Monthly Archives: Březen 2022

Oznámení z 27.3.2022 (4. neděle postní)

Vážení a milí farníci,

 

sestry a bratři v Kristu,

 

v příloze naleznete oznámení na následující týden.

 

neděli 27.3. proběhnou volby do pastorační rady farnosti. Volební lístky budou distribuovány před každou mší sv. (včetně soboty večer), po mši sv. proběhne samotná volba. Volit mohou všichni farníci starší 15 let. Volit je možné maximálně tři ze šesti kandidátů, a to zatržením volebního lístku u příslušného jména kandidáta.

Celodenní farní pouť na Sv. Horu je předběžně plánována na sobotu 7. května.  Od neděle 3. dubna bude možné se zapisovat na seznamy, které budou k dispozici v sakristii. 

 

Ještě jednou zopakuji pozvání na benefiční koncert duchovní hudby na podporu Ukrajiny (pořádá Gemini musicales, římsko a řeckokatolické farnosti Kladno 1) – v neděli 27.3. v 16 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie (viz příloha – benefice pro Ukrajinu). Hudební ochutnávka: https://www.youtube.com/watch?v=4qtEkOl6Plo/

 

Posílám kontakt na pana Švába, který měl včera svědectví o Jezulátku po mši sv. v Kročehlavech, pokud byste s ním chtěli dál komunikovat o jeho zážitcích: svabjosef@gmail.com

Svíčky a sošky Jezulátka můžete objednávat zde: https://www.fler.cz/shop/art-infant-jesus nebo zde: https://eshop.pragjesu.cz/cz/  a knížka (ve slovenštině)  je tato:

 https://www.zachej.sk/produkt/36455/prazske-jezuliatko . Nějaké se ještě objeví v našich kostelích (včera se vše vyprodalo).

 

Požehnané postní dny!

In XP

P. Martin 

Novéna před slavností Zvěstování Páně a před zasvěcením Ruska a Ukrajiny

https://www.modlitba.cz/modlitba-v-zivote/seznam-modliteb/modlitby-rozdelene-podle-formy-zpusobu/noveny/noveny-k-panne-marii/k-panne-marii-matce-ustavicne-pomoci

Milí farníci,

můžeme se společně modlit tuto novénu před nadcházející slavností 25.3., tedy Zvěstování Páně.

Možná jste zaznamenali informaci, že Sv. Otec chce zasvětit 25.3. Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Můžeme tedy tento duchovní akt také podpořit, třeba právě modlitbou novény.

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-03/papez-frantisek-zasveti-rusko-a-ukrajinu-neposkvrnenemu-srdci-ma.html

https://zpravy.cirkev.cz/ukrajinsky-arcibiskup-vyzval-k-celosvetove-novene-pred-zasvecenim-ruska-a-ukrajiny-papezem-frantiskem_5982

P. Martin

Oznámení z 20.3.2022 (3. neděle postní)

Vážení a milí farníci,

 

sestry a bratři v Kristu,

 

v příloze naleznete oznámení na následující týden.

 

Dovolím si připomenout zítřejší (19.3.) mši sv. v latinském jazyce ze slavnosti sv. Josefa od 9.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po mši sv. obnovíme zasvěcení tomuto patronu církve.

Zvlášť srdečně bych vás chtěl pozvat na slavnost Zvěstování Páně. Ta připadá na pátek 25.3. Modlitební a duchovní program v Kročehlavech bude následující:

V 17.25 hod křížová cesta, následovat bude v 18.00 hod mše sv. ze slavnosti. Na konci mše sv. se duchovně spojíme se Sv. Otcem a biskupy a připojíme se k zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Sv. Otec požádal biskupy na celém světě, aby se k zasvěcení připojili a naši biskupové nás zase žádají, abychom se připojili ve farnostech. Protože je zároveň 25. den v měsíci, tak se pomodlíme i litanie k Dítěti Ježíši, během kterých budou nemocní pomazáni olejem. Po pomazání olejem bude následovat přednáška a svědectví manželů Švábových z Moravských Budějovic o Pražském Jezulátku. V Kročehlavech budou k dispozici knížky, sošky a svíčky s obrázkem Jezulátka. Protože program bude delší než obvykle, tak bude možné použít i WC ve škole.  

