Ohlášky z 14. března 2021

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři,

přehled mší sv. tento týden:

pondělí 15. března

18.00 Kročehlavy – limit 10 osob

úterý 16. března

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (místo sv. Floriána) – limit 20 osob

středa 17. března

15.30 Nanebevzetí Panny Marie – limit 20 osob

18.00 Kročehlavy – limit 10 osob

čtvrtek 18. března

18.00 Nanebevzetí Panny Marie – limit 20 osob

pátek 19. března

15.00 Vrapice – limit 10 osob

18.00 Kročehlavy (od 17.30 křížová cesta) – limit 10 osob

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (od 17.30 křížová cesta) – limit 20 osob

sobota 20. března

8.00 Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior) – limit 20 osob

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (místo sv. Floriána) – limit 20 osob

neděle 21. března (5.postní)

8.00 Nanebevzetí Panny Marie – limit 20 osob

8.30 Vrapice – limit 10 osob

10.00 náměstí MŠE SV., přenos FB

10.30 Hnidousy – limit 10 osob

17.00 Nanebevzetí Panny Marie  – limit 20 osob

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (3. skrutinia za katechumeny) – limit 20 osob

Dodržujme prosím všechna hygienická opatření; ředitelka městské policie mi sdělila, že policie sleduje venkovní mši sv. – rozestupy a respirátory jsou důležité. Díky!

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (14.3. a 21.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod. 

Liturgicky si připomeneme v pátek slavnost sv. Josefahttp://catholica.cz/?id=997

Spojme se opět v usilovné modlitbě za ukončení celé tíživé situace v naší zemi. Možná opět obnovenou horlivostí při společné (byť na dálku) modlitbě růžence ve 20 hod

Dnes je také výroční den zvolení Sv. otce papeže Františka, modleme se za něj a jeho službu: https://vojtechkodet.cz/temata/cirkev-a-svet/modlitba-za-papeze

Příprava dětí k Prvnímu sv. přijímání. To je předběžně naplánováno na neděli 20. června; poprosím rodiče, aby přihlašovali děti na mojí adresu martin.chleborad@gmail.com  (informace do přihlášky-mailu jsou: jméno, příjmení, věk a třída dítěte, jak dlouho navštěvuje hodiny náboženství, kontakty na rodiče). Děti obvykle chodí na náboženství na faru/do církevní školy, kde mají  pravidelné hodiny a já s nimi pak pět pátků odpoledne před samotným Prvním sv. přijímáním mívám setkání, která jsou zaměřena na první sv. smíření a samotné sv. přijímání. 

Pro starší děti a dospívající (12-15 let) je určen letní tábor Taxiway camp; leták je v příloze mailu.

Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .  

K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky

Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

Díky všem dárcům, kteří již zasílají s variabilním symbolem!

K ekonomickým záležitostem farnosti bych rád doplnil několik informací: podařilo se opravit střechu na boční lodi kostela sv. Mikuláše ve Švermově. Stav byl havarijní, zatékalo přímo do kostela. Děkuji všem, kteří se angažovali, ať již finanční pomocí nebo svým časem. Máme ovšem další havarijní stav, tentokrát v Kročehlavech (kostel Nejsv. Srdce Páně), kde je potřeba vyměnit elektroinstalaci. Práce začnou v následujícím týdnu. Nutné bude opravit i část elektroinstalace u Panny Marie, protože nám nesvítí dobře světla v hlavní lodi kostela. 

Dovolím si vás v této souvislosti poprosit o pomoc. Zde je seznam účtů, které jsou mj. určeny i pro jednotlivé kostely a jejich opravy (ať už aktuálně probíhající nebo budoucí), případně pro rekonstrukci a opravy arciděkanství (fary na náměstí):

Oprava arciděkanství (2001730194 – CZK) Fio konto

Opravy Vrapice sv. Mikuláš (2101826652 – CZK) Fio konto

Opravy Švermov sv. Mikuláš (2401706003 – CZK) Fio konto

Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně (2501952754 – CZK) Fio konto

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Kladno (2801706002 – CZK) Běžný účet – provozní účet farnosti.

Kód Fio banky je 2010.

Ještě několik poznámek: jak jsem uvedl výše, tak oprava části střechy ve Švermově proběhla úspěšně. Vyčerpali jsme ale dosud nasbírané peníze na příslušném účtu a zbytek se doplácel z provozního účtu farnosti. Podobně jsme postupovali při opravách štítu kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích.

Provozní účet farnosti jinak slouží k zajištění běžného provozu farnosti (placení energií, pojištění, drobnějších oprav atd.).

Díky za pomoc!

Prosme také sv. Josefa, aby bděl nad hmotnými a finančními záležitostmi naší farnosti. 😇

A v příloze mailu je ještě leták ohledně hospodaření arcibiskupství.

Dovolím si také upozornit na velkopáteční sbírku pro křesťany ve Svaté zemihttps://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210312kardinal-sandri-prosi-o-solidaritu-s-krestany-ve-svate-zemi

V návaznosti na poslední papežskou návštěvu ještě dva dokumenty o křesťanech na Blízkém východě (oba v anglickém jazyce): https://www.youtube.com/watch?v=vebTUU34JfAhttps://www.youtube.com/watch?v=sztNqzQHALc .

Pozvánka na toto pondělí v 18:00, a to na veřejnou online diskuzi Víra a Lesy, na které vystoupí generální vikář Balík za katolickou církev, patriarcha Butta za ČS církev Husitskou, a pan Kraus z Federace Židovských obcí, a za vědeckou komunitu Děkan Fakulty lesnické a dřevařské na ČZU. Bude to na YouTube streamu FLD ČZU https://www.youtube.com/FLDvPraze

Drobná antifona nás může potěšit a připravit na páteční slavnost: https://www.youtube.com/watch?v=rSx9cQck3Sc/ 

Požehnané dny!

P. Martin 

SONY DSC
SONY DSC