Oznámení z 16.4.2023 (2. neděle velikonoční; svátek Božího milosrdenství)

Vážení a milí farníci,

milost našeho Pána vzkříšeného, ať je s vámi se všemi!

Dnešní informace budou zase trochu delší a naleznete i více příloh, tak prosím o trpělivost.

Nejprve velké díky – ministrantům, hudebníkům, květinářkám, všem, kteří se podíleli na výzdobě a úklidu našich kostelů – za přípravu na Velikonoce.

——

Okénko farní charity:

Díky za barevná velikonoční vajíčka, která jste rozdávali po nedělní mši sv.u P. Marie!

Prosíme o vrácení postních kasiček (můžete buď k mým rukám nebo přímo panu řediteli charity; v Kročehlavech můžete předat paní Prentisové).

Bazárek – chystáme bazárek dětského oblečení a hraček. Po mši sv. u P. Marie v neděli 23.4. na faře (viz příloha)

Příští setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity bude ve čtvrtek 20.4. v 16.30 na faře.

——-

Příprava na Letnice:

„Jak se velikonoční událost, která se stala jednou provždy, stane skutečností i pro nás? Právě prostřednictvím Ducha svatého…
Vždyť skrze něho je nám Bůh přítomen.

Bez něho (Ducha Svatého) je Bůh vzdálený,
Kristus zůstává v minulosti,
Evangelium je mrtvou literou,
Církev pouhou institucí,
autorita se stane nástrojem ovládání lidí,
misie budou pouhou propagandou,
liturgie vzpomínkovým rituálem
a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“
(patriarcha Ignatios IV.)

——-

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.
——

Program farnosti:

so 15.4. Národní pochod pro život Praha (viz příloha)

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10 h NPM (dopolední mše sv. pouze u P. Marie; večerní u sv. Floriána zůstává beze změny)

čt 20.4. beseda se sestrou vincentkou Petrou Součkovou o řeholním životě, 19.30 fara-arciděkanství

pá 21.4. první ze šesti příprav dětí na 1. sv. přijímání 15 h fara-arciděkanství

so 22.4. mše sv. k oslavám 1050. výročí založení pražského biskupství, 10 h Katedrála Praha (viz příloha)

ne 23.4. Bazárek (viz příloha)

ne 23.4. společné čtení Božího slova na faře v Hnidousích od 17 h budeme rozjímat hned nad dvěma texty evangelia – Mt 6, 6.-18. a Lk 11, 1.-13. Hlavním tématem bude modlitba

so 29.4. pouť za duchovní povolání na Sv. Horu, zároveň i farní pouť, přidáme se k programu, který je v příloze Pouť za duchovní povolání; prosím zapisujte se v sakristii (jméno+kontakt) 

so 13.5. malá farní pouť do Žlábku 16 h 

ne 14.5. po mši sv. v 10 h u NPM prezentace Mary’s Meals 

19.-26. 5. pouť do Fatimy

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě) (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě (dopolední mše sv. pouze u P. Marie)

——

Požehnané velikonoční dny!

P. Martin 

Vzpomínka na krásné slavení:

Advertisement