Monthly Archives: Únor 2022

Doplněk k oznámením z 20.2.2022

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

 

přišla mi celá řada různých pozvánek, tak si je dovolím přeposlat. Vlastní oznámení na tuto neděli a příští týden jsem posílal už minulý týden.

 

V tomto týdnu budou adorace v kapli na faře ve čtvrtek a pátek dopoledne mezi 10-12 hod a po večerní mši sv. ve čtvrtek.

V neděli 20.2. proběhne sbírka na humanitární potřeby církve (tzv. Svatopetrský haléř).

 

Pozvánka od hudebníků: 

Ve středu 23. 2. od 18.30 hod se na faře (arciděkanství) bude konat zkouška pěveckého doprovodu postní a velikonoční liturgie. Přijít může každý, kdo rád a slušně zpívá (není nutné být členem sboru).

 

V neděli 27.2. se sejde na faře po mši sv. v 10.00 hod u P. Marie synodní skupinka.

 

Sbor Církve československé husitské v Kladně zve v neděli 27.2. na pietní vzpomínku na oběti holocaustu (viz příloha).

 

V příloze mailu je také výzva našich biskupů k postu a modlitbě za Ukrajinu.

 

První sv. Přijímání letos připadá na 19. června (3. neděle v červnu). Poprosím rodiče, kteří by chtěli přihlásit své děti, ať tak učiní v odpovědi na tento mail. Děkuji.

 

Mariánská výzva:

„Po vzoru polského společenství vzniká v ČR iniciativa mužů „Mariini bojovníci“, kteří se zaváží v určitý den v měsíci (např. každého 14. dne v měsíci po celý rok) se pomodlit jeden růženec dle vlastního výběru na úmysl za kněze, rodiny a proti útoku zla. Pokud byste měli vážný zájem se připojit, napište na email mariinibojovnici@seznam.cz. Organizátoři se Vám obratem ozvou. V nadcházejících měsících bude toto modlitební společenství čekat další formace.
S Pánem Bohem a Pannou Marií
Tým Mariiných bojovníků Česká Republika
Totus Tuus Maria+ „

 

V příloze naleznete i Mariánek pro děti.

 

Naši přední biblisté o. Josef Hřebík a o. Jaroslav Brož zvou na cyklus postních kázání do kostela Všech svatých na Pražském hradě (viz příloha).

 

Požehnané dny!

P. Martin 

Pietní vzpomínka

Oznámení ze 13.2.2022 a 20.2.2022 (6. a 7. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

 

sestry a bratři v XP,

 

v příloze mailu naleznete oznámení na tento i příští týden.

 

Dnes si připomínáme zjevení Panny Marie v Lurdech – k tomu si dovolím doporučit vynikající román Franze Werfela Píseň o Bernadettě, třeba jako četbu v podání předních českých herců: https://www.youtube.com/watch?v=u9vsVDOrs5g .

 

Upozorním i na dvě liturgické památky v tomto a příštím týdnu: bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků (15.2.): http://catholica.cz/?id=5512 a  bl. Richarda Henkese (21.2.), mučedníka nacismuhttps://www.doo.cz/dieceze/svati-dieceze/4543-bl-p-richard-henkes-sac.html .

 

V tomto týdnu (jarní prázdniny, 14.-18.2.) nebudou adorace ve čtvrtek a pátek dopoledne, ani po večerní mši sv. ve čtvrtek.

—–

První sv. Přijímání letos připadá na 19. června (3. neděle v červnu). Poprosím rodiče, kteří by chtěli přihlásit své děti, ať tak učiní v odpovědi na tento mail. Děkuji.

