, administrátor

Církevní mateřská škola http://www.cms-radost.cz/
Církevní základní škola http://www.zsmaltezskychrytiru.cz/