Category Archives: Oznámení

Ohlášky ze dne 25.4.2020

Sestry a bratři v XP,

milí farníci,

v příloze naleznete ohlášky na tento týden.

Kostely budou v tomto týdnu otevřeny následovně:

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie:

neděli – 3. velikonoční (26.4.) mezi 15-17 hod. Zejména bude příležitost přijmout Svaté přijímání.

od úterý do pátku (28.4.-1. 5.) mezi 10-12 hod.

neděli – 4. velikonoční (3.5.) mezi 15-17 hod.

 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech:

od pondělí do pátku (27.4.-1.5.) mezi 17-17.30 hod.

Svaté přijímání je možné přijmout ve výše uvedené časy v kostelích nebo jindy po domluvě. Připomínám možnost přijímat v úterý na parkovišti přes ulici před restaurací Na Kovárně mezi 18-18.30.

 

Svátost smíření můžete přijmout po individuální domluvě.

 

Texty osobních proseb do nedělní mše sv. můžete posílat bratru jáhnovi na tel.: 606 643 768.

 

Od pondělí 11. května  budou slaveny mše svaté, s maximálním počtem účastníků 30 osob ve všední dny (pondělí až pátek) v následujícím pořádku: denně vždy v 18.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie a zároveň denně v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech (mše sv. budou slouženy „souběžně“  v jednom i druhém kostele). Jinde a jiný čas ve všední dny bohoslužby nebudou.

 

Program bohoslužeb na sobotu a neděli 16. a 17. května by vypadal takto: 

sobota 16. května – v 8.00 hod mše sv. u P. Marie (3. sobota, v ritu antiquior) a večer by byly dvě mše sv. s nedělní platností – jedna opět u P. Marie od 18.00 hod (místo sv. Floriána) a v Kročehlavech také od 18.00, v „záloze“ by byla na arciděkanství ještě od 18.00 hod připravena kaple, pokud by k P. Marii dorazilo více lidí.

neděle 17. května:

Kročehlavy (Nejsv. Srdce Páně):

mše sv. v 8.30, 10.00, 11.30 

Nanebevzetí Panny Marie:

mše sv. v 8.30, 10.00 (zůstane přenášena přes FB), 11.30; „záložní“ bohoslužba slova cca od 12.30 (pokud by dorazilo více lidí na 11.30);   16.00 (v ritu antiquior), 18.00 (místo sv. Floriána), „záložní“ bohoslužba slova cca od 19.30 (pokud by dorazilo více lidí na 18.00 hod)

Vrapice (sv. Mikuláš):

mše sv. v 8.30

Hnidousy (sv. Mikuláš):

mše sv. v 10.30

 

Stejně bychom slavili všední dny i sobotu a neděli v následujícím týdnu (tedy od 18. do 24. května).

 

Od pondělí 25. května (kdy je povolen počet účastníků bohoslužeb až 50 osob) bychom se ve všední dny vrátili k běžnému pořadu bohoslužeb v naší farnosti.

Na sobotu a neděli 30. a 31. května (Letnice) a na sobotu a neděli 6. a 7. června (výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie) opět upravíme počet mší sv. s nedělní platností; informace budou v ohláškách.

 

Sv. Florián zůstane do 25. května uzavřený, resp. bude určen pro potřeby řeckokatolíků. 

 

Jak bude vše vypadat prakticky, tak to prověří tyto týdny. Snad už se brzy – a třeba i před 8. červnem – budeme moci vrátit k společnému slavení mše sv. bez omezení počtu přítomných. Modleme se prosím na tento úmysl.

Omluvte tedy prosím případné nedostatky v organizaci. Buďte prosím ohleduplní k sobě navzájem a trpěliví. Z pochopitelných důvodů se všichni nedostanou v neděli na tu mši sv., na kterou byli zvyklí obvykle chodit. Počkejte tedy prosím případně na další mši sv. Dále platí možnost (dispens biskupů) sledovat mše sv. v televizi, přes facebook atp.

Protože jsme spíš větší farnost, tak obnovíme slavení veřejných bohoslužeb až s maximální povolenou účastí 30 lidí, tedy od 11. května.

 

Věnujte prosím pozornost příloze „Otevření kostelů_podmínky“.

