Monthly Archives: Září 2021

Oznámení z 26.9.2021 (26. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

několik praktických informací a pozvánek:

 1. září proběhne v našich kostelích sbírka vyhlášená arcibiskupstvím pražským: na církevní školství (tzv.: svatováclavská).

V pondělí 27. září nebude náboženství.

K svatováclavským slavnostem posílám v příloze mailu pozvánku na procesí s Palladiem v Praze 27. září a na pouť do Staré Boleslavi 28. září.

Kromě pravidelné čtvrteční adorace po večerní mši sv. přidáváme od 30. září ještě adorace u P. Marie ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod. 

Od neděle 3. října se můžeme spojit v modlitbě novény s bl. Carlem Acutisem, jehož památka připadá na 12. října. Novény jsou k dispozici v kostele P. Marie nebo na: https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Novena-s-bl-Carlem-Acutisem.html .

Od neděle 3. října bych rád nabídl možnost přijmout menší sochu Panny Marie Fatimské ve vašich rodinách a domácnostech. Soška je obvykle umístěna v kostele P. Marie před obětním stolem a stala by se z ní (na měsíc říjen nebo i déle) socha putovní. Rodina, která si sochu vezme domů, by se týden (od neděle do neděle) společně denně modlila alespoň desátek růžence (nebo celý růženec), a to především za vlastní rodinu, a pak za další potřeby a úmysly. Prakticky by si první rodina sošku vyzvedla 3.10. po mši sv. u P. Marie a 10.10. by ji mohla předat další rodině atd., vše ideálně v sakristii kostela P. Marie.

Malá duchovní obnova naší farnosti proběhne v klášteře ve Slaném v  listopadu: 12.-14.11. Téma rekolekce ještě upřesním. Za dvě noci a plnou penzi u bratří karmelitánů zaplatíte jako minimální příspěvek na chod kláštera 600 Kč. Počet míst je omezen a pomalu se plní. Kdo byste měli ještě zájem, tak se mi prosím přihlašte tím, že odpovíte na tento e-mail.

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)

Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:

2001730194/2010 opravy arciděkanství

2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)

2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)

2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)

 

Požehnané dny pod ochranou svatých!

Volat můžeme k sv. Michaelovi spolu s Harpa Dei:

https://www.youtube.com/watch?v=lovUujcZIqo/

P. Martin 

Oznámení z 19.9.2021 (25. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

zítra se těším na viděnou na Tetíně. Autobus poutníků se nám zcela naplnil 😇.

Svatoludmilské oslavy budou v naší farnosti doznívat i ve středu 22.9. V kapli sv. Floriána od 19.00 hod zazní duchovní zpěvy k poctě sv. Ludmily O mater Bohemiae, ora pro nobis! Hudba v podání souboru Gemini musicales je doplněna o úryvky z legend o sv. Ludmile.

Ještě jednou k výuce náboženství ve farnosti

 • Náboženství pro děti je rozvrženo v letošním školním 2021/2022 roce takto:
  • Na faře-arciděkanství:
   • pondělí od 15.00 náboženství pro 1. třídu (od 13. září)
   • v pondělí od 15.45 náboženství pro první stupeň (2.- 5. třída) (od 13. září)
 • ve středu od 16.00 náboženství pro druhý stupeň (od 8. září)
 • Na faře v Hnidousích (Švermov):
  • ve čtvrtek od 17.00 pro všechny skupinky souběžně (od 9. září)
 • Náboženství pro dospělé – každou středu od 19.00 hod na faře-arciděkanství, tzv. KATECHUMENÁT A PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ, tedy příprava na křest dospělých, ale jsou zváni i ostatní zájemci, kteří si chtějí zopakovat katechismus (nebo se v dospělosti připravit na biřmování, první sv. přijímání, sv. smíření).

Praktická poznámka k formě a způsobu sv. přijímání v naší farnosti

 V našich kostelích je možné přijímat: vkleče a vstoje, a to do úst nebo na ruku, tak jak to dovolují/předepisují příslušné celocírkevní a místní liturgické předpisy. Nikdo z podávajících nemá právo způsob svatého přijímání věřícím určovat či nařizovat. K pandemické situaci se vyjádřili biskupové v červnu t.r.: „Není třeba již striktně vyžadovat podávání sv. přijímání „na ruku“.“

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek v kostele nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 (pro sbírky uvádějte prosím VS 100)

Pokud byste rádi přispěli na opravy našich budov, tak je možné poslat peníze na následující účty:

2001730194/2010 opravy arciděkanství

2101826652/2010 opravy Vrapice (sv. Mikuláš)

2401706003/2010 opravy Hnidousy (sv. Mikuláš)

2501952754/2010 opravy Kročehlavy (Nejsv. Srdce Ježíšova)

 

Pozvánka na středeční koncert u sv. Floriána:

https://www.youtube.com/watch?v=_Khfu8MtDiQ/

S pozdravem a požehnáním

P. Martin 

Oznámení z 12.9.2021 (24. neděle v mezidobí; Jména Panny Marie)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

dovolte opět několik pozvánek:

V úterý 14. září (svátek Povýšení Sv. Kříže) bude mše sv. přesunuta od sv. Floriána k P. Marii. Při mši sv. bude požehnán obnovený kříž ze vstupu do kostela.

