Monthly Archives: Září 2022

Oznámení z 18.9.2022 (25. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

 

v příloze mailu naleznete oznámení na příští týden.

 

Přidávám pozvánku na víkendovku:

„Začal nám školní rok a s ním i vyhlídky na společně strávené báječné víkendy na faře.

Termín první víkendovky v tomto školním roce  je 14.-16.10.2022.

Sejdeme se v pátek v 18:00 a končit budeme po nedělní mši sv. (začátek mše 10:30)

S jídlem budeme začínat páteční večeří a končit nedělní snídaní.
S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, hygienu, baterku…
Cena: 350,-

Prosím o potvrzení účasti na tento mail (<harigelovaanna@gmail.com>), děkuji.

 

Září je mariánský měsíc, podobně jako květen nebo říjen, tak přikládám modlitbu k Dítěti Marii.

https://www.youtube.com/watch?v=Qjc0qug-1NQ

Požehnané dny!

In XP P. Martin

Otec Pio

Oznámení z 11.9.2022 (24. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP, 

 

v příloze naleznete oznámení na příští týden. 

 

Do pondělí 12.9. prosím o zaslání článků o farních aktivitách, skupinkách atp., které zveřejníme v zářijové informativní Naději.  

 

Hledáme asistenta/ku pedagoga pro naši církevní školu v Kročehlavech! Bližší informace podá vedení školy: http://www.zsmr.eu/?page_id=143

 

Zveme na mimořádnou adoraci ve středu 14.9. po večerní mši sv. v Kročehlavech (za mír na Ukrajině a ve světě) a na „svatoludmilskou“ adoraci s hudebním doprovodem ve čtvrtek 15.9. po večerní mši sv. u P. Marie.

 

Náboženství pro děti je rozvrženo ve školním roce 2022/2023:
§ Na arciděkanství (nám. Starosty Pavla 2):
  § ve středu od 16.00 hod náboženství pro druhý stupeň
  § náboženství pro 1. třídu ve čtvrtek od 14.45 hod
  § náboženství pro první stupeň (2.- 5.tř.) ve čtvrtek od 15.30 hod
§ Na faře v Hnidousích (Švermov):
  § ve čtvrtek od 17.15 hod ve dvou skupinkách: pro první stupeň (2.-5. třída) a pro druhý stupeň.
Náboženství pro dospělé – každou středu od 19.00 hod, tzv. katechumenát a příprava na biřmování, tedy příprava na křest dospělých, ale jsou zváni i ostatní zájemci, kteří si chtějí zopakovat katechismus. (Tuto středu, 14.9., proběhne setkání během adorace.)

 

V příloze ještě naleznete pozvání na první říjnovou sobotu v Koclířově a také informaci o pomoci pro sestry karmelitky v Drastech.

 

Ke středečnímu svátku Povýšení sv. Kříže:

https://www.youtube.com/watch?v=76zdm0-9kF0/

 

Požehnané dny!

P. Martin 

Oznámení ze 4.9.2022 (23. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

 

v příloze naleznete oznámení na příští týden. 

 

Program farnosti:

so 10.9. neformální setkání dětí a jejich rodičů z letošního Prvního svatého přijímání, zahrada arciděkanství

so 17.9. farní výlet a pouť k sv. Prokopovi na Sázavu

 

Ještě připojuji další informace:

 

Do pondělí 12.9. prosím o zaslání článků o farních aktivitách, skupinkách atp., které zveřejníme v zářijové informativní Naději.  

 

DUCHOVNÍ PÉČE v Oblastní nemocnici Kladno
PACIENTI, JEJICH RODINY A BLÍZCÍ, I PERSONÁL Oblastní nemocnice Kladno mohou využít služeb nemocničního kaplana a skupiny dobrovolníků. Nemocniční kaplan římskokatolické církve v Oblastní nemocnici Kladno Ing. Mgr. Václav Slavíček (*1946) je vyslán pražským arcibiskupem. Službu koná ve spolupráci hlavně se staničními sestrami v rámci řízené dokumentace Oblastní nemocnice Kladno, a to v řádu č. 33 bod 9 odst. 6:
„Pacient má právo přijímat ve zdravotnickém zařízení duchovní péči. Na vyžádání pomůže se zprostředkováním této péče personál.“
Nabízí rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Pomáhá snižovat stres, překonávat osamění. Hledá cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Těm, kdo mají zájem nabízí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby v prostorách nemocnice. Poskytuje motivaci, porozumění a naději. Nemocniční kaplan poskytuje péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zprostředkuje kontakty také jiným duchovním společenstvím, státem uznaných církví. Zachovává mlčenlivost a respektuje svobodu svědomí. 

http://nemocnicekladno.cz/pro-pacienty/duchovni-pece-v-oblastni-nemocnici-kladno 

 

Náboženství pro děti je rozvrženo ve školním 2022/2023 roce takto:
§ Na arciděkanství (nám. Starosty Pavla 2):
  § ve středu od 16.00 hod náboženství pro druhý stupeň (od 7. září)
  § ve čtvrtek od 14.45 hod náboženství pro 1. třídu a předškoláky (od 8. září
  § ve čtvrtek od 15.30 hod náboženství pro první stupeň (2.- 5. třída) (od 8. září)

  • Na fařeHnidousích (Švermov):
    § ve čtvrtek od 17.15 hod pro všechny skupinky souběžně (od 8. září)

Náboženství pro dospělé – každou středu od 19.00 hod, tzv. katechumenát a příprava na biřmování, tedy příprava na křest dospělých, ale jsou zváni i ostatní zájemci, kteří si chtějí zopakovat katechismus (nebo se v dospělosti připravit na biřmování, první sv. přijímání, sv. smíření). První setkání bude ve středu 7. září po mši sv. v Kročehlavech (v sakristii).

 

K svátku Narození Panny Marie:

https://www.youtube.com/watch?v=eePR2Iq93nc

 

S pozdravem a požehnáním

P. Martin