Monthly Archives: Listopad 2021

Oznámení z 21.11.2021 (Slavnost Ježíše Krista Krále)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

 

Tento týden bude kromě pravidelné čtvrteční adorace po večerní mši sv. u P. Marie adorace i ve čtvrtek mezi 10-12 hod v kapli arciděkanství.  

——————

Liturgicky si připomínáme:

V pondělí 22.11. sv. Cecílii ( http://catholica.cz/?date=11-22 ) a po mši sv. se pomodlíme litanie ke sv. Šarbelovi. 

Mimořádně bude mše svatá v úterý 23.11. v 9.00 hod u Panny Marie (v rámci vikariátní kněžské konference); večerní mše sv. u sv. Floriána bude jako obvykle.

Ve středu 24.11. je památka sv. Ondřeje, mučedníka a jeho druhů. vietnamských mučedníků:  http://catholica.cz/?id=4852

Ve čtvrtek 25.11. – votivní mše sv. k Dítěti Ježíši s pomazáním pro nemocné a modlitbou za trpící děti

——————

Děkuji za pomoc, při realizaci těchto dílčích oprav a úprav aneb, co se podařilo:

nájezd (rampa) do kostela Nanebevzetí Panny Marie 

výměna klíčů a zámků na faře (arciděkanství)

——————

Ke koronavirové krizi:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211119nova-opatreni-platna-od-22-listopadu-2021-se-bohosluzeb-nedotknou

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211117predseda-cbk-jan-graubner-nechte-se-z-ohledu-na-ostatni-ockovat

A v příloze text od kamaráda, kněze a lékaře k očkování.

——————

Témata synodu byla po setkání na faře minulou neděli vybrána 1. a 6.:

 1. NA SPOLEČNÉ CESTĚ
  V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. Kdo jsou ve vaší místní církvi
  ti, kdo „putují společně“? Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří? Kdo od nás chce,
  abychom šli společně? Kdo jsou ti, kdo putují po stejné cestě i mimo církevní obvod? Kteří
  lidé nebo které skupiny jsou opomíjeny, ať už úmyslně či prakticky?
 2. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI
  Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit
  zkušenosti lidí a národů. Jaký je prostor pro dialog a jak je dialog veden uvnitř naší místní
  církve? Jak jsou zpracovávány názorové střety, konflikty, těžkosti? Jak podporujeme
  spolupráci s okolními diecézemi, s řeholními společenstvími na našem území, s laickými
  sdruženími a hnutími a mezi nimi? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojováním
  věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří? Vede církev dialog s různými
  společenskými institucemi a učí se od nich, například svět politiky, kultury, občanská
  společnost, chudí? 

Další setkání bude v neděli 5.12. po mši sv. v 10 hod u P. Marie (tedy na faře od 11.15 hod). Mohou se přidat i ti, kteří nebyli na prvním setkání.

——————

Celodenní výlet a pouť do Vídně v sobotu 11. prosince se ruší.

——————

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)
Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:
2001730194/2010 opravy arciděkanství
2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)
2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)
2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)
———————-

Požehnané dny a pevné zdraví!

Svatocecilské hudební pozdravy od Händela: https://www.youtube.com/watch?v=8lGgcGksruc

P.Martin

Kristus Pantokrator
Sv. Cecilie – bazilika Trastevere

Oznámení ze 14. 11. 2021 (33. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

dovolím si ještě doplnit informace o odpustcích v souvislosti s „dušičkami“:

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:
v daný den
• návštěva kostela nebo kaple,
• modlitba Otčenáš,
• modlitba Věřím,
• modlitba na úmysl Svatého Otce,
• vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
• svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

—————–

Pozvánka na oslavy lékaře sv. Josefa Moscatiho v kostele sv. Václava v Praze na Smíchově (16.11. v 17.30, viz příloha), na které srdečně zvu.

——————

Tento týden si liturgicky připomínáme:

Sv. Josefa Moscatihohttp://catholica.cz/?id=1173

Sv.  Alžbětu Uherskou Durynskou http://catholica.cz/?id=5351

——————

Tento týden bude kromě pravidelné čtvrteční adorace po večerní mši sv. u P. Marie adorace i ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod v kapli arciděkanství.  

——————

Pozvánka na víkendovky pro děti na faře v Hnidousích pro příští rok:

28.-30.1.2022

18.-20.3.2022

20.-22.5.2022

Termín tábora: 

24.7.- 6.8.2022

——————

Zveme na farní celodenní výlet a pouť do Vídně v sobotu 11. prosince. Cena bude kolem 800 Kč. Kdo by se chtěl závazně přihlásit, může tak učinit v sakristii (je třeba uvést nejen jméno, ale i kontakt). 

——————

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)
Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:
2001730194/2010 opravy arciděkanství
2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)
2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)
2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)
———————-

K nadcházející slavnosti Krista Krále a při vzpomínce na zesnulé: https://www.youtube.com/watch?v=mYQcA4ay4L8/

 

Požehnané dny!

P.Martin

Sv. Josef Moscati
Sv.  Alžběta Uherská Durynská

Oznámení ze 7.11.2021 (32. v mezidobí)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

 

dovolím si ještě zopakovat informace o odpustcích v souvislosti s „dušičkami“:

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. 10., pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy od 2. do 8. 11.

—————–

Od neděle 7. listopadu se můžeme spojit v modlitbě novény se sv. Josefem Moscatim (památka připadá na 16. listopadu). Pěkné jistě budou i oslavy tohoto lékaře v kostele sv. Václava v Praze na Smíchově (viz příloha), na které srdečně zvu.

——————

Tento týden si liturgicky připomínáme tři významné světce a biskupy:

http://catholica.cz/?date=11-10 (sv. Lev Veliký), 

http://catholica.cz/?id=4828 (sv. Martin), 

http://catholica.cz/?id=4829 (sv. Josafat Kuncevič)

a samozřejmě sv. Anežku Českou ( http://catholica.cz/?id=4835 ).

——————

Tento týden bude kromě pravidelné čtvrteční adorace po večerní mši sv. u P. Marie adorace i ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod v kapli arciděkanství.  

——————

Na farní dovolenou v Marianu v Janských Lázních v termínu jarních prázdnin  12.-19.2. 2022 je možno se přihlásit už jen jako náhradník. Kapacita se zaplnila. 

——————

Pozvánka na víkendovky pro děti na faře v Hnidousích pro tento a příští rok:

Termín listopadové víkendovky je 12.-14.11.2021.

 

Sejdeme se v pátek v 18:00 a končit budeme po nedělní mši sv.

S jídlem budeme začínat páteční večeří a končit nedělní snídaní.
S sebou: spacák, karimatku, přezůvky, hygienu, baterku…
Cena: 250,-


Prosím o potvrzení účasti na tento mail:
<harigelovaanna@gmail.com děkuji.

 

28.-30.1.2022

18.-20.3.2022

20.-22.5.2022

 

Termín tábora: 

24.7.- 6.8.2022

——————

Zveme na farní celodenní výlet a pouť do Vídně v sobotu 11. prosince. Cena bude kolem 800 Kč. Kdo by se chtěl závazně přihlásit, může tak učinit v sakristii (je třeba uvést nejen jméno, ale i kontakt). 

——————

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)
Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:
2001730194/2010 opravy arciděkanství
2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)
2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)
2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)
———————-

Ještě dušičkové zpívání od sv. Jana v Dubíhttps://www.youtube.com/watch?v=kdW7KXHleBs/

 

Požehnané dny P. Martin 

sv. Lev Veliký
sv. Martin
sv. Josafat Kuncevič
sv. Anežka Česká