Monthly Archives: Květen 2021

Oznámení z 30.5.2021 (Nejsv. Trojice)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

jako obvykle – nejprve liturgické slavení:

Tuto neděli (30.5.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.

neděle 30.5. (Nejsv. Trojice):

8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie

8.30 hod Kročehlavy

8.30 hod Vrapice

10.00 hod náměstí, přenos FB                                  

10.30 hod Hnidousy

18.00 hod sv. Florián

 

! OD PŘÍŠTÍ NEDĚLE (6. ČERVNA) BUDOU MŠE SVATÉ (v neděli i ve všední dny) SLOUŽENY PODLE BĚŽNÉHO POŘÁDKU BOHOSLUŽEB V NAŠÍ FARNOSTI:

8.30 hod Kročehlavy

8.30 hod Vrapice

10.00 hod Nanebevzetí Panny Marie                                 

10.30 hod Hnidousy

18.00 hod sv. Florián

 

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro CELODENNÍ ADORACI ve čtvrtek (prosím zapište se vzadu v kostele Nanebevzetí P. Marie na stráž kostela) a v pátek mezi 11-12 hod.

Změna programu vyhrazena↑. Nadále jsou nutné respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

 

Liturgické slavení:

 • V pondělí 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.
 • V úterý 1. června je památka sv. Justina, mučedníka.
 • Ve čtvrtek 3. červnaje slavnost Těla a Krve Páně; mše sv. budou slouženy u P. Marie6.45 hod, v 18.00 hod a ve 20.00 hod (v ritu antiquior).

17.00 hod také požehnáme výstavu Eucharistické zázraky bl. Carla Acutise, která bude umístěna v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

 • Pátek 4. června je první v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace.
 • V sobotu 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka; je to zároveň první sobota v měsíci; po mši sv. v 8.00 hod v latinském jazyce u P. Marie se pomodlíme zasvěcení k Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
 • V pátek 11. června bude mši sv. v Kročehlavech v 18.00 hod (na slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova) sloužit otec biskup Karel Herbst.
 • V neděli 13. června bude mši sv. u P. Marie v 10.00 hod (na slavnost posvěcení kostela) sloužit o. Jan Poříz, převor kláštera ve Slaném. Po mši sv. agapé na farní zahradě

V neděli 20. června během mše sv. s kytarovým doprovodem v 10.00 hod u P. Marie proběhne První svaté přijímání dětí naší farnosti. Pokud byste se chtěli zapojit do hudební skupinky a podpořit ji jak zpěvem nebo hudebními nástroji, tak jste vítáni! 

 

 • květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.
 • červnu se po mši sv. modlíme litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu.

Děkuji za vaše dary – pokračuje řada oprav a restaurování (např. zničených křížů z Kročehlav a Nanebevzetí Panny Marie). Bohužel nám někdo opakovaně zničil nástěnku v Kročehlavech, tak teď nějakou dobu nebudou ohlášky k přečtení z ulice, ale jen v kostele.  Zde naleznete čísla účtů pro naše kostely a číslo účtu provozního: https://farnostkladno.wordpress.com/kontakty/pomoc-farnosti/

 

V příloze mailu naleznete dopis našich biskupů k účasti na nedělních bohoslužbách a červnovou Naději o Eucharistii (soubor pdf Červen 2021). Děkuji za zaslané příspěvky a za pomoc s tiskem! Naděje je k dispozici i v tištěné podobě v kostelích.

Děkuji také za Mariánka pro děti!

 ——-

 Pokračování eucharistické katecheze: 

Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia

Ve škole Marie, „ženy Eucharistie“

 1. (…) Na první pohled evangelium o tomto tématu mlčí. Ve vyprávění o ustanovení, večer na Zelený čtvrtek, se o Marii nemluví. Naopak se ví, že byla přítomna mezi apoštoly, „kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách“ (Sk 1,14) v první komunitě shromážděné po nanebevstoupení v očekávání Letnic. Tato její přítomnost nemohla jistě chybět při slavení eucharistie mezi věřícími první křesťanské generace, vytrvalými „v lámání chleba“ (Sk 2, 42). Ale kromě její účasti na eucharistické hostině lze Mariin vztah k eucharistii nepřímo odvíjet od jejího vnitřního postoje. Maria je „žena eucharistie“ celým svým životem. Církev, která hledí na Marii jako na svůj vzor, je povolána napodobovat ji také v jejím vztahu k tomuto přesvatému tajemství. 
 2. V jistém smyslu žila Maria svou eucharistickou víru ještě dříve, než byla eucharistie ustanovena, už tím, že poskytla své panenské lůno k vtělení Božího slova. Eucharistie odkazuje na utrpení a vzkříšení, ale navazuje zároveň na vtělení. Maria počala při Zvěstování Božího Syna také ve fyzické podobě těla a krve a předjímala tak v sobě to, co se v jisté míře svátostně uskutečňuje v každém věřícím, který přijímá tělo a krev Páně pod způsobami chleba a vína. (…)
 3. Maria vzala za svůj obětní charakter eucharistie celým svým životem vedle Krista, a to nejen na Kalvárii. Když nesla dítě do jeruzalémského chrámu, „aby ho představila Pánu“ (Lk 2,22), slyšela, jak jí stařec Simeon zvěstuje, že ono Dítě bude „znamením, kterému se bude odporovat“, a že „meč“ pronikne také její duši (srov. Lk 2,34-35). Předpověděl tak drama ukřižovaného Syna a jistým způsobem naznačil „stabat Mater“ Panny u paty kříže. Tím, že se Maria den po dni připravovala na Kalvárii, žila jakýsi druh „předjímané eucharistie“, dalo by se říci „duchovní přijímání“ touhy a odevzdání se, které dojde svého naplnění ve spojení se Synem v utrpení a vyjádří se pak v povelikonoční době její účastí na eucharistické slavnosti, které budou coby „památce“ utrpení předsedat apoštolové. 

——-

 

A ještě svatodušní hymnus jako vzpomínka na požehnanou pouť do Žlábku minulou sobotu: https://www.youtube.com/watch?v=TTYPnQOEzCI/

 

Požehnanou slavnost Nejsvětější Trojice a  Božího Těla!

P. Martin  

S milosrdnými bratry ve Vysokých Tatrách

Srdečně zveme všechny mladé muže, kteří cítí své povolání k hospitalitě, službě nemocným a potřebným, ke společnému pobytu ve Vysokých Tatrách 25.-29. 8. 2021, kde na programu budou rozličné duchovní aktivity, možnost rozhovorů a samozřejmě turistika v krásné přírodě. Pokud máte o účast zájem, pište na email prevor@milosrdni.cz.

Pro koho: mladí muži od 18 do 40 let
Cena: 1000,- Kč (+ doprava)
Místo a ubytování: horská chata v srdci Vysokých Tater
Pro podrobnější informace a přihlášky pište na prevor@milosrdni.cz
Přihlašujte se do 31. 7. 2021.

Akce proběhne i v případě zhoršení pandemické situace a v souladu s platnými nařízeními.

Bc. Vít Pospíchal, MPA
sekretář provinčního delegáta

Secretary of Provincial Delegate

Hospitálský řád sv. Jana z Boha – Milosrdní bratři

Hospitaller Order of St. John of God

Vídeňská 7, CZ – 639 00 Brno

tel./fax: +420 543 165 319, mobil: +420 721 967 289

vit.pospichal@milosrdni.cz
www.milosrdni.cz

Ohlášky z 23. května 2021 (Boží hod svatodušní)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

nejprve opět ke slavení liturgií – připomínám dnešek:

sobota 22.5. 16.00 hod pouť Žlábek

                     18.00 hod sv. Florián

                     20.00 hod vigilie svatodušní (Nanebevzetí Panny Marie) 

neděle 23.5. (Boží hod svatodušní – Letnice) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie

                                              8.30 hod Kročehlavy

                                              8.30 hod Vrapice

                                            10.00 hod náměstí, přenos FB

                                            10.30 hod Hnidousy

                                            18.00 hod sv. Florián

                                            18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiquior)

neděle 30.5. (Nejsvětější Trojice) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie

                                              8.30 hod Kročehlavy

                                              8.30 hod Vrapice

                                            10.00 hod náměstí, přenos FB

                                            10.30 hod Hnidousy

                                            18.00 hod sv. Florián

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoracive čtvrtek  a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.

