Monthly Archives: Duben 2021

Ohlášky z 11. dubna 2021 (neděle Božího milosrdenství)

Vážení a milí farníci,
sestry a bratři v Kristu,

mimořádně bude tuto neděli (11.4.) slavena mše sv. v 15.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie; začneme korunkou k Božímu milosrdenství, během mše sv. budou členky Laických misionářů lásky obnovovat své sliby a na konec se pomodlíme litanie k Božímu milosrdenství.


Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 12.4. do 18.4. budou v naší farnosti slaveny takto:


pondělí 12.4. mimořádně mše sv. v 10.00 hod u P. Marie                        
                                                           18.00 hod Kročehlavy
úterý 13.4. 18.00 hod sv. Florián
středa 14.4. 18.00 hod Kročehlavy
čtvrtek 15.4. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
pátek 16.4. 15.00 hod Vrapice
                   18.00 hod Kročehlavy
sobota 17.4.  8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior)
                      18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
neděle 18.4. (3. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                                8.30 hod Kročehlavy
                                                8.30 hod Vrapice
                                                10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                10.30 hod Hnidousy
                                                 18.00 hod sv. Florián

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (15.4.) a v pátek (16.4.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 15.4. mezi 19-20 hod.


Změna programu vyhrazena↑ . Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.


Liturgické slavení:
V pondělí 12. dubna je památka sv. Josefa Moscatiho, lékaře:

 http://catholica.cz/index.php?id=1173 .


Od čtvrtka 15. dubna se vracíme k pravidelným adoracím po večerní mši sv. u P. Marie.


Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků (od 16.4.) přede mší sv. v Kročehlavech.


Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

 

V této souvislosti bych rád upozornil na tři zajímavé články na cirkev.cz. První se týká Sv. otce papeže Františka: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210409mlady-bergoglio-undefined-nocni-adorator a jeho zkušeností s nočními adoracemi v Buenos Aires. Další dva články se týkají nově blahoslaveného Čecha (17.4.), který spolu se svými spolubratry položil život za Eucharistii: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210409polozil-svuj-zivot-za-eucharistiihttps://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210301sluzebnik-bozi-dominik-zavrel-op-z-chodova-bude-17-dubna-2021-blahorecen .

 

Ještě přidávám několik bodů z Deníčku sestry Faustyny Kowalské, které se týkají jak neděle Božího milosrdenství, tak Eucharistie:

1146: Ježíš sestře Faustyně:

(Nechť vkládají) naději do mého milosrdenství největší hříšníci. Oni před ostatními mají právo na důvěru v propast mého milosrdenství. Dcero má, piš o mém milosrdenství znaveným duším. Duše, které se dovolávají mého milosrdenství, mi působí rozkoš. Těmto duším uděluji milosti přesahující jejich přání. Nemohu trestat, i kdyby to byl největší hříšník, jestliže se dovolává mé slitovnosti, nýbrž ho ve svém neproniknutelném a neprozkoumatelném milosrdenství ospravedlňuji. Napiš: dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti…

1827 (Sestra Faustyna se připravuje na Sv. přijímání:)

Dnes se má duše připravuje na svaté přijímání jako na svatební hostinu, na níž všichni účastníci této hostiny září nevýslovnou krásou. Také já jsem pozvaná na tu hostinu, ale nevidím u sebe tu krásu, nýbrž propast ubohosti. A třebaže se necítím hodna usednout ke stolu, přesto se vmáčknu pod stůl a u Ježíšových nohou budu žebrat alespoň o drobečky, které padají pod stůl. Přibližuji se k tobě, Ježíši, protože znám Tvé milosrdenství, vždyť spíše se vyčerpá má ubohost, než se vyčerpá slitování Tvého Srdce. Proto budu dnešního dne vzbuzovat důvěru v Boží milosrdenství.

   

V příloze je dále pdf dokument z knihy resp. výstavy Eucharistické zázraky bl. Carla Acutise (kapitola Svatí a mystici a Eucharistie; zatím v AJ; zdroj: http://www.miracolieucaristici.org ). Týká se právě sestry Faustyny. 

 

Velikonoční hudební pozdrav od Gemini musicales: https://www.youtube.com/watch?v=GdkIQGehDak/

 

Požehnaný velikonoční oktáv!

P. Martin 

SONY DSC

Ohlášky z 4. dubna 2021

Vážení a milí přátelé,

 

sestry a bratři v XP,

 

zde je přehled bohoslužeb na velikonoční týden. Věnujte prosím pozornost změnám – vracíme se ke slavení u sv. Floriána (úterý, sobota, neděle od 18 hod) a k nedělním ranním mším sv. v Kročehlavech (od Velikonočního pondělí, resp. od 11.4.) v 8.30 hod.

 

Pondělí velikonoční 5.4.: 

8.30 Kročehlavy

8.30 Vrapice

10.00 NPM=Nanebevzetí Panny Marie

10.30 Hnidousy

18.00 sv. Florián

18.00 NPM (v ritu antiquior)

Úterý velikonoční 6.4. 18 hod sv. Florián

Středa velikonoční 7.4. 18 hod Kročehlavy

Čtvrtek velikonoční 8.4. 18 hod NPM

Pátek velikonoční 9.4. 15 hod Vrapice 

                                       18 hod Kročehlavy

Sobota velikonoční 10.4. 16 hod Kročehlavy (za nenarozené děti a pro život)

                                           18 hod sv. Florián                          

Schéma nedělí by tedy od 11.4. (neděle Božího milosrdenství) bylo následující:

8.00 NPM (zůstává!)

8.30 Kročehlavy 

8.30 Vrapice 

10.00 náměstí 

10.30 Hnidousy 

mimořádně 11.4. (svátek Božího milosrdenství) 15.00 hod NPM

(!mše v 17.00 hod u NPM už od 11.4. nebudou!)

18.00 sv. Florián

18.00 NPM (2. a 4. neděle v měsíci v ritu antiquior)

Změna programu vyhrazena↑

Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený ve čtvrtek (8.4.) a v pátek (9.4.) mezi 11-12 hod.  

V příloze naleznete také velikonoční Mariánek pro děti. Díky za přípravu!

 

Přeji vám požehnané Velikonoce a celou dobu velikonoční prožitou v radosti z Pána vzkříšeného a v očekávání Daru Ducha Svatého.

 

+Buoh všemohúcí,
vstal z mrtvých žádúcí,
chvalmež Boha s veselím,
toť nám všem Písmo velí.
Kyrie eleison!+

https://www.youtube.com/watch?v=b1XE-_oEilo/

P. Martin 

SONY DSC