 

Od 1. května se prosím spojme v denní modlitbě loretánských litanií, protože začíná mariánský měsíc květen. Naleznete je např. zde: https://kancional.cz/067

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Pro velikonoční čas jednoho milého Michnu: 

Ohlášky a další informace

Sestry a bratři v XP, 

milí farníci,

níže naleznete ohlášky na tento týden.

Kostely budou v tomto týdnu otevřeny následovně:
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie:
v neděli Božího milosrdenství (19.4.) mezi 15-17 hod. Zejména bude příležitost přijmout Svaté přijímání.
od úterý do pátku (21.-24. 4.) mezi 10-12 hod.
v neděli – 3. velikonoční (26.4.) mezi 15-17 hod.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kročehlavech:
od pondělí do pátku (20-.24.4.) mezi 17-17.30 hod.

Svaté přijímání je možné přijmout ve výše uvedené časy v kostelích nebo jindy po domluvě. Připomínám možnost přijímat v úterý na parkovišti přes ulici před restaurací Na Kovárně mezi 18-18.30.

Svátost smíření můžete přijmout po individuální domluvě.

Texty osobních proseb do nedělní mše sv. můžete posílat bratru jáhnovi na tel.: 606 643 768.

Od 27. dubna se postupně bude uvolňovat nařízení ohledně počtu osob přítomných na veřejných mších sv. Dostali jsme přesnější instrukce z arcibiskupství, tak se podle nich musíme řídit a budu vás pak v této souvislosti prosit o pomoc (zejména bod desinfekce kontaktních ploch v kostelích – viz příloha; zde celý text prohlášení ČBK: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200417vyjadreni-cbk-k-rozhodnuti-vlady-o-znovuobnoveni-bohosluzeb ). Bez zajištění těchto podmínek nebude možné naše kostely otevřít. Upřesnění pro provoz v naší farnost pošlu v příštím týdnu. 

Když jsme se scházeli na mši sv. obvyklým způsobem, tak jsem občas po skončení bohoslužby přistoupil k pomazání různými oleji, abychom si připomněli náš křest nebo biřmování (při nich jsme také byli pomazáni posvátnými oleji) a nebo abychom prosili o uzdravení. Tento týden připadá na středu 22. den v měsíci. Od prosince jsme se připojili k řadě farností na světě, které si připomínají právě tento den (22. v měsíci) sv. Šarbela Machlúfa (http://catholica.cz/index.php?id=3312 ) a věřící jsou mazáni olejem sv. Šarbela nebo jakýmkoliv jiným požehnaným olejem. Protože k tomu tuto středu nemůže dojít, tak vás poprosím, abyste k pomazání přistoupili doma. Můžete právě onoho 22. nebo v neděli (nebo kdykoliv jindy). K pomazání použijte buď požehnaný (nebo exorcizovaný) olej a nebo obyčejný olivový olej (pokud byste chtěli přinést olej k požehnání, tak je to možné v otevírací době kostela Nanebevzetí Panny Marie). Někteří jste si přivezli oleje ze Sv. země. Takto žehnat může nejlépe hlava rodiny (z moci křestního kněžství) – stačí jednoduše udělat křížek na čelo a při tom říkat naše základní vyznání víry: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Můžete si pomazat olejem (stačí udělat křížek) i veřeje dveří – to je zas připomínka žehnání domů a bytů (a také připomínka Exodu 12,7 a 12,13). A pokud byt nebo dům nemáte zvlášť požehnaný, tak toto může být dobrý důvod tak učinit. O žehnáních lidí a věcí více zde: http://www.liturgie.cz/temata/zehnani-a-zazehnavani-exorcismus/zehnani .

Zítra slavíme neděli Božího Milosrdenství, oktáv vzkříšení Páně. Z Deníčku (Dn) sestry Faustýny (http://catholica.cz/index.php?id=4775 ) : ,,Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jako šarlat. (Dn 699) Tento svátek vytryskl z nitra (mého milosrdenství), aby utěšil celý svět… (1517) a je stvrzen v hlubinách mého slitování.“ (420)

Jistě se můžeme zamýšlet i nad Mt 5,7: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ a nad 14 skutky duchovního a tělesného milosrdenství: https://www.pastorace.cz/Knihovna/2-Skutky-milosrdenstvi-dnes.html .

Zasílám radostný hudební pozdrav z Bachovy Mše h-moll, část Et resurrexit, která jásavě vyjadřuje radost ze vzkříšení.

S pozdravem a požehnáním P. Martin