Monthly Archives: Prosinec 2021

Požehnané Vánoce | Oznámení z 26.12.2021 (svátek sv. Rodiny)

Milí farníci,

 

sestry a bratři v Kristu,

 

přeji vám požehnané vánoční svátky a pokojný rok 2022.

V příloze zasílám přání, která najdete i v našich kostelích. Jednak s úryvkem z Janova evangelia, a pak i bez textu. To druhé můžete použít na vaše vlastní přání. 

 

Posílám také hudební pozdrav: koledu Nesem vám noviny v italské https://www.youtube.com/watch?v=WXMhkdm9R7I , německé https://www.youtube.com/watch?v=rkih3WxIpqY a poněkud neobvyklé české verzi https://www.youtube.com/watch?v=VrU61E5cPxY

 

Radostnou novinou kéž je pro nás prolog Janova evangelia

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a ten život byl světlem lidí.
To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.“

 

Ještě pozdravy od Gemini musicaleshttps://www.youtube.com/watch?v=KhTXiWlN4_o . Tichá noc z půlnoční před rokem.

 

In XP

P. Martin

OPRAVA Oznámení z 19.12.2021 (4. neděle adventní)

Vážení a milí farníci,

 

posílám odkaz na zítřejší koncert:

https://mestokladno.cz/e-pascha-vianocna-omsa-f-dur-pastorely-ceskych-mistru/a-2325

V ohláškách je omylem uveden začátek v 17.00 hod – správně je v 19.00 hod.

Přikládám také vánoční vydání Mariánku pro děti.

P. Martin 

Oznámení z 19.12.2021 (4. neděle adventní)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

v příloze mailu naleznete rozpis vánočních bohoslužeb. Pro ty z vás, kteří se nebudete moci zúčastnit mší sv., tak je tu možnost sledovat přenos mše sv. z 25.12. a 1.1. v 10 hod na FB stránkáchhttps://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143 . Možná ještě nějaký přenos přidáme, tak prosím sledujte právě tyto stránky, kde se nabídka a upozornění na přenos objeví.

Čtvrtou adventní neděli (19.12.) bude mše sv. v 10.00 hod u P. Marie pro děti a mládež; po ní bude následovat adventní jarmark s výtěžkem pro naší farnost a zdobení vánočních stromků.

Možnost předvánoční svátosti smíření bude tuto neděli (19.12.) mezi 16-18 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie a ve středu od 17 hod (a během mše sv. v 18 hod) v Kročehlavech

Tento týden bude kromě adorace po večerní mši sv. u P. Marie také adorace v KAPLI ARCIDĚKANSTVÍ, a to ve čtvrtek mezi 10-12 hod

Ve středu 22.12. se po mši sv. v 18.00 hod v Kročehlavech pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi a bude následovat pomazání olejem.

V sobotu 25.12. bude po mši sv. v 10.00 hod u P. Marie následovat zasvěcení rodin Dítěti Ježíši a pomazání olejem.   

Betlémské světlo bude svítit v Kročehlavech při mši svaté v 16 hodin na Štědrý den. Poté si ho můžete odnést domů. Bližší informace v příloze.

V příloze také naleznete vánoční vydání farního časopisu Naděje

Další setkání nad tématy synodu bude v neděli 9.1. po mši sv. v 10 hod u P. Marie (tedy na faře od 11.15 hod). Mohou se přidat i ti, kteří nebyli na prvním setkání.

Připomínám možnost daňově odpočitatelného daru (min 2% ze základu daně, nebo alespoň 1.000,- Kč, obojí pro rok 2021 do maximální výše 30% základu daně dle Zákona č.586/1992 Sb. §15)

Hudba je v podání Gemini musicales – těšíme se na koncerty i na doprovod vánočních bohoslužeb. https://www.youtube.com/watch?v=nsxNtWGULZI

 

Požehnaný zbytek adventního času.

P. Martin

Dítě Ježíš
Sv. Šarbel

Doplněk k ohláškám z 12.12.2021

Milí farníci, 

dovolte ještě doplněk ohlášek.

V přílohách naleznete rozpis vánočních bohoslužeb, které se snad v této podobě uskuteční.

Můžeme se duchovně spojit v novéně před Vánoci (i když není na devět dní 😇).

V plakátku modliteb za nejmenší je chyba: 28.12. je letos úterý, nikolv sobota.

Mariánek je také připravený.

A pokud byste chtěli přispět sestrám karmelitkám modlitbou, penězi, prací na výstavbu kláštera, tak je to možné.

Požehnaný adventní čas!

