Oznámení z 19.2.2023 (7. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

níže naleznete oznámení na příští týden.

Na příští neděli (první postní) posílá pastýřský list otec arcibiskup. Naleznete v příloze.

Info ohledně kostela Nanebevzetí Panny Marie: Hledáme nové lektory pro čtení 1. čtení při mši svaté – muže, ženy i děti z lidu. Bylo by to v  kostele Nanebevzetí Panny Marie jen jednou za čas v předem známý termín. Prosíme zájemce, aby se ozvali na mail mlchova.lydie@seznam. cz, kvůli vytvoření seznamu s daty čtení. Mail také visí vzadu na nástěnce. Prosíme o nahlášení do 19.2.2023, pak bude vytvořen rozpis, který bude zveřejněn na nástěnce.

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 2.3. od 16.30 h na faře-arciděkanství. Zápis z minulého setkání je v příloze mailu.

Poprosím o zasílání článků a příspěvků do velikonoční Naděje. Uzávěrka bude 27.3. ve 12.00. Díky.

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A  trojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst. V srpnu (20.8.) by měl dorazit mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský. 

Program farnosti:

22.2. Popeleční středa den přísného postu (od masa a újmy) mše sv. s udílením Popelce v 8 h u NPM a v 18 h v Kročehlavech

V pátky postní doby se modlíme křížovou cestu přede mší sv. v Kročehlavech (od 17.25).

so 25.2.po mši sv. v18 h pomazání olejem, zasvěcení, litanie k D. Ježíši  kaple na faře(o. Pavel Michal OCD)

——

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara 

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků velikonoční Naděje

2.4. Květná neděle

6.-9.4. Velikonoce 

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM

19.-26. 5. pouť do Fatimy (viz příloha Fatima)

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova 18 h Kročehlavy otec Prokop Siostrzonek, opat břevnovský

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM mons. Jan Graubner agapé na zahradě

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkujivšem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

Sbírky vyhlášené arcibiskupstvím/Sv. stolcem (kompletně se odvádějí na arcibiskupství):

19.2. Sbírka Haléř sv. Petra

  12.3. Sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)  

FARNOST2801706002/2010
Opravy arciděkanství2001730194/2010
Opravy Vrapice sv. Mikuláš2101826652/2010
Opravy Švermov sv. Mikuláš2401706003/2010
Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně2501952754/2010
FARNÍ CHARITA2001263573/2010

—–

https://www.youtube.com/watch?v=4qtEkOl6Plo/ – vzpomínka na Popeleční středu 2021

Přeji požehnané dny a plodný půst!

P. Martin 

Advertisement