Monthly Archives: Srpen 2021

Pozvánka od Ekonomické rady farnosti

Příští neděli po mši svaté u Panny Marie (tedy v 11:00) zveme všechny,

kdo mají zájem dozvědět se něco o hospodaření farnosti, na setkání se členy Ekonomické rady.

Setkání je plánováno na 20 minut.

Při dobrém počasí se uskuteční na farní zahradě, jinak v kostele.

                                      ERF

Oznámení z 29. srpna 2021 (22. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

pěkně vás zdravím na konci prázdnin.

Ode dneška je možné se modlit novénu s Matkou Terezou, jejíž liturgická připomínka (pro sestry Misionářky lásky slavnost) připadá na neděli 5. záříhttps://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Novena-s-Matkou-Terezou.html zde je text online, resp. ke stažení v pdf: http://www.spolcaci.xf.cz/pages/modlitby/novena_s_%20matkou_terezou.pdf 

V neděli 29. srpna během mše sv. v 10.00 hod u Panny Marie požehnáme dětem, rodičům i učitelům do nového školního roku

Ještě připomínám možnost zasílat do pondělí 30.8. články o farních aktivitách, skupinkách atp., které zveřejníme v zářijové informativní Naději.  

Ve čtvrtek 2. září bude sloužena slavnostní votivní mše svatá o tajemství Nejsvětější Eucharistie v 18.00 hod u P. Marie. Po mši bude následovat pravidelná čtvrteční adorace

Srdečně zveme na národní (a farní) pouť ke sv. Ludmile na Tetín v sobotu 18. září. Kdo byste měli zájem o společnou cestu autobusem, tak se prosím závazně přihlaste v sakristii. Odjezd od kostela Nanebevzetí Panny Marie bude v 9.00 hodin, hlavním programem bude mše sv. v 11.00 hod na Tetíně (slavnostní bohoslužba celebrovaná papežským legátem). Návrat do Kladna bude kolem 16.30. Cena bude činit 100 Kč.

Slavení mše svaté ve Vrapicích v pátek v 15.00 hod bude obnoveno od 1. října

K výuce náboženství v naší farnosti: 

 • Náboženství pro děti je rozvrženo v letošním školním 2021/2022 roce takto:
  • Na arciděkanství (nám. Starosty Pavla 2):
   • ve středu od 16.00 náboženství pro druhý stupeň (od 8.září)
   • ve čtvrtek od 15.00 náboženství pro 1. třídu (od 9. září)
   • ve čtvrtek od 15.45 náboženství pro první stupeň (2.- 5. třída) (od 9. září)
  • Na faře v Hnidousích (Švermov):
   • ve čtvrtek od 17.00 pro všechny skupinky souběžně (od 9. září)
 • Náboženství pro dospělé – každou středu od 19.00 hod, tzv. katechumenát a příprava na biřmování, tedy příprava na křest dospělých, ale jsou zváni i ostatní zájemci, kteří si chtějí zopakovat katechismus (nebo se v dospělosti připravit na biřmování, první sv. přijímání, sv. smíření). První setkání bude ve středu 8. září.

Když bylo Mozartovi 12 let, tak složil hudbu k hymnu Veni Sancte Spiritus. Kéž jsou naši školáci hojně naplněni Duchem Svatým 😇 : https://www.youtube.com/watch?v=KY8fDjBN1LU/

Požehnané dny!

P. Martin 

Oznámení z 22. srpna 2021 (21. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

dovolte kromě ohlášek ještě několik dalších informací o plánovaných akcích na konec srpna a na září. Snad se je podaří s pomocí Boží zorganizovat.

Rád bych vás poprosil o stručné články do zářijového vydání Naděje, která bude opět věnována různým pravidelným i nepravidelným aktivitám ve farnosti. články prosím posílejte do pondělí 30. srpna.

V neděli 22. srpna se po mši sv. v 10.00 hod pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi. S tím souvisí i příloha mailu: Naléhavý úmysl papeže Františka.

V  neděli 22. srpna (4. neděle v měsíci) bude večerní latinská mše sv. v ritu antiquior v 18 hod slavena v kapli sv. Floriána.

V sobotu 28. srpna oslaví o. Jiří 50 let svého kněžství během mše svaté v 10.00 hod u Panny Marie. Po mši svaté bude následovat přátelské setkání na zahradě arciděkanství. V pátek 27. budeme připravovat toto agapé. Kdo můžete přinést něco k pohoštění na arciděkanství, učiňte tak od 19.00 hodin (případně v sobotu přede mší sv.). Předem děkujeme za pomoc.

V neděli 29. srpna během mše sv. v 10.00 hod u Panny Marie požehnáme dětem, rodičům i učitelům do nového školního roku.

