Oznámení z 9.4.2023 (slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční)(Květná neděle)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP!

+Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!+

Přeji vám všem požehnané Velikonoce a radost z toho, že jsme povolání k životu Dárcem života: „Já jsem Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. (Zj 1,17-18)“

V příloze mailu naleznete oznámení na velikonoční oktáv.

Dovolím si upozornit na změny v bohoslužebném pořádku v následujícím týdnu:

V úterý bude mše sv. slavena u sv. Floriána, podobně i ve čtvrtek se vracíme k slavení mše sv. do kostela Nanebevzetí Panny Marie.

V pátek bude mše sv. v Kročehlavech už v 17 h (a přede mší sv. se v 16.30 pomodlíme velikonoční cestu světla). 

V sobotu bude večerní mše sv. s nedělní platností slavena v 18 h v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

V neděli dopoledne bude mše sv. slavena pouze v 10 h v kostele Nanebevzetí Panny Marie (návštěva otce biskupa V. Malého). 

Po této mši sv. (v cca 11.15) bude slavit Vzkříšení řeckokatolická farnost.

Slavení Velikonoc podle juliánského kalendáře, kterým se řídí řeckokatolická a pravoslavná církev, je důvod pro změny v pátečním a víkendovém slavení v našich kostelích. 

S pozdravem a požehnáním!

P. Martin

Advertisement