Změna programu vyhrazena↑. Nadále jsou nutné respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

 

Liturgické slavení:

 • V pondělí 24. května je památka Panny Marie, Matky církve.
 • V úterý 25. května bude MIMOŘÁDNĚ mše sv. votivní, O Dítěti Ježíši, slavena v 18 hod u P. Marie; po mši sv. se pomodlíme litanie k Dítěti Ježíši, při nich budou nemocní pomazáni olejem z italského poutního místa Arenzano; obnovíme zasvěcení rodin Jezulátku a budeme se modlit zvlášť za trpící děti.
 • Ve středu 26. května je památka sv. Filipa Neri, kněze.
 • Ve čtvrtek 27. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
 • V pátek 28. května proběhne Noc kostelů; kromě mše sv. v Kročehlavech bude slavena slavnostní svatodušní mše sv. s komentářem v 18 hod u P. Marie.
 • Na sobotu 29. května je plánována farní pouť k Palladiu země české ve Staré Boleslavi mše sv. bude slavena v 10.00 hod v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, následovat bude prohlídka poutního místa, pobožnost k bl. císaři Karlu Rakouskému, návštěva (pouze zvenku) baziliky sv. Václava, doprava vlastní (autem, veřejnou mhd); oběd a občerstvení z vlastních zásob. Místo je krásně obnovené: https://www.staraboleslav.com/

Ještě několik poznámek výše uvedenému: 

Během slavnosti Letnic (nedělní mše sv. v 10 hod) budou uvedeni do služby akolytů dva naši farníci

Na tento svatodušní týden připadá památka dvou svatých, velkých ctitelů Ducha Svatého a hlubokých mystiků: sv. Marie Magdaleny de Pazzi http://catholica.cz/index.php?id=2255 a sv. Filipa Neri http://catholica.cz/index.php?id=2269 .

Noc kostelů proběhne v pátek 28.5. – programy naleznete v příloze mailu a zde: https://nockostelu.cz/kostel/520/https://nockostelu.cz/kostel/1797/

Věnujte také pozornost prohlášení našich biskupů k aktuální situaci (příloha mailu).

 • Obnovujeme nabídku donášení eucharistie domů, do nemocnice, Garcu a domovů seniorů. Určeno také pro všechny případy nemoci, nebo trvalejší nemožnosti návštěvy kostela. Možnost požádat o svátost smíření a svátost nemocných. Duchovní naší farnosti mají očkovací imunitu, používají respirátory, dezinfekci.
 • Kontaktovat můžete bratra jáhna nebo kněze farnosti. 
 • V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.

  ——-

 Pokračování eucharistické katecheze: 

Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia

Důstojné slavení eucharistie

 1. (…) Křesťanská liturgie se zrodila v návaznosti na Ježíšova slova a gesta a rozvinula židovské rituální dědictví. Vždyť co by mohlo vůbec stačit, aby se přiměřeným způsobem vyjádřilo přijetí daru, v němž se božský Ženich stále dává církvi-nevěstě, v němž předkládá jednotlivým generacím věřících na dosah ruky Oběť, kterou jednou provždy přinesl na kříži, a stává se pokrmem všem věřícím? Jestliže pojetí „hostiny“ vnuká důvěrnost, církev nikdy nepodlehla pokušení banalizovat tuto „důvěrnou známost“ se svým Ženichem a nezapomněla, že je také jejím Pánem a že „hostina“ zůstává vždycky hostinou obětní, poznamenanou krví prolitou na Golgotě. Eucharistická hostina je opravdu „posvátná“ hostina, při níž prostota znamení skrývá hlubiny Boží svatosti: O Sacrum convivium, in quo Christus sumitur! Chléb, který je lámán na našich oltářích a který je nám předkládán jako poutníkům na cestách světa, je „panis angelorum“, chléb andělů, k němuž nelze přistoupit jinak než s pokorou setníka z evangelia: „Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu“ (Mt 8,8; Lk 7,6). 
 2. V návaznosti na tento vznešený smysl pro tajemství pochopíme, jak se víra církve v eucharistické tajemství vyjadřovala v dějinách nejen vnitřním postojem zbožnosti, nýbrž i skrze řadu vnějších projevů zaměřených na to, aby vyvolávaly a zdůrazňovaly velikost slavené události. To postupně vedlo k tomu, že vznikl zvláštní statut organizace eucharistické liturgie s ohledem na různé legitimně zřízené církevní tradice. Na tomto základě se také rozvinulo bohaté umělecké dědictví.
 3. (…) velkou odpovědnost (…) mají při slavení eucharistie především kněží, jimž přísluší, aby jí předsedali in persona Christi, a tak zajišťovali svědectví a službu sdílení nejen společenství, které se slavnosti přímo účastní, nýbrž také univerzální církvi, která je s eucharistií spojena. Je bohužel třeba litovat toho, že především v počátcích let pokoncilní liturgické reformy nechyběla zneužívání, jež mnohým přinesla utrpení, z důvodů špatně pochopené tvořivosti a přizpůsobování. Určitá reakce na „formalismus“ vedla některé, v některých zemích více než v jiných, že nepovažovali za závazné „formy“, jež zvolila velká liturgická tradice církve a její učitelský úřad, a že zavedli neschválené a často zcela nevhodné novinky. Považuji proto za svou povinnost naléhavě vyzvat k tomu, aby se při slavení eucharistie věrně dodržovaly liturgické normy. Jsou totiž konkrétním výrazem autentické církevní povahy eucharistie, to je jejich nejhlubším smyslem. Liturgie není nikdy něčím soukromým vlastnictvím, ani celebranta, ani společenství, v němž se tajemství slaví. Apoštol Pavel se musel na komunitu v Korintu obrátit ostrými slovy kvůli závažným nedostatkům při jejich slavení eucharistie, které vedly k rozdělením (schísmata) a k vytváření frakcí (hairéseis) (srov. 1 Kor 11,17-24). I v naší době by mělo být znovuobjeveno dodržování liturgických norem a chápáno jako odlesk a svědectví jedné, všeobecné církve, jež se zpřítomňuje v každém slavení eucharistie. Kněz, který slouží mši svatou věrně podle liturgických předpisů, a společenství, které se podle nich řídí, ukazují mlčenlivým, ale výmluvným způsobem svou lásku k církvi. (…) Nikomu není dovoleno podceňovat tajemství, svěřené do našich rukou: je příliš veliké, než aby si někdo mohl dovolit zacházet s ním podle osobní svévole, která by nerespektovala jeho posvátný charakter a univerzální rozměr.

——-

K eucharistickým zázrakům ještě přidávám německý Walldürn:

http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/scheda_b.html?nat=germania&wh=walldurn&ct=Walld%C3%BCrn,%201330 . Dá-li Pán, tak brzy budeme mít v kostele české překlady a komentáře k několika takovým zázrakům.

Známý hymnus Veni Creator Spiritus zhudebněný Palestrinou: https://www.youtube.com/watch?v=vX2TrQx1QUA/

Požehnané Letnice, kéž každého z nás naplní Duch Svatý svými dary!

P. Martin 

Ohlášky z 16. května 2021 (7. neděle velikonoční)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

nejprve slavení liturgií, navíc bude slavena v sobotu 22. poutní mše sv. ve Žlábku a vigilie ze slavnosti Letnic:

sobota 22.5. 16.00 hod pouť Žlábek

                     18.00 hod sv. Florián

                     20.00 hod vigilie svatodušní (Nanebevzetí Panny Marie) 

 

neděle 23.5. (Boží hod svatodušní – Letnice) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie

                                              8.30 hod Kročehlavy

                                              8.30 hod Vrapice

                                            10.00 hod náměstí, přenos FB

                                            10.30 hod Hnidousy

                                            18.00 hod sv. Florián

                                            18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiquior)

 

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek  a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.

 

Změna programu vyhrazena↑. Nadále platí omezení míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel. Co se týče zpěvu, tak zatím budeme zpívat (zejména v neděli) pouze ordinarium; písně a žalmy nadále z kůru.

 

Liturgické slavení:

 