Zveme také na postní duchovní obnovu naší farnosti – v sobotu 26.3. od 9.00 hod na faře (arciděkanství), kterou povede P. Jaroslav Suroviak OCD z kláštera ve Slaném.

V neděli 27.3. proběhnou volby do pastorační rady farnosti. Volební lístky budou distribuovány před každou mší sv. (včetně soboty večer), po mši sv. proběhne samotná volba. Volit mohou všichni farníci starší 15 let

Celodenní farní pouť na Sv. Horu je předběžně plánována na sobotu 7. května.  

 

UKRAJINA:

Za mír na Ukrajině a ve světě se kromě každodenního růžence ve 20.00 hod můžeme přimlouvat i na úterních adoracích.

 

V kostele Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech a v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude dlouhodobě přichystána kasička Charity Česká republika. To, co se vybere, bude poukázáno na účet Charity ČR. Můžete tedy přispívat i tímto způsobem. Díky za pomoc. 

 

kapli sv. Floriána je každou neděli od 11.00 hod slavena božská liturgie sv. Jana Zlatoústého (mše sv.) kladenskou řeckokatolickou farností. Jistě je možné se liturgie zúčastnit (včetně sv. Přijímání) a modlit se za mír na Ukrajině. 

Srdečně zveme na benefiční koncert duchovní hudby na podporu Ukrajiny (pořádá Gemini musicales, římsko a řeckokatolické farnosti Kladno 1) – v neděli 27.3. v 16 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie (viz příloha – benefice pro Ukrajinu). Hudební ochutnávka: https://www.youtube.com/watch?v=4qtEkOl6Plo 

—–

Na slavnost Zvěstování:

https://www.youtube.com/watch?v=l-0wv-gR4qc/

In XP

P. Martin 

Zvěstování

Oznámení ze 13.3.2022 (2. neděle postní)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

v příloze mailu naleznete oznámení na příští týden.

Tuto neděli (13.3.)  proběhne sbírka na mládež a 27.3. proběhne sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.   

Připravujeme také oživení činnosti farní charity. Po Velikonocích se sejdou dobrovolníci, kteří by rádi pomáhali. Za přispění Arcidiecézní charity Praha budeme hledat nového ředitele/ředitelku pro naši farní dobrovolnickou charitu. Prosím o modlitbu na tento úmysl.

Zajímavost k dnešnímu datu (12.3.) – 400 let od kanonizace velkých světců: sv. Terezie od Ježíše (z Avily), sv. Ignáce z Loyoly, sv. Filipa Neri, sv. Františka Xaverského. Kéž se za nás přimlouvají!

Mimořádně bude sloužena mše sv. v latinském jazyce ze slavnosti sv. Josefa v sobotu 19.3. od 9.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po mši sv. obnovíme zasvěcení tomuto patronu církve.

Zveme na postní duchovní obnovu naší farnosti – v sobotu 26.3. od 9.00 hod na faře (arciděkanství), kterou povede P. Jaroslav Suroviak OCD z kláštera ve Slaném.

V příloze mailu naleznete profily šesti kandidátů do voleb (27.3.) do pastorační rady farnosti. 

V příloze mailu je také slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření.

Celodenní farní pouť na Sv. Horu je předběžně plánována na sobotu 7. května.  

UKRAJINA:

Za mír na Ukrajině a ve světě se kromě každodenního růžence ve 20.00 hod můžeme přimlouvat i na úterních adoracích.

V kostele Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech a v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude dlouhodobě přichystána kasička Charity Česká republika. To, co se vybere, bude poukázáno na účet Charity ČR. Můžete tedy přispívat i tímto způsobem. Díky za pomoc. 

V kapli sv. Floriána je každou neděli od 11.00 hod slavena božská liturgie sv. Jana Zlatoústého (mše sv.) kladenskou řeckokatolickou farností. Jistě je možné se liturgie zúčastnit (včetně sv. Přijímání) a modlit se za mír na Ukrajině. 

V příštím týdnu proběhnou v Kladně dvě akce na podporu Ukrajiny „Stužkový den pro Ukrajinu“ a „Kladno pro Ukrajinu“ – viz přílohy.

