Oznámení z 30.4.2023 (4. neděle velikonoční, neděle Dobrého pastýře)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

v příloze naleznete oznámení na další týden.

Ve čtvrtek 4.5. je liturgická připomínka sv. Floriána. Mše sv. v 18 h bude slavena v kapli sv. Floriána. Adorace po mši sv. bude také v kapli sv. Floriána

V pátek 5.5. zve bratr jáhen Václav na setkání matek s předškolními dětmi; setkání předchází bohoslužba slova od 9.30 v kapli sv. Matky Terezy na faře.

Okénko farní charity:

Jak pomoci charitě? Přidat ruce k dílu jako dobrovolník – další z pravidelných schůzek  bude ve čtvrtek 4.5. v 16.30 na faře

Nebo přispět finančně na účet farní charity: 2001263573/2010. A nebo samozřejmě modlitbou – zvlášť prosíme sv. Vincence de Paul o přímluvu. Aktuální informace naleznete na: https://www.facebook.com/farnicharitakladno/

Příprava na Letnice:

Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Duchu svatý, osvěť mě.
Lásko Boží, stravuj mě.
Veď mě na cestu pravdy.
Maria, Matko, provázej mne.
Požehnej mi s Ježíšem.
Ochraňuj mě před každým zlem,
klamem a nebezpečím.
Prameni míru a světla, přijď a osvěť mě.
Jsem hladová, přijď a nasyť mě.
Jsem žíznívá, přijď a osvěž mě.
Jsem slepá, přijď a daruj mi zrak.
Jsem chudá, přijď a obohať mě.
Jsem nevědomá, přijď a pouč mě.
Duchu svatý, celá se ti odevzdávám.
Duchu svatý, je tvým úkolem seznámit mě s Ježíšem.
Apoštolové žili dlouho s Ježíšem, aniž mu správně porozuměli.
Ale když jsi k nim přišel ty, konečně ho pochopili.
I mě můžeš darovat toto porozumění.
Přijď, můj utěšiteli, přijď má radosti a můj pokoji, má sílo a mé světlo.
Přijď, osvěť mě, abych našla pramen, u kterého mohu ukojit svou žízeň.
Jedna tvá kapka stačí, aby mi ukázala Ježíše takového, jaký je.
Ježíš říkal, že přijdeš k nevědomým, já jsem nejnevědomější ze všech.
Neprosím tě za žádnou jinou vědomost než o tu, jak lze najít Ježíše.
Neprosím tě o žádnou jinou moudrost, než o pochopení Ježíše.

(sv. Miriam od Ukřižovaného, bosá karmelitka)

Připomínám ještě dvě církevní přikázání

2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
„Každý věřící, jakmile dospěl do věku užívání rozumu, je povinen alespoň jednou za rok upřímně vyznat své těžké hříchy“.
3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
„Každý věřící je po svém prvním svatém přijímání povinen alespoň jednou za rok přistoupit k svatému přijímání. Toto přijímání je povinen splnit v době velikonoční, pokud je ze spravedlivého důvodu nesplní v jinou dobu během roku“.

Eucharistická hodina 

Pokud byste se ještě někdo chtěl přidat do společenství Eucharistická hodina, tak mi prosím dejte vědět. Otcové premonstráti pošlou modlitební pomůcky a mají každý měsíc mši sv. za členy společenství.

Program farnosti:

so 29.4. pouť za duchovní povolání na Sv. Horu, zároveň i farní pouť

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

ne 14.5. po mši sv. v 10 h u NPM prezentace Mary’s Meals https://www.marysmeals.cz/?pl=CZ/

19.-26. 5. pouť do Fatimy

19.-27.5. svatodušní novéna

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

so 27.5. od cca 22 h (po liturgické vigílii) celonoční svatodušní adorace-vigílie do ne 28.5., ukončení kolem 9.30

ne 28.5. Letnice

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

Požehnané dny!

P. Martin

Advertisement