 • V neděli 16. května si připomínáme sv. Jana Nepomuckého, mučedníka. Během mše sv. v 10.00 hod bude požehnán obraz tohoto světce.
 • Ve čtvrtek 20. května je památka sv. Bernardina Sienského, kněze.
 • V pátek 21. května10.00 hodin proběhne setkání matek s malými dětmi na faře. Předchází bohoslužba slova v 9.30 hodin v kapli na faře.
 • V sobotu 22. května je památka sv. Rity z Cascie, řeholnice. Po večerní mši sv. u sv. Floriána se pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi.
 • V sobotu během svatodušní vigilie bude požehnán oheň, proběhne lucernarium a obnovíme biřmovací závazky
 • Na sobotu 29. května je plánována farní pouť k Palladiu země české ve Staré Boleslavi mše sv. bude slavena v 10.00 hod  bazilice Nanebevzetí Panny Marie, následovat bude prohlídka poutního místa, pobožnost k bl. císaři Karlu Rakouskému, návštěva (pouze zvenku) baziliky sv. Václava, doprava vlastní (autem, veřejnou mhd); oběd a občerstvení z vlastních zásob
 • Obnovujeme nabídku donášení eucharistie domů, do nemocnice, Garcu a domovů seniorů. Určeno také pro všechny případy nemoci, nebo trvalejší nemožnosti návštěvy kostela. Možnost požádat o svátost smíření a svátost nemocných. Duchovní naší farnosti mají očkovací imunitu, používají respirátory, dezinfekci.
 • Ještě informace ke sběru podpisů k petici Kladno bez hazardu:

O CO USILUJEME?

Herny a kasina negativně ovlivňují život ve městě, proto nechceme sedět s rukama v klíně. Od 14. 12. 2020 mají v Kladně herny opět zelenou. Chceme, aby o hazardu mohli rozhodnout obyvatelé v místním referendu. Jeho rozhodnutí je pro město závazné a další politické vedení je nemůže svévolně změnit.
Potřebujeme 5.500 platných podpisů – při tomto množství musí zastupitelé referendum vyhlásit. Když vše dobře půjde, už při letošních sněmovních volbách můžeme společně vystavit hernám stopku.

JAK MŮŽETE POMOCI?

Podepište petici za vyhlášení referenda.
Pošlete informaci známým, nebo je ještě lépe obejděte s petičním archem a ten pak odevzdejte na sběrném místě.
Nebo nám pomozte se sběrem podpisů v ulicích Kladna. Budeme rádi.

 

Email: chci@kladnobezhazardu.cz

www.kladnobezhazardu.cz

 

Tuto neděli 16.5. budou zástupci iniciativy přítomni po mši přibližně v těchto časech:

–        V Kročehlavech v 9:00h

–        Na nám. St. Pavla v 10:30h

–        U sv. Floriána v 18:30h

–        Ve Vrapicích 9:00h

–        V Hnidousích 11:00h

 • V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.
 • Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.
 • Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

 

Ještě připojuji pozvánku na jarní a letní školu liturgiky

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/jarni-skola-liturgiky-2021

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2021

 

  ——-

 Pokračování eucharistická katecheze: 

Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia

Eucharistie a církevní společenství

 1. (…)  Církev putující po této zemi je povolána uchovávat a podporovat jak společenství s Trojjediným Bohem, tak společenství mezi věřícími. K dosažení tohoto cíle má Slovo a Svátosti, především eucharistii, z níž „stále žije a roste“ a v níž zároveň vyjadřuje sebe samu. Není to náhoda, že výraz „communio“ se stal jedním ze specifických pojmenování této vznešené svátosti. (…)  Proto je vhodné pěstovat v duši stálou touhu po eucharistické svátosti. Z toho vznikla praxe „duchovního přijímání“ rozšířená v církvi již po staletí a doporučovaná svatými učiteli duchovního života. Sv. Terezie od Ježíše psala: „Když nejdete k sv. přijímání a neúčastníte se mše svaté, můžete přijímat duchovně… tak se do vás silně vtiskuje láska našeho Pána“
 2. (…)  Sv. Jan Zlatoústý vybízel věřící svou mocnou výmluvností: „I já pozvedám svůj hlas, prosím, naléhám a zapřísahám se, abychom nepřistupovali k tomuto posvátnému stolu s poskvrněným a zkaženým svědomím. Takové přistupování se totiž nikdy nebude moci nazývat  přijímáním, i kdybychom se tisíckrát dotkli Pánova těla, nýbrž odsouzením, trýzní a hromaděním trestů“. V této linii Katechismus Katolické církve právem ustanovuje: „Kdo si je vědom, že se dopustil těžkého hříchu, musí přijmout svátost smíření, dříve než přistoupí k přijímání“. Chci tedy znovu zdůraznit, že platí a vždy bude platit v církvi norma, v níž Tridentský koncil shrnul přísné napomenutí apoštola Pavla, totiž že k hodnému přijetí eucharistie, „pokud si je člověk vědom smrtelného hříchu, je nutné předcházející vyznání hříchů“.
 3. (…)  Situace zřejmé mravní indispozice se týká norma Kodexu kanonického práva pojednávající o tom, že nemohou být připuštěni k eucharistickému přijímání ti, kteří „tvrdošíjně setrvávají ve zjevném těžkém hříchu“.
 4. (…)  Není možné podávat přijímání osobě, která není pokřtěná nebo která odmítá celou pravdu víry v tajemství eucharistie. Kristus je pravda a vydává svědectví pravdě (srov. Jan 14,6; 18,37); svátost jeho těla a krve nepřipouští dvojakost.
 5. (…)  mimo jiné jsem připomínal, že pro věřící je účast na mši závazná, ledaže by jim bránila závažná překážka.
 6. Právě proto, že jednota církve, kterou eucharistie skrze oběť a přijímání Pánova těla a krve uskutečňuje, vyžaduje nevyhnutelně úplné společenství v poutu vyznání víry, svátostí a církevního vedení, není možné koncelebrovat tutéž eucharistickou liturgii, dokud nebude znovuobnovena celistvost těchto pout. Taková koncelebrace by nebyla platným prostředkem a mohlo by se ukázat, že je spíše překážkou k dosažení plného společenství, neboť oslabuje vědomí, jak jsme vzdáleni od cíle, a zavádí nebo schvaluje dvojznačnost té či oné pravdy víry. Cesta k plné jednotě se může vykonat pouze v pravdě.

