Monthly Archives: Červenec 2021

Oznámení ze 18. a 25. července 2021 (16. a 17. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

uprostřed léta a prázdnin si příští týden dvakrát připomeneme sv. Šarbela Machlúfa http://catholica.cz/?id=3312 a tím i maronitskou katolickou církev   https://cs.wikipedia.org/wiki/Maronitsk%C3%A1_katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev

K tomu ještě přidávám hudební ukázku ze sv. liturgie (mše sv.) v jejich, tedy maronitském ritu https://cs.wikipedia.org/wiki/Maronitsk%C3%BD_ritus . Jedná se o slova ustanovení Nejsv. svátosti ze slavení Eucharistie, která jsou v maronitském ritu vždy vyslovena v aramejštině (jazyk, kterým mluvil i Pán Ježíš) a která se nepřekládají, i když by ostatní části mše sv. byly v národním jazyku. 

https://www.youtube.com/watch?v=1mn6Ltcv978/ 

V neděli 25. července také oslavíme den prarodičů a seniorů; v příloze mailu naleznete poselství Sv. otce k tomuto dni a modlitbu. Také je možné získat plnomocné odpustky.

S pozdravem a požehnáním

P. Martin 

Oznámení ze 4. a 11. července 2021 (14. a 15. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,
sestry a bratři v Kristu,

kromě slavení v naší farnosti, naleznete v oznámeních i pozvánku na pouť škapulířového bratrstva do Slaného (16.7.). Společná doprava nebude organizována.

Praktické info o adoracích a některých mších sv.: Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEBUDOU adorace (čtvrtek a pátek dopoledne; čtvrtek večer); dále NEBUDOU slaveny: odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích a ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci).

Hudební i výtvarný pozdrav jsou karmelské.

S pozdravem a požehnáním

P. Martin 

Oznámení z 27. června 2021 (13. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

kromě slavení v naší farnosti, naleznete v oznámeních i pozvánku na pouť škapulířového bratrstva do Slaného (16.7.).

Praktické info o adoracích a některých mších sv.: Během letních prázdnin (1.7.-31.8.) NEBUDOU adorace (čtvrtek a pátek dopoledne; čtvrtek večer); dále NEBUDOU slaveny: odpolední páteční mše sv. ve Vrapicích a ranní latinské mše sv. u P. Marie (1. a 3. sobota v měsíci).

Ještě opakuji oznámení u minulého týdne: Upřesnění ke slavení mší sv. od našich biskupů: „Připomínám, že ti, kdo čtou, modlí se, zpívají, atd. jako zástupci společenství, nepoužívají zejména z důvodů srozumitelnosti respirátoryNení třeba již striktně vyžadovat podávání sv. přijímání „na ruku“. A podle vlastního uvážení a situace je možné obnovit pozdravení pokoje.“

Připojuji informaci od bratra jáhna Václava: setkávání maminek s dětmi předškolního věku bylo v tomto školním roce ukončeno a bude obnoveno v září/říjnu.

V příloze mailu naleznete i Mariánek pro děti z minulé neděle a ještě prázdninový speciál. Díky za přípravu.

Přidávám odkaz na pomoc obětem tornádahttps://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/

 

S přáním klidných prázdnin a dovolených a s požehnáním do letních aktivit

P. Martin