Monthly Archives: Říjen 2021

Oznámení z 31.10.2021 (31. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

Informace o odpustcích v souvislosti s „dušičkami“:

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. 10., pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy od 2. do 8. 11.

—————–

Pozvánka na koncert: v neděli 31. října v 17.00 hod zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie Mozartovo Requiem. Účinkuje Chorus Carolinus; pořádá město Kladno. Vstupné 100 Kč. 

——————

Tento týden bude kromě pravidelné čtvrteční adorace po večerní mši sv. u P. Marie adorace i ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod v kapli arciděkanství.  

——————

Zveme na farní dovolenou v Marianu v Janských Lázních v termínu jarních prázdnin  12.-19.2. 2022. Na dovolenou je možné se přihlásit do neděle 7. listopadu se zálohou Kč 1000,- za dospělého a dítě nad 12 let. Mladší děti od 3 let platí zálohu Kč 500,-.

——————

Pozvánka na víkendovky pro děti na faře v Hnidousích pro tento a příští rok:

12.-14.11.2021

28.-30.1.2022

18.-20.3.2022

20.-22.5.2022

 

Termín tábora: 

24.7.- 6.8.2022

——————

příloze mailu dále naleznete varování před sektou, která používá nekalé triky, aby přitáhla pozornost.

Ještě posílám podklady k synodě.

——————

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)
Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:
2001730194/2010 opravy arciděkanství
2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)
2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)
2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)
———————-

 

Požehnané dny a kéž nás polnice nepřekvapí:

https://www.youtube.com/watch?v=0-i5S4uXlNg/

P. Martin

Oznámení z 24.10.2021 (30. neděle v mezidobí; neděle misijní)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

misijní neděli oslavíme tuto neděli 24. října: https: //www.missio.cz/zapojte-se/misijni-nedele/co-je-misijni-nedele/

———————-

Informace o odpustcích v souvislosti s „dušičkami“:

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. 10., pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy od 2. do 8. 11.

———————-

V pondělí 25. října bude slavena mše sv. v 18.00 hod v Kročehlavech jako votivní, O Dítěti Ježíši; po mši sv. se pomodlíme litanie k Dítěti Ježíši, během  nich budou nemocní pomazáni olejem z italského poutního místa Arenzano; obnovíme zasvěcení rodin Jezulátku a budeme se modlit zvlášť za trpící děti

———————-

Svatí tohoto týdne:

Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů: http://catholica.cz/?id=4803 

V pátek je památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednicehttp://catholica.cz/?id=4822 

——————

Tento týden bude kromě pravidelné čtvrteční adorace po večerní mši sv. adorace u P. Marie pouze v pátek mezi 10-12 hod. 

—————–

Pozvání k liturgickému zpívání. Připravujeme hudební program zádušních mší, které se budou konat v sobotu 30. října od 18 hod. u sv. Jána v Dubí a v úterý 2. listopadu od 16 hod. v kapli kladenských hřbitovů. Zveme proto všechny, kdo rádi zpívají, na zkoušky, které proběhnou v pondělí 25. října od 19 hod. na arciděkanství a v sobotu 30. října u sv. Jána přede mší. Noty budou před zkouškou k dispozici na webu farnosti, nebo si je můžete vyžádat u regenschoriho. Nebojte se přijít, rádi vás mezi sebou uvítáme, není nutné být členem sboru.

——————

Pozvánka na koncert: v neděli 31. října v 17.00 hod zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie Mozartovo Requiem. Účinkuje Chorus Carolinus; pořádá město Kladno. Vstupné 100 Kč. 

——————

Zveme na farní dovolenou v Marianu v Janských Lázních v termínu jarních prázdnin  12.-19.2. 2022. Na dovolenou je možné se přihlásit do neděle 7. listopadu se zálohou Kč 1000,- za dospělého a dítě nad 12 let. Mladší děti od 3 let platí zálohu Kč 500,-.