——-

Hudební pozdrav je svatodušní: https://www.youtube.com/watch?v=-60f0tKgb1k/

 

Požehnané dny svatodušní novény!

P. Martin 

Ohlášky z 9. května 2021 (6. neděle velikonoční)

Milí farníci,

sestry a bratři v XP,

slavení v tomto týdnu: 

 

Tuto neděli je Svátek matek, tak maminkám vše nejlepší! 😇

 

pondělí 10.5. 18.00 hod Kročehlavy
úterý 11.5. 18.00 hod sv. Florián
středa 12.5. 18.00 hod Kročehlavy
čtvrtek 13.5. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
pátek 14.5. 15.00 hod Vrapice
                   18.00 hod Kročehlavy
sobota 15.5.  mimořádně v 7.30 hod Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior)

                    18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
neděle 16.5. (7. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                                8.30 hod Kročehlavy
                                                8.30 hod Vrapice
                                                10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                10.30 hod Hnidousy
                                                18.00 hod sv. Florián

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.


Změna programu vyhrazena↑. Nadále platí omezení míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

Co se týče zpěvu, tak zatím budeme zpívat (zejména v neděli) pouze ordinarium; písně a žalmy nadále z kůru.

 

Liturgické slavení:

 

 Ve středu 12. května je svátek výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

 Ve čtvrtek 13. května je slavnost Nanebevstoupení Páně http://catholica.cz/?id=5127 ; (také je památka Panny Marie Fatimské http://catholica.cz/index.php?id=2161 )

 V pátek 14. května je svátek sv. Matěje, apoštolahttp://catholica.cz/?id=2167

 Od pátku se prosím spojme v modlitbě svatodušní novény před slavností Letnic. Zde můžete nalézt různé texty a inspiraci pro modlitbu svatodušní novény: https://www.vira.cz/texty/aktuality/svatodusni-novena http://karmel.cz/index.php/karmelitanska-spiritualita/texty-z-tradice/163-svatodusni-novena https://vojtechkodet.cz/modlitby/k-duchu-svatemu/svatodusni-novena

 V sobotu 15. května bude mimořádně mše sv. u P. Marie v ritu antiquior slavena už v 7.30

 V neděli 16. května si také připomínáme sv. Jana Nepomuckého, mučedníka. Během mše sv. v 10.00 hod bude požehnán obraz tohoto světcehttp://catholica.cz/?id=2382

 

květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.

Na květen jsou plánovány dvě mariánské poutě – jednak 22.5. do Žlábku (tam by mše sv. byla nejen v duchu mariánském, ale i svatodušním, protože 22.5. je předvečer Letnic) – plakátky jsou v kostelích a v příloze mailu, 

a pak 29.5. do Staré Boleslavi k Palladiu země české; mše sv. bude v tamní bazilice slavena v 10.00 hod (doprava vlastní; oběd/občerstvení z vlastních zásob). https://www.staraboleslav.com 

 

Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků přede mší sv. v Kročehlavech.

