Monthly Archives: Prosinec 2020

Ohlášky z 27. prosince 2020, sv. Rodiny

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

vzhledem k systému PES 5 přejdeme od slavení mší svatých k otevřeným kostelům. Kromě mší svatých slavených na náměstí St. Pavla jiné veřejně slouženy nebudou

V následujícím týdnu tedy budou mše sv. slaveny v neděli 27.12. v 10 hod na náměstí; stejně tak 1. a 3.1. (obě opět v 10 hod) a ještě na náměstí proběhne 1.1. ekumenická novoroční bohoslužba od 15 hod. Mše sv. 27.12. (večerní od 19 hod, neveřejná, v ritu antiquior) a mše sv. dopolední 1. i 3.1.  budou přenášeny přes FB stránky:  https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143 

V dalších časech naleznete otevřené kostely (viz přílohy), abyste mohli přistoupit k sv. přijímání

Orlové nám posílají Župní zpravodaj.

Protože premonstrátský řád slaví velké výročí, tak je též možné získat plnomocné odpustky

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201127moznost-ziskat-plnomocne-odpustky-v-souvislosti-s-jubilejnim-rokem-premonstratskeho-radu

K Tříkrálové sbírce zasílám info z centrální pražské charity: „Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. (…) Rád bych Vás informoval o systému Virtuální kasička, který bude spuštěn nejpozději 20.12. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude od 20.12. 2020 do 30.4.2021 zhotovena platební brána, ve které si dárce podle PSČ najde svou nejbližší charitu / farnost, které chce přispět. Peníze pak budou spočítány 30.4.2021 a rozděleny právě podle PSČ.“

Radost ať vám přinesou vánoční zpěvy českého barokahttps://youtu.be/MSIKZNzAwAk/ Řadu z těchto koled a písní známe i díky našim hudebníkům.

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Vánoční přání a úpravy ve slavení bohoslužeb od neděle 27.12. /PES 5/

Milí farníci,

drazí přátelé,

jak jsme očekávali, tak došlo ke zhoršení PES na stupeň pět, a to od neděle 27.12.

Jak tedy bude probíhat vánoční slavení?

Do soboty 26.12. (sv. Štěpána) vše proběhne dle rozpisu, který jsem vám zasílal minulý týden; to zůstává beze změny, ALE od neděle 27.12. budou slaveny pouze ty mše sv., které jsou v rozpisu bohoslužeb označeny jako „náměstí“ (PES 5 nadále umožňuje toto slavení). V čase všech ostatních bohoslužeb (dle rozpisu 24.12.-3.1., viz příloha) budou kostely naší farnosti otevřené pouze k osobní modlitbě, sv. přijímání a návštěvě jesliček.

Když si např. vyberete návštěvu sv. Mikuláše ve Vrapicích nebo v Hnidousích, tak tam v neděli bude k dispozici o. Jan a nebo budete chtít v úterý zajít k sv. Floriánovi, tak se tam můžeme potkat. V ostatní dny a hodiny i s o. Jiřím, br. Václavem atd.

Přeji vám, vašim rodinám a všem blízkým požehnaný Štědrý den a milostiplné vánoční svátky. Společná modlitba z čistého a upřímného srdce má velkou sílu. Spojme se tedy o těchto svátcích více než kdy jindy a vyprošujme požehnání sobě samým a všem bližním: ‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. (Jakub 1.17).

Zůstávám v XP

Váš P. Martin 

Ohlášky z 20. prosince 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

nejprve informace k veřejným bohoslužbám v naší farnosti v týdnu od 20.12. do 27.12.:

 • (v sobotu 19.12. mše sv. v 18 hod u P. Marie – místo sv. Floriána; s nedělní platností)
 • v neděli 20.12.: mše sv. v 10 hod na náměstí Starosty Pavla; mše sv. bude přenášena přes FB stránky:  https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143
 • v neděli 20.12. budou mše sv. slaveny ještě ve Vrapicích a v Hnidousích a v 18.00 hod u P. Marie (místo sv. Floriána)
 • ve všední dny (od pondělí do středy): mše sv. podle běžného pořádku mší sv. v naší farnosti
 • během všech mší sv. prosím dodržujme obvyklá opatření – roušky, dezinfekce rukou, rozestupy…; mše sv. budou probíhat bez pozdravení pokoje a bez lidového zpěvu
 • počet účastníků bohoslužeb ve vnitřních prostorách zatím může být 40 osob u P. Marie, 20 v Kročehlavech a v Hnidousích; 12 ve Vrapicích (pokud se změní PES na stupeň 5, tak to bude samozřejmě méně)
 • Vzhledem k limitům prosím mladší nebo jinak odolnější farníky, aby využili mši sv. na náměstí; vzhledem k limitům pro Vrapice a Hnidousy mají „přednost“ tamní farníci a pravidelní návštěvníci bohoslužeb. Do počtu účastníků mše sv. se nepočítají zpěváci na kůru a asistence u oltáře.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tuto a příští neděli (20.12. a 27.12.) otevřený k adoraci mezi 15-17 hod; dále ve středu mezi 10-12 hod a mezi 15-17 hod, ve čtvrtek mezi 15-16 hod (přede mší sv. na náměstí od 16 hod; pouze k uctění jesliček) a v pátek mezi 15-17 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření. Využijte prosím těchto časů k „předvánočnímu“ zpovídání, stejně i časy přede mší sv. (kromě nedělních/svátečních mší sv. na náměstí v 10 hod a Štědrého dne).