——————

Pozvánka na víkendovky pro děti na faře v Hnidousích pro tento a příští rok:

12.-14.11.2021

28.-30.1.2022

18.-20.3.2022

20.-22.5.2022

 

Termín tábora: 

24.7.- 6.8.2022

——————

V příloze mailu dále naleznete pozvánku na cvičení s Orlem a na prezentaci knihy Nastal nám den veselý.

——————

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)
Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:
2001730194/2010 opravy arciděkanství
2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)
2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)
2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)
———————-

Vznikly poslední části Mozartova Requiem taktohttps://www.youtube.com/watch?v=USe-wZ0AOQQ

———————-

Požehnané dny

P. Martin 

Oznámení ze 17.10.2021 (29. neděle v mezidobí)

 Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

v příloze mailu je další dopis týkající se synody 2021-2023 od pana kardinála.

—————–

Tento týden jsem vám už napsal ohledně rekolekce 4.12. a o výletu a pouti do Vídně 11.12.

—————–

Tuto neděli 17. října proběhne v naší farnosti oslava misijní neděle během kytarové mše sv. v 10.00 hod a s jarmarkem a také bazárkem (po mši sv. v 10.00 hod u P. Marie). Kdo by chtěl, může ještě přinést přede mší sv. nějaké věci do bazárku. 

 

Misijní neděli ještě oslavíme v neděli 24. října: https: //www.missio.cz/zapojte-se/misijni-nedele/co-je-misijni-nedele/

———————-

Svatí tohoto týdne:

V pondělí je svátek sv. Lukášehttp://catholica.cz/?id=4787

V úterý si připomínáme mučedníka komunistické totality v Polsku bl. Jerzyho Popieluszka http://catholica.cz/?id=5367

Ve čtvrtek je památka bl. Karla Rakouského http://catholica.cz/?id=921 a mučedníka italské mafie bl. Josefa (Giuseppe či Pina) Puglisiho: http://catholica.cz/?id=4510

V pátek je památka sv. Jana Pavla II.: http://catholica.cz/?id=4795

——————

Kromě pravidelné čtvrteční adorace po večerní mši sv. přidáváme ještě adorace u P. Marie ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod. 

—————–

Pozvání k liturgickému zpívání. Připravujeme hudební program zádušních mší, které se budou konat v sobotu 30. října od 18 hod. u sv. Jána v Dubí a v úterý 2. listopadu od 16 hod. v kapli kladenských hřbitovů. Zveme proto všechny, kdo rádi zpívají, na zkoušky, které proběhnou v pondělí 25. října od 19 hod. na arciděkanství a v sobotu 30. října u sv. Jána přede mší. Noty budou před zkouškou k dispozici na webu farnosti, nebo si je můžete vyžádat u regenschoriho. Nebojte se přijít, rádi vás mezi sebou uvítáme, není nutné být členem sboru.

——————

Zveme na farní dovolenou v Marianu v Janských Lázních v termínu jarních prázdnin  12.-19.2. 2022. Na dovolenou je možné se přihlásit do neděle 7. listopadu se zálohou Kč 1000,- za dospělého a dítě nad 12 let. Mladší děti od 3 let platí zálohu Kč 500,-.

——————

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)
Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:
2001730194/2010 opravy arciděkanství
2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)
2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)
2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)
———————-

A zde ve zkratce život bl. Karla Rakouského s příslušnou hymnou: https://www.youtube.com/watch?v=jOJGtMfVdcw 

S pozdravem a požehnáním

P. Martin 

Oznámení z 10.10. 2021 (28. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

dovolte opět několik oznámení a pozvání.

V přílohách naleznete informace jak k misijní neděli, tak k zahájení celocírkevní synody 2021-2023.

———————-

Tento týden si budeme připomínat další velké duchovní postavy naší církve:

V pondělí sv. Jana XXIII, papežehttp://catholica.cz/index.php?id=2458

V úterý bl. Carla Acutise, mladého laikahttp://catholica.cz/?id=6277 

V pátek sv. Terezii od Ježíše, pannu a učitelku církvehttp://catholica.cz/index.php?id=3535

A v sobotu sv. Markétu Marii Alacoquehttp://catholica.cz/index.php?id=5124

———————-

V úterý 12. října bude mše sv. v 18.00 hod přesunuta z kaple sv. Floriána k P. Marii. Během mše sv. bude v kostele instalován relikviář bl. Carla Acutise.