Dále ke svatoludmilským oslavám:

 • Ve čtvrtek 16. září bude po mši sv. v 18 hod u P. Marie (ze svátku sv. Ludmily) následovat adorace ke cti této mučednice s chorálními zpěvy.
 • Příští pátek (17. září) se pomodlíme Křížovou cestu se sv. Ludmilou (před večerní mší sv., tedy od 17.30; v Kročehlavech).
 • Přihlásit se ke společné cestě autobusem na pouť na Tetín je možné do neděle 12. září (v sakristiích našich kostelů). Vyrážet budeme v sobotu 18. září v 9.00 hod od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Možnost zakoupit si občerstvení bude přímo na Tetíně nebo si vezměte s sebou svačinu. 
 • Kdo byste rádi na Tetín putovali pěšky, tak předávám následující informaci:

„Dne 18.9.2021 pořádám pěší pouť ke sv. Ludmile z Kladna na Tetín.
Motto pouti je: S trpělivostí a odpuštěním, tak jak činila sv. Ludmila!


Z časových důvodů je potřeba vyjít ve 3:30h od vlakového nádraží v Kladně s plánovaným příchodem na Tetín mezi 10:30 až 11:00h.
Trasa bude procházet těmito body, na kterých se může kdokoliv připojit (upozorňuji, časy jsou orientační a je potřeba na nich být alespoň 15 až 10 min. předem):
Kladno – před vlakovou stanicí 3:30h
Braškov – autobusová zastávka na návsi 4:30h
Nouzov – autobusová zastávka U Spalů (náves) 5:30h
Malé Kyšice – obecní úřad 6:00h
Chyňava – u kostela 7:15h
Železná – u kostela 8:00h
Beroun – autobusová zastávka Eternitka 9:00h
Tetín – 10:30 až 11:00h
(Od vlakového nádraží v Berouně bude kyvadlová autobusová doprava – pro znavené)
Půjdeme po značených turistických cestách, neveřejných a veřejných komunikacích. Proto volte vhodnou pevnou obuv!
Pouť by se nekonala jen při opravdu velmi nepříznivém počasí (silný déšť, vichřice …apod.).
Dešťové přeháňky nejsou překážkou.
Změna programu vyhrazena.


Luboš Krejcha
Tel: 603583123
Whats App
Email: lkrejcha@seznam.cz

——-

 1. září proběhne v našich kostelích sbírka vyhlášená arcibiskupstvím pražským: na církevní školství (tzv.: svatováclavská).

 

Malá duchovní obnova naší farnosti proběhne v klášteře ve Slaném v  listopadu: 12.-14.11. Téma rekolekce ještě upřesním. Za dvě noci a plnou penzi u bratří karmelitánů zaplatíte jako minimální příspěvek na chod kláštera 600 Kč. Počet míst je omezen. Kdo byste měli zájem, tak se mi prosím přihlašte tím, že odpovíte na tento e-mail.

K úternímu svátku také hudební pozdrav: https://www.youtube.com/watch?v=3dcbjanbXRU/

Požehnané dny.

P. Martin 

Oznámení z 5.9.2021 (23. neděle v mezidobí, sv. Matky Terezy)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

dnes v příloze mailu naleznete mj. modlitbu k nastávajícím volbám, obrázky a plakáty k oslavám sv. Ludmily, pozvánku na Den církevního školství a zářijovou Naději. Tu najdete v tištěné podobě v našich kostelích.

Ještě připojuji pozvánku na tuto neděli, tj. 5.9. od Ekonomické rady farnosti:

Pozvánka od Ekonomické rady farnosti:

Tuto neděli po mši svaté u Panny Marie (tedy v 11:00) zveme všechny, kdo mají zájem dozvědět se něco o hospodaření farnosti, na setkání se členy Ekonomické rady. Setkání je plánováno na 20 minut. Při dobrém počasí se uskuteční na farní zahradě, jinak v kostele.

ERF

Od úterý 7. září se můžeme spojit v modlitbě novény k sv. Ludmile. U P. Marie a v Kročehlavech jsou k dispozici novény v tištěné podobě. 

 

„Výukový blok“ oznámení 😊:

Od středy 8. září 2021 budeme pokračovat v našich hodinách italštiny pro začátečníky. Hodiny budou opět probíhat na faře, od 18.00 hod. Před vlastní hodinou bude v kapli na faře od 17.30 mše svatá v italském jazyce. Vzhledem k tomu, že jsme kvůli covidu postupovali i v minulém školním roce pomalu, tak jsme „pouze“ v 6. lekci učebnice Manuale di Italiano contemporaneo (Učebnice současné italštiny; Ferrarová, Pospíšilová, vydal Cpress-Edika). Zvaní jsou tedy i úplní začátečníci, kteří prvních šest lekcí – třeba po soukromé konzultaci – hravě dohoní.

 • Náboženství pro děti je rozvrženo v letošním školním 2021/2022 roce takto:
  • Na faře-arciděkanství:
   • ve středu od 16.00 náboženství pro druhý stupeň (od 8. září)
   • pondělí od 15.00 náboženství pro 1. třídu (od 13. září)
   • v pondělí od 15.45 náboženství pro první stupeň (2.- 5. třída) (od 13. září)
  • Na faře v Hnidousích (Švermov):
   • ve čtvrtek od 17.00 pro všechny skupinky souběžně (od 9. září)
 • Náboženství pro dospělé – každou středu od 19.00 hod na faře-arciděkanství, tzv. KATECHUMENÁT A PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ, tedy příprava na křest dospělých, ale jsou zváni i ostatní zájemci, kteří si chtějí zopakovat katechismus (nebo se v dospělosti připravit na biřmování, první sv. přijímání, sv. smíření). První setkání bude ve středu 8. září.
 • Společenství mladých se sejde v pátek 10. září v 15.30 na faře-arciděkanství.

 

K svatoludmilským oslavám hudební pozdrav:

https://www.youtube.com/watch?v=4mO58w0Bz0g&t=2s/ 

 

S pozdravem a požehnáním

P. Martin