V neděli 5. září zveme na setkání s ekonomickou radou farnosti, a to po mši svaté v 10.00 hod u Panny Marie. Setkání proběhne na zahradě arciděkanství.

Ještě pozvánka, a to na národní (a farní) pouť ke sv. Ludmile na Tetín v sobotu 18. září. Kdo byste měli zájem o společnou cestu autobusem, tak se prosím závazně přihlašte v sakristii. Odjezd od kostela Nanebevzetí Panny Marie bude v 9.00 hodin, hlavním programem bude mše sv. v 11.00 hod na Tetíně (slavnostní bohoslužba celebrovaná papežským legátem). Návrat do Kladna bude kolem 16.30. Cena bude činit 100 Kč. https://www.svataludmila.cz/akce/narodni-svatoludmilska-pout 

K pozvánce na farní svatoludmilskou pouť i hudební pozdravhttps://www.youtube.com/watch?v=uUIApw2Et6M/

S pozdravem a požehnáním

P. Martin 

Oznámení z 15. srpna 2021 (Nanebevzetí Panny Marie)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

v příloze mailu najdete kromě oznámení na příští týden také úvahy o modlitbě sv. růžence.

Dále bych vás poprosil o stručné články do zářijového vydání Naděje, která bude opět věnována různým pravidelným i nepravidelným aktivitám ve farnosti

Dnes budeme připravovat poutní slavnost v Kladně. Kdo můžete přinést něco k pohoštění na arciděkanství, učiňte tak od 18.00 hodin dále a dobrovolníky muže prosíme, ať přijdou pomoci postavit stoly a křesla na zahradě fary. Předem děkujeme za pomoc.

Tuto neděli (15. srpna) je slavnost Nanebevzetí Panny Marie; poutní mši sv. v 10 hod u P. Marie bude sloužit o. Václav Šustr, novokněz pražské arcidiecéze. Po mši jste zváni na zahradu arciděkanství na agapé k navázání přátelských vztahů a k malému pohoštění. Na zahradě bude také o. Václav udělovat novokněžské požehnání.

V neděli 22. srpna se po mši sv. v 10.00 hod pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.

V  neděli 22. srpna (4. neděle v měsíci) bude večerní latinská mše sv. v ritu antiquior v 18 hod slavena v kapli sv. Floriána.

sobotu 28. srpna oslaví o. Jiří 50 let svého kněžství během mše svaté v 10.00 hod u Panny Marie. Po mši svaté bude (podobně jako tuto neděli) následovat přátelské setkání na zahradě arciděkanství.

V neděli 29. srpna během mše sv. v 10.00 hod u Panny Marie požehnáme dětem, rodičům i učitelům do nového školního roku.

V neděli 5. září zveme na setkání s ekonomickou radou farnosti, a to po mši svaté v 10.00 hod u Panny Marie. Setkání proběhne na zahradě arciděkanství.

Nádherný motet Assumpta est Maria od Palestriny, kéž nás uvede do radosti nedělní slavnosti: https://www.youtube.com/watch?v=SyDjuG3V2u0/

Těším se na společná slavení a setkání.

In XP

P. Martin 

Oznámení z 8. srpna 2021 (19. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

posílám oznámení na tuto neděli. 

Tuto neděli a v neděli 22. srpna (2. a 4. neděle v měsíci) budou večerní latinské mše sv. v ritu antiquior v 18 hod slaveny v kapli sv. Floriána.

V úterý 10.8. na sv. Vavřince bude mše sv. slavena na zámecké zahradě (viz plakátek v příloze). 

Příští neděli (15.8.) proběhne poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie; mši sv. v 10 hod bude celebrovat novokněz P. Václav Šustr. Po mši svaté bude možné přijmout na zahradě arciděkanství novokněžské požehnání (spojené s možností získat plnomocné odpustky).

V sobotu 28.8. oslaví o. Jiří 50 let svého kněžství během mše svaté v 10 hod u Panny Marie. Po mši svaté bude (podobně jako 15.8.) následovat přátelské setkání na zahradě arciděkanství.

K zítřejšímu svátku sv. Terezie Benedikty od Kříže (dr. Edith Stein http://catholica.cz/?id=3629 ) posílám odkaz na jiné mučednice karmelitánského řádu, které byly popraveny během Francouzské revoluce. Když stoupaly na popraviště, tak zpívali hymnus Veni creator spiritus: https://www.youtube.com/watch?v=cYq614xqnlI/ ); možná znáte Dialogy karmelitek od Poulenca/Bernanose, které popisují osudy těchto francouzských setrer.

S pozdravem a požehnáním

P. Martin