Oznámení z 12.2.2023 (6. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

 

níže naleznete oznámení na příští týden

 

Info ohledně kostela Nanebevzetí Panny Marie: Hledáme nové lektory pro čtení 1. čtení při mši svaté – muže, ženy i děti z lidu. Bylo by to v  kostele Nanebevzetí Panny Marie jen jednou za čas v předem známý termín. Prosíme zájemce, aby se ozvali na mail mlchova.lydie@seznam. cz, kvůli vytvoření seznamu s daty čtení. Mail také visí vzadu na nástěnce. Prosíme o nahlášení do 19.2.2023, pak bude vytvořen rozpis, který bude zveřejněn na nástěnce.

Další setkání dobrovolníků a spolupracovníků farní charity se uskuteční ve čtvrtek 16.2. od 16.30 h na faře-arciděkanství. Zápis z minulého setkání je v příloze mailu.

 

Poprosím o zasílání článků a příspěvků do velikonoční Naděje. Uzávěrka bude 27.3. ve 12.00. Díky.

 

První sv. Přijímání dětí letos proběhne v neděli 18.6. Rodiče mohou přihlásit svoje děti v sakristii (tam je třeba zanechat kontakt: e-mail a telefon) a nebo odpovědí na tento mail. První ze šesti společných příprav proběhne v pátek 21.4. v 15 h na faře-arciděkanství.

 

Z níže uvedeného programu naší farnosti bych rád upozornil na postní duchovní obnovu, která proběhne v sobotu 25.3. Povede ji bývalý generální vikář, otec Michael Slavík. A také na (zatím) dvojí biskupskou návštěvu: na neděli Božího milosrdenství slíbil návštěvu o. biskup V. Malý a biřmovat (a oslavit výročí posvěcení kostela NPM) 11.6. přijede o. biskup K. Herbst.

 

Program farnosti:

 

so a ne 11. a 12.2. světový den nemocných (poselství sv. Otce v příloze)

22.2. Popeleční středa

——

5.3. 2. neděle postní NPM 10 h přijetí katechumenů mezi čekatele křtu

so 11.3. diecézní a farní setkání ministrantů 9.30 fara-arciděkanství/NPM 

12.3. 3. neděle postní NPM 10 h 1. skrutinia za katechumeny

út 14.3. pastorační rada fara 18.45

19.3. 4. neděle postní NPM 10 h 2. skrutinia za katechumeny

čt 23.3. přednáška a svědectví Petra Jaška, autora knihy Snubní prsten za život (Na cele s bojovníky islámského státu) 19 h fara 

pá 24.3. den misionářů-mučedníků

so 25.3. postní duchovní obnova mons. Dr. Michael Slavík 9 hod fara 

26.3. 5. neděle postní NPM 10 h 3. skrutinia za katechumeny

po 27.3. uzávěrka článků a příspěvků velikonoční Naděje

 

2.4. Květná neděle

6.-9.4. Velikonoce 

16.4. neděle Božího milosrdenství mons. V. Malý 10h NPM

 

19.-26. 5. pouť do Fatimy (viz příloha Fatima)

so 27.5. svatodušní vigilie 20 h NPM

ne 28.5. Letnice 

 

pá 2.6. Noc kostelů

čt 8.6. Boží Tělo 

ne 11.6. výročí posvěcení kostela NPM + udílení svátosti biřmování 10 h NPM mons. Karel Herbst (po mši sv. agapé na zahradě)

pá 16.6. Nejsv. Srdce Ježíšova

ne 18.6. 1. svaté přijímání dětí 10 h NPM 

 

ne 20.8. poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 10 h NPM agapé na zahradě

——

Přidávám čísla účtů naší farnosti a charityDěkuji všem za hmotnou a finanční podporu farnosti. Několikrát do měsíce obětuji mši sv. za dobrodince a dárce farnosti.

FARNOST

2801706002/2010

Opravy arciděkanství

2001730194/2010

Opravy Vrapice sv. Mikuláš

2101826652/2010

Opravy Švermov sv. Mikuláš

2401706003/2010

Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně

2501952754/2010

FARNÍ CHARITA

2001263573/2010

—–

Přeji požehnané dny!

P. Martin 

Advertisement