Monthly Archives: Leden 2021

Ohlášky z 31. ledna 2021

Milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

vzhledem k přetrvávajícímu PES 5 budou tento týden (1.2.-7.2.) slouženy mše sv. takto:

pondělí 1.2. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 2.2. (svátek, Hromnice) 15.30 hod NPM = Nanebevzetí Panny Marie limit 20 osob  

                                              18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
středa 3.2.15.30 NPM limit 20 osob 

                 18 hod Kročehlavy limit  10 osob

čtvrtek 4.2. 18 hod NPM  limit 20 osob

pátek 5.2. (první pátek) 15 hod Vrapice  limit 10 osob

                                      18 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 6.2. (první sobota) 8.00 hod NPM latinsky limit 20 osob

                                         18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
neděle 7.2. (5. neděle v mezidobí) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                             8.30 hod Vrapice  limit 10 osob 
                                           10.00 hod náměstí  přenos FB
                                           10.30 hod Hnidousy limit 10 osob 
                                           17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 31.1. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (7.2.) mezi 16-19 hod.  

Co a koho slavíme v liturgickém kalendáři si můžete přečíst zde: Hromice http://catholica.cz/?id=434

  1. Blažej http://catholica.cz/?id=446
  2. Agáta http://catholica.cz/?id=475
  3. Pavel Miki a druhové http://catholica.cz/?id=483

V příloze mailu naleznete také foto bohoslovců za české diecéze. Ti, kteří jsou označeni PHA, tak studují za naši arcidiecézi. Modlete se prosím za ně a za další povolání. Díky.

Díky také za nový Mariánek pro dětí!

U P. Marie, v zadní části kostela, naleznete opět několik novén nebo pobožností (k přečisté Krvi Krostově atp.). Také zbyly asi dva kalendáře s liturgickými památkami a slavením, tak jsou k dispozici u P. Marie. Rád bych vás také upozornil na novou publikaci od našeho farníka Davida Prentise Kontraceptovaná společnost (s podtitulem Jak antikoncepce ničí západní civilizaci a co lze proti tomu podniknout).

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .  

Jan Dismas Zelenka složil tuto slavnou mši ( https://www.youtube.com/watch?v=OY001xMm81w/ ) sv. v roce 1733 a je určena k oslavě Uvedení Páně do chrámu (neboli Očišťování Panny Marie, jak je uvedeno v latinském názvu mše).

Dětem, rodičům i učitelům přeji klidné a požehnané prázdniny 😇.

S pozdravem a požehnáním

P. Martin 

SONY DSC

Ohlášky z 24. ledna 2021

Milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

vzhledem k přetrvávajícímu PES 5 budou tento týden (25.-31.1.) slouženy mše sv. takto:

pondělí 25.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 26.1. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
středa 27.1.15.30 NPM limit 20 osob 

                   18 hod Kročehlavy limit  10 osob

čtvrtek 28.1. 18 hod NPM  limit 20 osob

pátek 29.1. 15 hod Vrapice  limit 10 osob

                   18 hod Kročehlavy limit 10 osob

sobota 30.1. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
neděle 31.1. (4. neděle v mezidobí) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                             8.30 hod Vrapice  limit 10 osob 
                                           10.00 hod náměstí  přenos FB
                                           10.30 hod Hnidousy limit 10 osob 
                                           17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně:

v neděli 24.1. mezi 16-19 hod, 

ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod;

příští neděli (31.1.) mezi 16-19 hod.  

Zítra slavíme třetí neděli v liturgickém mezidobí a zároveň neděli Božího slova. Během mše sv. v 10 hod požehnáme lektorům naší farnosti. V příloze naleznete také dopis otce kardinála Dominika Duky k zítřejší sbírce a list sv. otce k nedávnému výročí sv. Jeronýma. List je nazvaný Scripturae sacrae affectu a opět se zabývá významem Písma sv. v životě církve a křesťanů.

Na čtvrtek nám připadá památka sv. Tomáše Akvinského: http://catholica.cz/index.php?id=367 .

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .  

Minulou středu jsme si připomínali sv. Šebestiána, mučedníka. Na Youtube se objevil tento krásný motet:  https://www.youtube.com/watch?v=sJj6ALyLtIA/ .

Požehnané dny!