—–

Přeposílám také povzbuzení od mons. Michaela Slavíka, které se týká trvalých jáhnů:

 

Milí spolubratři, od září 2022 počítáme s otevřením dalšího běhu přípravy k trvalému jáhenství. Formační program má trvat alespoň tři roky pro všechny kandidáty. Pokud tedy máte ve farnosti muže, který tímto směrem uvažuje, a vy jej můžete zodpovědně doporučit, informujte ho, že se může přihlásit. Stačí, když svůj zájem projeví prostřednictvím e-mailu na bvp@apha.cz, kde získá potřebné informace o způsobu, jak podat řádnou přihlášku. Zájemci se mohou hlásit do 10. dubna 2022. Pro úplnost připomínám základní požadavky na aspiranty trvalého jáhenství: dobrá motivace, určité zkušenosti se službou v církvi, absolvování studia teologie nebo teologických nauk na teologické fakultě alespoň v bakalářském stupni, přiměřené zdraví a doporučení vlastního faráře s vyjádřením o potřebnosti jáhenské služby v dané farnosti. Pokud jde o věk, musí být ženatému kandidátovi v době svěcení minimálně 35 let a maximálně 55 let. Předpokládají se uspořádané a stabilní poměry ve vlastní rodině. K přijetí svátosti svěcení u ženatých mužů se požaduje také písemný souhlas manželky. Mons. Michael Slavík, Th.D., biskupský vikář pro pastoraci

—–

V příloze naleznete další vydání časopisu Kříž

—–

Duchovní hudba souvisí se svátkem stolce sv. Petra:

https://www.youtube.com/watch?v=pwlG2G4XHBM/

 

Požehnané dny!

P. Martin 

bl.Richard Henkes
bl. Bedřich Bachstein

Oznámení ze 6.2.2022 (5. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

příloze naleznete oznámení na příští týden a přidávám odkaz na poselství sv. Otce k pátečnímu Světovému dni nemocných:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/220114poselstvi-svateho-otce-ke-30-svetovemu-dni-nemocnych .

A lurdské Ave z Říma: 

https://www.youtube.com/watch?v=e2xM-XyjMEI/

Požehnané dny P. Martin 

Lurdy

Oznámení z 30.1.2022 (4. neděle v mezidobí)

 

sestry a bratři v Kristu,

 

v příloze naleznete ohlášky.

 

Zvlášť připomenu, že ve středu 2. února (Uvedení Páně do chrámu/Hromnice) budou slaveny mše sv. dvě: v 17.00 hod v kapli na faře (arciděkanství) a v 18.00 hod v Kročehlavech. Při obou budou požehnány svíce.

——-

V příloze je také další vydání časopisu Kříž

——-

Praktická informace pro potřebné:

 

Vážení a milí duchovní správci,
předáváme informaci ohledně možnosti čerpání finanční pomoci od Ministerstva práce a sociální věcí týkající se dlužných částek za dodávky elektrické energie. Prosíme o zveřejnění ve vašich farnostech.
Podrobnosti viz e-mail níže.
S pozdravem
Tereza Kahounová
sekretariát kancléřky

„Dle informace od ČEZu dluží za dodávky elektrické energie za dodávky poslední instance asi 30 tisíc lidí společnosti ČEZ. Finanční pomoc od Ministerstva práce a sociálních věcí však využilo pouze 30 lidí. Je to velká škoda, mnoho lidí může padnout do dluhů úplně zbytečně.
Viz odkaz: https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/mimoradna-pomoc
děkuji moc a přeji krásný a požehnaný nový rok
Mgr. Radka Vladyková
výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky 

—–

Dovolím si ještě jednou zopakovat poznámku k ekonomickým záležitostem farnosti – kromě opravy elektroinstalace v kostele Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech, které celkově stály 157 325 Kč (na příslušném účtu pro opravy kostela v Kročehlavech se zatím vybralo 80 513 Kč.), proběhla i první etapa úprav na faře-arciděkanství. Opravy základů (statika) a vstupní brány celkově stály 499 447,98 Kčdotace ministerstva kultury činila 316 000 Kč a na příslušném účtu pro opravy arciděkanství bylo vybráno 217 500 Kč. Opravy fary-arciděkanství budou dále pokračovat. Díky všem dárcům! Za dobrodince a dárce farnosti bývá alespoň jednou za měsíc obětována mše svatá.

——-

Děkuji za vaše další dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)
Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:
2001730194/2010 opravy arciděkanství
2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)
2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)
2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)

——-

Požehnané dny v Pánově světle! 

https://www.youtube.com/watch?v=KWVIdRfPfmE

P. Martin 

Giotto – Uvedení Páně do chrámu