P. Martin 

Oznámení z 12.12. 2021 (3. neděle adventní; Panny Marie Guadalupské)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

 

mše sv. v ritu antiquior nebudou v naší farnosti nadále slaveny 2. a 4. neděli v měsíci, ani 3. sobotu v měsíci.

——————

Mše sv. tuto neděli (12.12.) v 18.00 hod u sv. Floriána bude slavena novém ritu a v českém jazyce.(Mše sv. u P. Marie slavena nebude.)

——————

Tento týden bude  adorace ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod v kapli arciděkanství.  

——————

Dále se tento týden do kaple arciděkanství z kostela Nanebevzetí Panny Marie přesouvá čtvrteční (16.12.) večerní mše sv. a večerní adorace. 

——————

V zadní části kostela (u P. Marie) naleznete vizitky s kontakty na kněze, jáhna a akolyty naší farnosti. Kontakty využijte zejména pro zprostředkování kontaktu s nemocnými.

——————

Liturgicky oslavíme:

 

pondělí 13. prosince je památka sv. Lucie, panny a mučednice. http://catholica.cz/?id=4874
úterý 14. prosince je památka sv. Jana od Kříže, biskupa a učitele církve. http://catholica.cz/?id=4875 

——————

V souvislosti s nedělní připomínkou Panny Marie Guadalupské ještě pozvánka na středu 15.12. , a to na přednášku o zjevení Panny Marie v Guadalupe od 19.00 hod na faře (arciděkanství).

——————

Další setkání nad tématy synodu bude v neděli 9.1. po mši sv. v 10.00 hod u P. Marie (tedy na faře od cca 11.15 hod). Mohou se přidat i ti, kteří nebyli na prvním nebo druhém setkání.

——————

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)
Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:
2001730194/2010 opravy arciděkanství
2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)
2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)
2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)

———————-

Dále opakuji informaci o sbírce brýlí pro Afriku (kontaktní osobou je Katarína Popovičová:  katarinapopovicova@seznam.cz .

———————–

Prosím o zasílání příspěvků do vánočního vydání Naděje (do 15.12.), nejlépe na adresu martin.chleborad@gmail.com .

———————–

V příloze mailu naleznete pozvánku na večer chval.

———————–

Gemini musicales zvou na tato vystoupení v Kladně i v Praze:


!!! ZRUŠENO!!! 11. 12. (so) – adventně-vánoční koncert na kladenském zámku – od 17 h v
rámci programu Vánoce v kladenském zámku. Naše hudba vás tentokrát
zavede do doby baroka a uslyšíte staročeské roráty a barokní adventní a
vánoční písně. Více info zde:
https://mestokladno.cz/vanoce%2Dv%2Dkladenskem%2Dzamku/a-2330/p1=2100050414

!!! PŘESUNUTO!!! na 13.1. od 19 h do Zrcadlové kaple Klementina. 14. 12. (út) – Kniha a závoj – v 19 hod. zahrajeme na vernisáži k
výstavě ke 1100. výročí úmrtí kněžny a světice sv. Ludmily, která se
koná ve výstavním sále Galerie Klementinum v Praze (vstup od Mariánského
náměstí, vchod B2). Více info o výstavě:
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-a-kulturni-akce/vystavy/o-knihovne/odborne-a-kulturni-akce/vystavy/prosinec2021

15. 12. (st) – adventní koncert Veni Emmanuel – od 19 h v kostele sv.
Remigia v Praze-Čakovicích. Adventní hudba pozdního středověku za
doprovodu dobových nástrojů. Viz:
https://cakovice.cz/Adventni-koncert-Veni-Emmanuel-v-kostele-sv-Remigia-1.html

26. 12. (ne) – vánoční koncert – od 16 h v kostele sv. Mikuláše v
Kladně-Švermově. Koledy a vánoční hudba doby baroka. Účinkují Gemini
musicales a hosté.

28. 12. (út) – vánoční mše s barokní hudbou na kladenském zámku – od 18
h v zámecké kapli. Po mši následuje krátký hudební program v podání
souboru Gemini musicales.

 

————–

V neděli je také památka Panny Marie Guadalupské, tak posílám odkaz na papežské požehnání, a pak od 1:45 hudba – slavná píseň, La Guadalupana: https://www.youtube.com/watch?v=xCSmcuF1-Dk .

 A

https://youtu.be/WFkaU7dGwGs/

je ještě milý pozdrav od Gemini Musicales, na jejichž koncert jsme se zítra těšili. Tak snad jindy.

Požehnané dny!

P. Martin

 

Kontakt – katarinapopovicova@seznam.cz
San Juan de la Cruz
Panna Marie Guadalupská