Monthly Archives: Duben 2022

Oznámení z 10.4.2022 (Květná neděle)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

 

kromě obvyklých oznámení na příští týden naleznete v příloze mailu i velikonoční Naději (Velikonoce 2022 .pdf), dále kompletní rozpis slavení na Svatý týden a Velikonoce (Velikonoce 2022 .docx), pak složení pastorační rady farnosti (členové PR) a na plakátku Pouť za duchovní povolání je program naší farní pouti na sv. Horu. A ještě duchovní hudba z Květné neděle:

https://www.youtube.com/watch?v=grpRYQB-hVE/ 

 

Připomenu slavení na Květnou neděli:

mše sv. budou slaveny následovně: v 10.00 hod žehnání ratolestí v kapli sv. Floriána, průvod a mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V 10.30 hod mše sv. s žehnáním ratolestí v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích. V 18.00 hod mše sv. s žehnáním ratolestí u sv. Floriána. (Mše sv. v 8.30 v Kročehlavech a ve Vrapicích slaveny nebudou.)

Pokud budete mít vlastní ratolesti („kočičky“), tak to bude výhoda, protože jich letos máme nedostatek.

 

Na úterý Svatého týdne (12.4.) připadá i připomínka sv. Josefa Moscatiho, lékaře: http://catholica.cz/?id=1173 . Při této příležitosti ještě zmíním, že se pomalu připravuje stálá duchovní služba v naší oblastní kladenské nemocnici. Celý proces jednání svěřme i sv. lékaři Josefovi.

 

A ještě poděkování z Moravy za zapůjčení výstavy o Eucharistických zázracích Karla Acutise:

„Chvála Kristu. Ještě jednou moc děkujeme za zapůjčení krásně zpracované výstavy o Eucharistických zázracích Vám i všem, kteří se na ní podíleli. V našem okolí jsme ji mohli obdivovat od podzimu do jara postupně ve čtyřech kostelích – v děkanském chrámu sv. Jakuba Většího v Boskovicích, v kostele sv. Marka v Knínicích, v kostele sv. Prokopa v Letovicích a v kostele sv. Filipa a Jakuba v Cetkovicích. Všude a všem se moc líbila.

Za vděčné farníky z Moravy zdraví a děkuje rodina Hartlova a Hauptova“

 

Požehnaný Svatý týden a velikonoční Triduum!

 

In XP 

P. Martin

Dominica in Palmis

Oznámení z 3.4.2022 (5. neděle postní)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

 

v příloze naleznete oznámení na příští týden.

Celodenní farní pouť na Sv. Horu je plánována na sobotu 7. května.  Od neděle 3. dubna je možné se zapisovat na seznamy, které budou k dispozici v sakristii/v kostele. Cena za dopravu na Sv. Horu a zpět činí 200 Kč na osobu (100 Kč na dítě do 12 let). 

 

Připravujeme oživení činnosti farní charity. Po Velikonocích se sejdou dobrovolníci, kteří by rádi pomáhali. Za přispění Arcidiecézní charity Praha budeme hledat nového ředitele/ředitelku pro naši farní dobrovolnickou charitu. Prosím o modlitbu na tento úmysl.

 

Za mír na Ukrajině a ve světě se kromě každodenního růžence ve 20.00 hod můžeme přimlouvat i na úterních adoracích.

 

Emotivní zpěv k umučení Páně, tentokrát z Korsiky: https://www.youtube.com/watch?v=_wm2fDsNdW4/

 

Požehnané dny svatopostní!

P. Martin