In XP P. Martin

Ohlášky z 17. ledna 2021

Milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

vzhledem k systému PES 5 budou tento týden (18.-24.1.) slouženy mše sv. takto:

pondělí 18.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 19.1. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
středa 20.1. 18 hod Kročehlavy limit  10 osob

                     15.30 NPM limit 20 osob 
čtvrtek 21.1. 18 hod NPM  limit 20 osob

pátek 22.1. 15 hod Vrapice  limit 10 osob

                 18 hod Kročehlavy limit 10 osob
sobota 23.1. 18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob
neděle 24.1. (Božího slova) 8.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           8.30 hod Vrapice  limit 10 osob 
                                           10.00 hod náměstí  přenos FB
                                           10.30 hod Hnidousy limit 10 osob 
                                           17.00 hod NPM  limit 20 osob
                                           18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob – 4. neděle v měsíci

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně: v neděli 17.1. mezi 16-19 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod; příští neděli (24.1.) mezi 16-19 hod.  

Tento týden si v pondělí připomínáme Pannu Marii, Matku jednoty křesťanů, tak si vás dovolím poprosit o modlitbu na úmysl za sjednocení všech křesťanů. „Maria je matkou Ježíšovou, je jeho tělesnou matkou, proto se k ní obracíme s prosbou o její pomoc skrze přímluvu u Boha o jednotu těla svého Syna – o jednotu církve.

Rozdělení křesťanů má svou pravou a poslední příčinu v hříchu člověka, který je vzpourou proti Boží vůli. Právě proto opravdový ekumenismus není možný bez vnitřního obrácení a bez smíření. Smíření má dvojí rozměr: především smíření s Bohem a pak smíření mezi sebou…“
(sv. Jan Pavel II.)

Ve čtvrtek je památka sv. Anežky Římské; zde naleznete životopis: http://catholica.cz/?id=264 .

V pátek se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi (22. v měsíci). 

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 . 

Hudebně se potěšíme litaniemi ke všem svatým, kde prosíme i sv. Anežku o přímluvu: https://www.youtube.com/watch?v=CKWRuFjIRFo&t/

S pozdravem a požehnáním

P. Martin 

Ohlášky z 10. ledna 2021

Milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

vzhledem k systému PES 5 budeme tento týden (11.-17.1.) sloužit mše sv. takto:

pondělí 11.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob
úterý 12.1. 18 hod NPM=Nanebevzetí Panny Marie  (místo sv. Floriána) limit 20 osob
středa 13.1. 18 hod Kročehlavy 10 osob
čtvrtek 14.1. 18 hod NPM  limit 20 osob

(18 hod Sítná – Dům techniky; ekumenická bohoslužba z týdne modliteb za jednotu křesťanů)

pátek 15.1.

15 hod Vrapice  limit 10 osob
17 hod Kročehlavy  (rozloučení – requiem za pí Irenku Šimonovou) limit 10 osob
18 hod Kročehlavy limit 10 osob

sobota 16.1.

8 hod NPM  ritus antiquior limit 20 osob – 3. sobota v měsíci
18 hod NPM (místo sv. Floriána) s nedělní platností  limit 20 osob

neděle 17.1.                 

8.00 hod NPM  limit 20 osob
8.30 hod Vrapice  limit 10 osob 
10.00 hod náměstí  přenos FB
10.30 hod Hnidousy limit 10 osob 
17.00 hod NPM  limit 20 osob
18.00 hod NPM (místo sv. Floriána) limit 20 osob

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tento týden otevřen následovně:

v neděli 10.1. mezi 15-19 hod,
ve středu mezi 15-17 hod,
ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod,
příští neděli (17.1.) mezi 16-19 hod.  

Jak je uvedeno v rozpisu bohoslužeb, tak ve čtvrtek 14.1. v 18 hod proběhne ekumenická bohoslužba slova v Domě techniky (na Sítné); obvykle se celý týden setkáváme ve sborech a farnostech dalších křesťanských společenství působících zde na Kladně. To letos není možné, tak „zbyla“ pouze hlavní čtvrteční bohoslužba, tentokrát tedy v Domě techniky (u církve bez hranic). 

