Monthly Archives: Leden 2022

Oznámení z 23.1.2022 (3. neděle v mezidobí, neděle Božího slova)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

posílám oznámení na tento týden.

→Až do odvolání budou slaveny mše sv. v 18.00 hod v kapli na faře-arciděkanství, a to v ÚTERÝ, ČTVRTEK a v SOBOTU (mše sv. s nedělní platností).

→Tento týden bude adorace ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 10-12 hod v kapli na faře a po večerní mši sv. ve ČTVRTEK v kapli na faře.

→Pozvánka: V neděli 30. ledna od 17.00 h proběhne na faře v Hnidousích první setkání laiků nad Božím slovem. Budeme se v něm zabývat příběhem obrácení sv. Pavla, čtení ze Skutků apoštolů (Sk 9,1-22; Sk 22,3-16), které připadá na úterý 25. ledna. Srdečně zveme všechny zájemce. Vzhledem k epidemiologické situaci prosíme o nošení respirátorů během celého setkání. O podrobnější informace se můžete přihlásit e-mailem nebo osobně u Jana Mourka mourek@natur.cuni.cz.

→ Hledáme zaměstnání pro naši farnici – kdybyste někdo věděl o práci pro floristku, tak prosím informaci předejte v sakristii.

—–

Upravuji informaci o víkendovce pro děti na příští týden:

Na víkendovku budeme potřebovat testy. Ideálně PCR, případně antigen nebo samotest na místě. 

 28.- 30.1.2022, jako vždy na faře v Hnidousích (Velvarská 1292, Kladno 7).

Sejdeme se v pátek v 18:00 a končit budeme po nedělní mši sv.

S jídlem budeme začínat páteční večeří a končit nedělní snídaní.
S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, hygienu, baterku…
Cena: 250,-
Prosím o potvrzení účasti na tento mail harigelovaanna@gmail.com . Děkuji.

—–

Poznámka k ekonomickým záležitostem farnosti – kromě opravy elektroinstalace v kostele Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech, které celkově stály 157 325 Kč (na příslušném účtu pro opravy kostela v Kročehlavech se zatím vybralo 80 513 Kč.), proběhla i první etapa úprav na faře-arciděkanství. Opravy základů (statika) a vstupní brány celkově stály 499 447,98 Kč, dotace ministerstva kultury činila 316 000 Kč a na příslušném účtu pro opravy arciděkanství bylo vybráno 217 500 Kč. Opravy fary-arciděkanství budou dále pokračovat. Díky všem dárcům! Za dobrodince a dárce farnosti bývá alespoň jednou za měsíc obětována mše svatá.

——-

Děkuji za vaše další dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)
Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:
2001730194/2010 opravy arciděkanství
2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)
2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)
2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)

——-

Hymnus oslavující sv. Pavla:

https://www.youtube.com/watch?v=J-pHUiE5PdA

Požehnané dny!

P. Martin 

Michelangelo – Obrácení sv. Pavla

Oznámení ze 16.1.2022 (2. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci.

sestry a bratři v XP,

oznámení naleznete v příloze mailu.

!!Do odvolání budou od tohoto týdne (tj. od 17.1.) slaveny mše sv. v 18 hod v kapli na faře-arciděkanství, a to v úterý, čtvrtek a v sobotu (mše sv. s nedělní platností).!! 

——

Pozvánka: na další setkání nad tématy synodu, které proběhne v neděli 16. ledna od 17 hod na faře v Hnidousích (zejména pro farníky z Vrapic a Hnidous).

——

Pozvánka na víkendovku pro děti:

Další víkendovka se kvapem blíží a my už se na všechny moc těšíme! 

Termín je tedy 28.- 30.1.2022, jako vždy na faře v Hnidousích (Velvarská 1292, Kladno 7).

Sejdeme se v pátek v 18:00 a končit budeme po nedělní mši sv.

S jídlem budeme začínat páteční večeří a končit nedělní snídaní.
S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, hygienu, baterku…
Cena: 250,-
Prosím o potvrzení účasti na tento mail harigelovaanna@gmail.com . Děkuji.

——

V příloze mailu naleznete první číslo staronového časopisu Kříž. Několik výtisků bude vždy k dispozici i v našich kostelích.  

——

Nadále je možné podpořit tříkrálovou sbírku: online: https://www.trikralovasbirka.cz/ .

——

Poznámka k ekonomickým záležitostem farnosti – opravy elektroinstalace v kostele Nejsv. Srdce Páně v Kročehlavech celkově stály 157 325 Kč. Na příslušném účtu pro opravy kostela v Kročehlavech se vybralo 80 513 Kč. Díky všem dárcům!

——-

Děkuji za vaše další dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)
Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:
2001730194/2010 opravy arciděkanství
2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)
2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)
2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)

——-

Sv. Anežka Římská zpívá v oratoriu od Bernarda Pasquini:  https://www.youtube.com/watch?v=94Q01U3zh88/

Požehnané dny!

P. Martin 

Sv. Anežka Římská

Oznámení z 9.1.2022 (svátek Křtu Páně)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

 

posílám ohlášky na tento týden.

A připojuji ještě několik informací: 

 

I letos je možné se zapojit do tříkrálové sbírky online: https://www.trikralovasbirka.cz/

 

Maminky s dětmi se sejdou na faře s br. jáhnem Václavem k bohoslužbě slova (od 9.30 h) a k setkání na faře (od 10 hod) v pátek 14.1. (sudý týden).

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů proběhne letos od 16. do 20.1. Bližší informace v příloze mailu.

 

Neděli Božího slova oslavíme 23.1.. Připojuji list pana kardinála.

 

Posílám ještě hudební tříkrálový pozdrav: https://www.youtube.com/watch?v=8zIkcZ52-bo/ 

 

Požehnaný týden!

P. Martin 

Křest Páně

Novoroční přání | Oznámení z 2.1.2022

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

přeji vám požehnaný rok 2022 pod ochranou naší nebeské Matky a Královny. A jako přání připojuji i závěr koledy V Betlémě a ve vůkolí. Především odložení všech nepokojů:

„Anděl Páně u nich stoje
praví: Pán Bůh s vámi,
odložte své nepokoje,
radujte se s námi.“

P. Martin 

PS: v příloze jsou kromě oznámení také fotky ze středečního žehnání farní kaple a mazání tamního oltáře o. biskupem Herbstem a text zasvěcení farnosti sv. Josefovi (pokud jste nebyli na čtvrteční mši sv. nebo byste rádi zasvěcení obnovili).