———————-

Kromě pravidelné čtvrteční adorace po večerní mši sv. přidáváme ještě adorace u P. Marie ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod. 

———————-

Připojuji informaci o zahájení celocírkevního synodu 2021-2023 na místní úrovni:

„Při zahajovací mši svaté v neděli 17. října v katedrálách, stejně jako ve farních kostelích po všech našich diecézích a exarchátu, budeme vzývat Ducha Svatého a prosit ho, aby nám ukázal správnou cestu, po které se máme vydat.“  

———————-

Příští neděli 17. října proběhne v naší farnosti oslava misijní neděle během kytarové mše sv. v 10.00 hod a s jarmarkem a také bazárkem (po mši sv. v 10.00 hod u P. Marie). Kdo by chtěl, může ještě přinést přede mší sv. nějaké věci do bazárku. 

 

Misijní neděli ještě oslavíme v neděli 24. října: https: //www.missio.cz/zapojte-se/misijni-nedele/co-je-misijni-nedele/

———————-

Pozvání k liturgickému zpívání. Připravujeme hudební program zádušních mší, které se budou konat v sobotu 30. října od 18 hod. u sv. Jána v Dubí a v úterý 2. listopadu od 16 hod. v kapli kladenských hřbitovů. Zveme proto všechny, kdo rádi zpívají, na zkoušky, které proběhnou v pondělí 25. října od 19 hod. na arciděkanství a v sobotu 30. října u sv. Jána přede mší. Noty budou před zkouškou k dispozici na webu farnosti, nebo si je můžete vyžádat u regenschoriho. Nebojte se přijít, rádi vás mezi sebou uvítáme, není nutné být členem sboru.

———————–

V neděli 10. října 2021 se bude konat při bohoslužbách druhá sbírka na služné (platy) kněží.

———————–

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)

Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:

2001730194/2010 opravy arciděkanství

2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)

2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)

2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)

———————-

Antifona ke cti bl. Carla Acutise je sice nová, ale navazuje na starobylou tradici gregoriánského chorálu: https://www.youtube.com/watch?v=o5hkX2-Vt_M/

Požehnané dny!

P. Martin 

Oznámení z 3.10. 2021 (27. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

nejprve jedno upozornění, které je myslím závažné:

Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondžhi
(z Act Curie čj. A/2021/8006)
Sekta Sinčchondžhi (Shincheonji), která v minulých letech cílila především na mladé křesťany
v pražských ulicích, se v posledních měsících přizpůsobila přesunu do online prostředí. Nadále sice využívá možnosti oslovování křesťanů na základě osobních kontaktů (oslovování rodiny a přátel studenta, případně mladých v jeho farnosti a jiném společenství), ale ve velké míře nyní ke kontaktování využívá sociálních sítí: jedná se především o Instagram, ale používá rovněž Facebook, Pinterest a další sítě.

Záminkou ke kontaktu bývá nejčastěji prosba o vyplnění dotazníku s křesťanskou tematikou nebo pozvání do online společenství, jako je jmenovitě InSpirit_cz či údajné ekumenické společenství LEMON. Skrývá se také za účty věnující se křesťanským párům (muzizenam_zenymuzum), biblickým veršům nebo obecně čtením Bible (rande_s_bohem). Po čase z těchto účtů přichází nabídka na biblické lekce, které probíhají prostřednictvím platformy Zoom. Ty zprvu působí jako klasické biblické studium, po nějaké době však začne lektor či lektorka rafinovaně předávat učení Sinčchondžhi o „otevřeném slovu“ Nového zákona a Zjevení, které se dle této skupiny již naplnilo, a proto je možné, aby se šířilo díky údajnému zaslíbenému pastorovi, což je vůdce Lee Man-Hee (ten jen nazýván dle procesu předání otevřeného svitku ve Zjevení „Novým Janem“).

