Oznámení z 23.4.2023 (3. neděle velikonoční)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

milost Krista Vzkříšeného, ať je s vámi se všemi!

V příloze naleznete oznámení na příští týden.

——

Charitní okénko

V neděli 23.4. se těšíme na charitní bazárek (viz příloha)na zahradě fary-arciděkanství. Myslím, že návštěvníci budou překvapeni proměnou části garáží na farní zahradě. Díky za velké úsilí a práci, kterou do této akce vložil ředitel charity p. Švec a ostatní pracovití dobrovolníci a dobrovolnice. Prosím, připojte se i vy, ostatní, třeba je občas. Charita vás potřebuje!

Aktuální informace sledujte na: https://www.facebook.com/farnicharitakladno

Tento čtvrtek 27.4. setkání dobrovolníků a spolupracovníků charity nebude.

——

Program farnosti

so 22.4. mše sv. k oslavám 1050. výročí založení pražského biskupství, 10 h Katedrála Praha (viz příloha)

ne 23.4. Bazárek (viz příloha)

út 25.4. slavnostní mše sv. 18 h sv. Florián, korunka k Dítěti Ježíši, pomazání olejem, zasvěcení, litanie; o. Pavel Michal OCD, o. Martin

so 29.4. pouť za duchovní povolání na Sv. Horu, zároveň i farní pouť, přidáme se k programu, který je v příloze Pouť za duchovní povolání; prosím zapisujte se v sakristii (jméno+kontakt) 

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

ne 14.5. po mši sv. v 10 h u NPM prezentace Mary’s Meals https://www.marysmeals.cz/?pl=CZ/

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5.svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

Příprava na Letnice: o sedmi darech Ducha Svatého

(postupně si během některých velikonočních nedělí probereme dary Ducha Svatého a budeme prosit o nové vylití Ducha Svatého do našich životů)

Dar moudrosti

Moudrost je schopnost dívat se na všechno Božíma očima. Duch Svatý nás nečiní moudrými v tom smyslu, že bychom měli odpověď na všechno a všechno věděli, ale v tom smyslu, že víme o Bohu, víme, jak působí Bůh, a rozpoznáme, kdy je něco od Boha, nebo od Boha není. Srdce moudrého člověka vnímá Boha. Duch Svatý nám dává schopnost dívat se Božíma očima.

Dar rozumu

Nejde zde o intelektuální schopnosti, kterými můžeme být více či méně obdařeni. Dar rozumu je milost, která v nás vzbuzuje schopnost pronikat hlouběji za vnější vzhled skutečností a zkoumat hlubiny Božích záměrů a Božího plánu spásy. Dar rozumu úzce souvisí s vírou. Když v našem srdci přebývá Duch Svatý a osvěcuje naši mysl, dává nám den za dnem růst v hlubším pochopení toho, co řekl a učinil Bůh.

——

Sbírka do fondu sv. Vojtěcha – 23.4.2023 (kompletně odevzdáváme na arcibiskupství) viz příloha

——

V hudebním okénku můžeme zavzpomínat na velkopáteční obřady a krásnou hudbu od A. Vivaldiho: https://www.youtube.com/watch?v=qYymgtCOamk/

In XP P. Martin

Advertisement