Oznámení z 28.8.2022 (22. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

 

v příloze naleznete oznámení na příští týden. 

 

Program farnosti:

ne 28.8. žehnání dětem do nového školního roku 

po 29.8. památka Stětí sv. Jana Křtitele kostel sv. Jana Křtitele v Dubí mše sv. v 18.00 hod  
čt 1.9. zahájení školního roku mše sv. v 8.05 hod, Nejsv. Srdce Páně Kročehlavy J.Em. kard. D. Duka

so 17.9. farní výlet a pouť k sv. Prokopovi na Sázavu

 

Ještě připojuji další informace:

 

Do pondělí 12.9. prosím o zaslání článků o farních aktivitách, skupinkách atp., které zveřejníme v zářijové informativní Naději.  

 

Kladno bez hazardu

Podpořte svým podpisem možnost vypsání referenda, ve kterém si budou moci obyvatelé Kladna sami svobodně rozhodnout o plošném zákazu hazardu. Do konce prázdnin potřebujeme 5.300 podpisů pro vyhlášení referenda, které proběhne v rámci prezidentské volby v lednu 2023. Na Kladně je asi 1000 těžce závislých hráčů. Každý hráč ovlivňuje svoji rodinu, přátele, sousedy. Kamenné herny jsou nejrizikovější formou hazardu pro vznik závislosti. (archy bude možno podepsat po mši sv. tuto neděli 28.8. v Kročehlavech a u P. Marie)

 

DUCHOVNÍ PÉČE v Oblastní nemocnici Kladno
PACIENTI, JEJICH RODINY A BLÍZCÍ, I PERSONÁL Oblastní nemocnice Kladno mohou využít služeb nemocničního kaplana a skupiny dobrovolníků. Nemocniční kaplan římskokatolické církve v Oblastní nemocnici Kladno Ing. Mgr. Václav Slavíček (*1946) je vyslán pražským arcibiskupem. Službu koná ve spolupráci hlavně se staničními sestrami v rámci řízené dokumentace Oblastní nemocnice Kladno, a to v řádu č. 33 bod 9 odst. 6:
„Pacient má právo přijímat ve zdravotnickém zařízení duchovní péči. Na vyžádání pomůže se zprostředkováním této péče personál.“
Nabízí rozhovor, naslouchání, laskavé setkání, lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci. Pomáhá snižovat stres, překonávat osamění. Hledá cestu, jak důstojně zvládnout obtížnou situaci. Těm, kdo mají zájem nabízí modlitbu, svátosti, četbu Bible nebo bohoslužby v prostorách nemocnice. Poskytuje motivaci, porozumění a naději. Nemocniční kaplan poskytuje péči v duchovní oblasti všem lidem bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru. Zprostředkuje kontakty také jiným duchovním společenstvím, státem uznaných církví. Zachovává mlčenlivost a respektuje svobodu svědomí. 

http://nemocnicekladno.cz/pro-pacienty/duchovni-pece-v-oblastni-nemocnici-kladno 

 

Náboženství pro děti je rozvrženo ve školním 2022/2023 roce takto:
§ Na arciděkanství (nám. Starosty Pavla 2):
  § ve středu od 16.00 hod náboženství pro druhý stupeň (od 7. září)
  § náboženství pro 1. třídu (bude upřesněno příští týden)
  § náboženství pro první stupeň (2.- 5. třída) (bude upřesněno příští týden)

  • Na faře v Hnidousích (Švermov):
    § ve čtvrtek od 17.15 hod pro všechny skupinky souběžně (od 8. září)

Náboženství pro dospělé – každou středu od 19.00 hod, tzv. katechumenát a příprava na biřmování, tedy příprava na křest dospělých, ale jsou zváni i ostatní zájemci, kteří si chtějí zopakovat katechismus (nebo se v dospělosti připravit na biřmování, první sv. přijímání, sv. smíření). První setkání bude ve středu 7. září.

 

Ke čtvrteční večerní mši sv. a k obnoveným adoracím: 

https://www.youtube.com/watch?v=EXR75n7OH7o/

 

Požehnaný týden!

In XP

P. Martin