Srdečně zveme na benefiční koncert duchovní hudby na podporu Ukrajiny (pořádá Gemini musicales, římsko a řeckokatolické farnosti Kladno 1) – v neděli 27.3. v 16 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie (viz příloha – koncert pro Ukrajinu NPM). Hudební ochutnávka: https://www.youtube.com/watch?v=4qtEkOl6Plo 

Silné svědectví sester bosých karmelitek z Ukrajiny:

https://svetkrestanstva.postoj.sk/100783/dolezite-je-nesirit-nenavist-po-tme-prichadza-nove-svitanie?utm_source=gravitec-SK&utm_medium=push&utm_campaign=&fbclid=IwAR1-DK5wC57VkkxlKIaojRxFrNRtFFlG_ezhdV47vRkahwhc2ZuO9xhoU6Y

——

Hymnus k sv. Josefovi k sobotní slavnosti:

https://www.youtube.com/watch?v=a3NYn5nL-5U/ 

In XP

P. Martin 

Sv. Josef

Oznámení z 6.3.2022 (1. neděle postní)

Vážení a milí farníci,

 

sestry a bratři v XP,

 

příloze naleznete oznámení na tento týden.

 

Připomínám, že do čtvrtka 10. března přijímáme kandidatury do voleb do pastorační rady farnosti. (Můžete kandidovat sami nebo někoho navrhnout.)

Samotné volby proběhnou v neděli 27. března.

 

Příští neděli (13.3.)  proběhne sbírka na mládež (viz příloha mailu SBÍRKA CSM) a 27.3. proběhne sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.   

 

Připravujeme také oživení činnosti farní charity. Po Velikonocích se sejdou dobrovolníci, kteří by rádi pomáhali. Za přispění Arcidiecézní charity Praha budeme hledat nového ředitele/ředitelku pro naši farní dobrovolnickou charitu.

 

V příloze mailu dále naleznete pozvánku na duchovní obnovu pro mladé muže Tammím, kterou pořádá kněžský seminář v Praze.

 

Blíží se další víkendovka, na kterou vás všechny srdečně zveme. 

Termín je 18.- 20.3.2022, jako vždy na faře v Hnidousích (Velvarská 1292, Kladno 7).

Sejdeme se v pátek v 18:00 a končit budeme po nedělní mši sv.

S jídlem budeme začínat páteční večeří a končit nedělní snídaní.
S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, hygienu, baterku…
Cena: 250,-
Prosím o potvrzení účasti na tento mail: harigelovaanna@gmail.com . Děkuji.

 

Dvě čísla Mariánku jsou také v příloze mailu. Týkají se především doby postní.

 

K situaci na Ukrajině se vyjádřil i kladenský Orel. Dopis naleznete v příloze. 

 

Modlitby k sv. Floriánu (viz příloha) budou k dispozici v kapli sv. Floriána a zároveň se je můžeme modlit v této době, protože sv. Florián je patronem míru.

 

A za mír na Ukrajině a ve světě se kromě každodenního růžence ve 20.00 hod můžeme přimlouvat i na úterních adoracích.

 

Pozvání na modlitby za mír do Prahy: srdečně Vás zveme  k další modlitbě za Ukrajinu. Tentokrát se sejdeme v neděli 6. března v 15 hodin před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze.

Program: Úvodní slova Tomáš Trusina (ČCE), přečtení prohlášení Solidarita s Ukrajinou musí bolet, vystoupí Mychael Toporow, modlitby pronese Matěj Opočenský (ČCE), Jakub Karel Berka, Opraem.  a další.
Iniciativa Modlitba za Ukrajinu vyjadřuje solidaritu s napadenou Ukrajinou. Od prvního vystoupení 13. 2. 2022 nám šlo o vyjádření solidarity s těmi, kdo teď na Ukrajině i u nás prožívají úzkost, jak to s Ukrajinou bude, bolest nad ztrátou blízkých či známých a bezmoc tváří v tvář Putinově válečné mašinerii. Deklarujeme také ochotu nést důsledky tvrdých sankcí. Naše solidarita patří i lidem v Rusku, kteří vystupují proti válce. Modlíme se za všechny, kdo na konflikt doplácejí ztrátou blízkých, domova, bezpečí a trpí rozvratem, který každý válečný konflikt znamená. Více na: https://www.facebook.com/ModlitbaZaUkrajinu 

 

Děkuji také za vaši konkrétní pomoc s ubytováním potřebných

 

Požehnané dny pod ochranou Panny Marie: https://www.youtube.com/watch?v=aGke_ktg-58/

P. Martin 

Plášť Panny Marie