 

Setkání (příprava) dětí před Prvním svatým přijímáním bude probíhat vždy v pátek od 15 hod na faře (arciděkanství); první setkání bude příští pátek 14. května.

 

Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků (nejpozději do 25.5.) do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.  

 

Díky za vaše dary na opravu elektroinstalace v kostele v KročehlavechDěkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 pod VS 100. 

 

V příloze mailu jsou také různé články a letáky, které vysvětlují hospodaření arcidiecéze. Příští neděli (16.5.) proběhne sbírka na služné (platy) kněží naší arcidiecéze.

 ——-

 Pokračování eucharistická katecheze: 

Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia

  Apoštolský charakter eucharistie a církve

 1. (…) když ji (církev) v nicejsko-konstantinopolském vyznání víry označujeme jako „jednu, svatou, všeobecnou a apoštolskou“, (tak) jedna a všeobecná je také eucharistie. Je také svatá, je dokonce Nejsvětější svátostí
 2. (…)  Také u základů eucharistie stojí apoštolové. Ne ve smyslu, že by svátost nesahala k samému Kristu, nýbrž proto, že ji Ježíš svěřil apoštolům a oni a jejich nástupci ji postupně předávali až k nám. Církev slavila eucharistii během staletí v návaznosti na jednání apoštolů, poslušných Pánova příkazu.
 3. (…)  jak učí II. vatikánský koncil: „věřící mocí svého královského kněžství spolupůsobí při obětování eucharistie“, avšak je to kněz vykonávající svou službu, kdo „koná v zastoupení Krista eucharistickou oběť a jménem lidu ji podává Bohu“. Proto je v Římském misálu předepsáno, aby eucharistickou modlitbu pronášel pouze kněz, zatímco lid se k ní připojuje vírou a v mlčení.
 4. (…)  Společenství, které se shromažďuje ke slavení eucharistie, má zcela nutně zapotřebí posvěceného kněze, který mu předsedá, aby se jednalo opravdu o eucharistické shromáždění.
 5. (…)  Proto se katoličtí věřící, i když respektují náboženské přesvědčení (těchto) svých odloučených bratří, mají zdržet účasti na přijímání podávaného při jejich slavnostech, aby neposkytovali prostor dvojznačnostem o povaze eucharistie a dostáli povinnosti vydávat jasné svědectví pravdě. Jinak by to jen zpožďovalo cestu k plné viditelné jednotě. Podobně si nelze myslet, že je možné nahrazovat nedělní mši svatou ekumenickými bohoslužbami slova nebo společnými setkáními v modlitbě s křesťany patřícími ke shora uvedeným církevním společnostem nebo účastí na jejich liturgické bohoslužbě.
 6. (…)  Je-li eucharistie středem a vrcholem života církve, stejně tak je jím i pro služebné kněžství. (…)  Pastorační činnost kněze je různorodá. Když pomyslíme na společenské a kulturní poměry v současném světě, snadno pochopíme, jaké nebezpečí hrozí kněžím, totiž že se ztratí ve velkém počtu rozmanitých úkolů. (…)  Pochopíme tedy, jak je důležité pro  duchovní život kněze, ale i pro dobro církve a světa, aby plnil koncilní doporučení a vysluhoval každý den eucharistii, „protože je to úkon Krista a církve i tenkrát, když nemohou být přítomni věřící“. Takto je kněz s to překonat každé rušivé napětí v průběhu svých dní, protože nalezne v eucharistické oběti pravý střed svého života a své služby, nezbytnou duchovní energii, aby čelil různým pastoračním úkolům. Jeho dny se tak stanou opravdu eucharistickými.

——    

Eucharistický zázrak, tentokrát z italského Lancianahttp://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/scheda_b.html?nat=italia&wh=lanciano&ct=Lanciano,%20750%20D.C.

 

Hudební pozdrav je dnes východní a mariánský: tzv. moleben (= řeckokatolická májová pobožnost) k Panně Marii Fatimské: https://www.youtube.com/watch?v=eA5Faluqz9c/         

                              

Požehnané dny velikonoční v očekávání seslání Ducha Svatého!

P. Martin