Dovolím si duchovní vybídnutí (vzhledem k aktuální nepříznivé situaci), a to po rozhovoru s několika farníky: dle žalmu 76,12 …čiňte sliby Hospodinu a plňte je... pojďme zintenzivnit náš duchovní život – zařaďme do našich každodenních modliteb litanie (viz příloha) a nebo se pomodleme např. devítihodinovou pobožnost k Dítěti Ježíši (viz odkaz: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=prazske-jezulatko-modlitba-ve-velke-uzkosti&cisloclanku=2020040140 ), a to i s postem podle zdravotních možností a případně i učiňme nějaký konkrétní slib Pánu Bohu se splněním v době, kdy to bude možné. Jako farnost bychom mohli např. v květnu (bude-li to možné) uspořádat pouť do nově opravené baziliky Panny Marie ve Staré Boleslavi, uctít Palladium a prosit sv. Václava a bl. Karla Rakouského za ochranu

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .

Chtěl bych vám také poděkovat za společné slavení vánočních svátků. Letos sice jinak, než jak jsme zvyklí, ale i tak Bohu díky.  

Kdybyste si chtěli zavzpomínat, tak posílám vánoční nahrávku Gemini Musicales

https://www.youtube.com/watch?v=ocNGE4SoYBM/

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Ohlášky z 3.ledna 2021

Vážení a milí farníci,

drazí v Kristu,

nejprve informace, jak budou slaveny mše sv. v posledním vánočním týdnu (resp. od pondělí 4.1. do neděle 10.1.2021):

pondělí 4.1. 18 hod Kročehlavy  limit 10 osob

úterý 5.1. 18 hod náměstí (místo sv. Floriána) – vigilie slavnosti Zjevení Páně/sv. Tří králů, se žehnáním vody, kadidla a křídy, přenos FB

středa 6.1. 17 hod NPM (=kostel Nanebevzetí Panny Marie) slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 20 osob

                  18 hod NPM v ritu antiquior slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 20 osob, přenos FB

                  18 hod Kročehlavy slavnost Zjevení Páně, se žehnáním vody, kadidla a křídy limit 10 osob

čtvrtek 7.1. 18 hod NPM limit 20 osob

pátek 8.1. 15 hod Vrapice limit 10 osob

                 18 hod Kročehlavy limit 10 osob 

sobota 9.1. 16 hod Kročehlavy limit 10 osob2. sobota v měsíci

                   18 hod NPM (místo sv. Floriána) Křest Páně limit 20 osob

neděle 10.1. (Křtu Páně) 8.00 hod NPM limit 20 osob

                                         8.30 hod Vrapice limit 10 osob /*

                                       10.00 hod náměstí, přenos FB

                                       10.30 hod Hnidousy limit 10 osob /*

                                       17.00 hod NPM limit 20 osob 

                                       18.00 hod NPM (v ritu antiquior) limit 20 osob2. neděle v měsíci

Pozn. /* : pokud v neděli bude ve Vrapicích a v Hnidousích dodržen limit 10 osob v lavicích, tak bude slavena mše sv.; pokud bude přítomno více osob, tak bude možnost přistoupit ke sv. přijímání a mše sv. sloužena nebude.

Nadále prosím o dodržování hygienických opatření. Dále prosím o „přednost“ pro vrapické a hnidouské farníky v tamních kostelech a ještě prosím mladší a odolnější o přenechání míst během mší sv. ve vnitřních prostorách pro starší farníky. 

Limity osob vycházejí z pravidel pro slavení bohoslužeb v systému PES 5.

Změna programu vyhrazena.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen tuto a příští neděli mezi 15-19 hod a dále tento týden ve středu mezi 16-17 hod a ve čtvrtek a v pátek mezi 10-12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a ke sv. smíření

Dovoluji si připojit dnes dva obrázky: jednak k dnešní slavnosti Mariina mateřství, a pak ke středeční slavnosti Zjevení Páně (sv. Tří králů)

Hudební pozdrav je středověký a novoroční: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu1BOj8Q2Ww/ 

In hoc anni circulo
vita datur saeculo
nato nobis parvulo
per virginem,
nato nobis parvulo
per virginem Mariam.
Verbum caro factum est
per virginem,
verbum caro factum est
per virginem Mariam.

V tomto novém roce byl vdechnut lidstvu život,
vždyť Panna nám zrodila synáčka,
Panna Maria nám zrodila synáčka.
Slovo tělem učiněno jest
Pannou Marií.

Požehnaný rok 2021 pod ochranou Matky Boží přeje a vyprošuje

P. Martin