Mladí křesťané zde studují Bibli ve velmi přátelském prostředí, aniž by mohli poznat, že jim sekta systematicky lže nebo že se mezi nimi pohybují falešní studenti jako Rastislav Čižmár, který je jedním z těch, kdo stojí za rozmachem této sekty u nás a na Slovensku. Falešní studenti jsou navíc s pravými studenty spárovaní, aby společně sdíleli přijaté poznání. Kromě nich mají studenty na starosti tzv. „evangelistky“, jakési asistentky lektorů, které navíc nesou studenty jako „ovoce“. To vše slouží rovněž k zamezení kontaktu s jinými studenty, ale také pro kontrolu toho, zda student nezačíná o něčem pochybovat. I proto jsou studenti nabádáni k tomu, aby o studiu Bible nikomu neříkali, ačkoli mají zároveň postupně doporučovat blízké, kteří by mohli mít pro toto „vzácné slovo otevřené srdce“. Pokud někdo zvenčí studenta před touto sektou varuje, začnou ho evangelistky spolu s přidělenými falešnými studenty přesvědčovat na základě veršů z Bible a ujišťovat, že se je pouze snaží svést zlý duch, ať už prostřednictvím blízkých, kněží nebo médií.

Proto je velmi důležité varovat studenty opatrně s konkrétními důkazy v podobě zdrojů o této sektě, o průběhu lekcí a podobě učení. Vzhledem k rychlému šíření přes sociální sítě je pak potřebné zvýšit o této sektě nejen mezi mladými znovu povědomí.

———————-

Tento týden si budeme připomínat další velké duchovní postavy naší církve:

V pondělí sv. Františka z Assisihttp://catholica.cz/?id=4750

V úterý sv. Faustýnu Kowalskouhttp://catholica.cz/?id=4775

A ve středu sv. Bruna:  http://catholica.cz/?id=4751

———————-

Kromě pravidelné čtvrteční adorace po večerní mši sv. přidáváme od 30. září ještě adorace u P. Marie ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod. 

Od neděle 3. října se můžeme spojit v modlitbě novény s bl. Carlem Acutisem, jehož památka připadá na 12. října. Novény jsou k dispozici v kostele P. Marie nebo na: https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Novena-s-bl-Carlem-Acutisem.html .

V rámci růžencového měsíce října a jako připomínku Panny Marie Růžencové (http://catholica.cz/?id=4760 ) bychom tedy od neděle 3. října nabídli možnost přijmout menší sochu Panny Marie Fatimské ve vašich rodinách a domácnostech. Soška je obvykle umístěna v kostele P. Marie před obětním stolem a stala by se z ní (na měsíc říjen nebo i déle) socha putovní. Rodina, která si sochu vezme domů, by se týden (od neděle do neděle) společně denně modlila alespoň desátek růžence (nebo celý růženec), a to především za vlastní rodinu, a pak za další potřeby a úmysly. Prakticky by si první rodina sošku vyzvedla 3.10. po mši sv. u P. Marie a 10.10. by ji mohla předat další rodině atd., vše ideálně v sakristii kostela P. Marie.

Přijměte také pozvánku na víkendovku (8.-10.října) pro děti na faře v Hnidousích (viz příloha).

Malá duchovní obnova naší farnosti proběhne v klášteře ve Slaném v  listopadu: 12.-14.11. Téma rekolekce ještě upřesním. Za dvě noci a plnou penzi u bratří karmelitánů zaplatíte jako minimální příspěvek na chod kláštera 600 Kč. Počet míst je omezen- zbývají 1-2 místa. Kdo byste měli ještě zájem, tak se mi prosím přihlašte tím, že odpovíte na tento e-mail.

———————–

v neděli 10. října 2021 se bude konat při bohoslužbách druhá sbírka na služné (platy) kněží.

———————–

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)

Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:

2001730194/2010 opravy arciděkanství

2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)

2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)

2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)

———————-

Sv. Brunem jsou mimo jiné inspirovány i betlémské mnišky a mniši (https://www.bethleem.org/ ): https://www.youtube.com/watch?v=7SXfbCTgagM/

Požehnané dny!

P. Martin