Vánoční slavení 24.12-27.12.:

čt Štědrý den 24.12. :

– 16 hod na náměstí- mše sv. z vigilie Narození Páně; pro rodiny s dětmi

–  21 hod na náměstí- mše sv. „půlnoční“, přede mší sv. koledy, přenos FB

pá Narození Páně 25.12. :

– 8.00 NPM = kostel Nanebevzetí Panny Marie

– 8.30 Vrapice

– 10.00 na náměstí, přenos FB

– 10.30 Hnidousy

– 18.00 NPM

so sv. Štěpán 26.12. :

– 8.30 KROČEHLAVY

– 8.30 Vrapice, přenos FB

– 10.00 NPM

– 10.30 Hnidousy

– 18.00 NPM

ne sv. Rodiny 27.12. (s obnovou manželských slibů):

– 8.00 NPM

– 8.30 Vrapice

– 10.00 na náměstí

– 10.30 Hnidousy

– 18.00 NPM (v ritu antiquior), přenos FB

K výše uvedenému musím opět dodat: „změna programu vyhrazena“. Děkuji za pochopení a omlouvám se za případné změny; sledujte prosím ohlášky.

V úterý 22.12. se po mši sv. pomodlíme litanie k sv. Šarbelovi. A vlastně si tohoto světce připomeneme i na Štědrý den, kdy si připomínáme jeho vstup do nebeské slávy.

Bratr jáhen nabízí možnost přivézt sv. přijímání na Štědrý den dopoledne domů, případně i další dny 28.-31. 12. dopoledne. Je třeba nahlásit jméno, adresu a telefon. Kontakty na jáhna Václava: 606 643 768 nebo slavicekvac@seznam.cz .

Betlémské světlo budou skauti rozdávat na Štědrý den dopoledne mezi 10-12 hod před klubovnou u Kulaté báby v Podprůhonu a po odpolední mši sv. na náměstí Starosty Pavla.

V příloze mailu je další podklad k Lectio divina od našeho bratra jáhna. Díky za přípravu.

V příloze e-mailu dále najdete i Mariánek pro děti – už s vánoční přílohou. Díky!

A také vánoční Naděje je připravena, jednak k rozebrání v našich kostelech, ale i ve formě pdf jako příloha ohlášek. Díky za přípravu a tisk!

Děkuji všem za dary na provoz farnosti (farní účet u Fio banky: 2801706002/2010).

Hudební pozdrav je od Gemini musicaleshttps://www.youtube.com/watch?v=ykcgRfWxc3M/  Ječtě adventní, ale už v očekávání narození Pána.

Požehnanou čtvrtou neděli adventní!

In XP

P. Martin     

Ještě PS:  zejména pro farníky z Vrapic a Hnidous – byl vznesen dotaz, zda by během Vánoc nemohly být oba kostely otevřeny? Samozřejmě by tam někdo musel být na „stráži“; podobná možnost by byla jistě i v Kročehlavech a u sv. Floriána. Pokud byste se toho někdo chtěl ujmout, tak mi dejte prosím vědět, abych informoval ostatní farníky.

Ohlášky z 16. prosince 2020

Vážení a milí farníci, 

tuto sobotu a neděli budou slaveny mše sv. ještě večer u P. Marie od 18 hod (místo sv. Floriána).

Pořádek bohoslužeb tedy bude následující:

Sobota 19.12. – v kostele Nanebevzetí Panny Marie mše sv. v 8 hod (ritus antiquior) a v 18 hod (s nedělní platností); limit 40 osob.

Neděle 20.12. – 8.30 Vrapice, limit 12 osob

                        10.00 mše sv. na náměstí St. Pavla

                        10.30 Hnidousy, limit cca 20 osob

                        18.00 Nanebevzetí Panny Marie; limit 40 osob

V neděli stále platí, že kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen mezi 15-17 hod k sv. smíření a sv. přijímání.

Vzhledem k limitům prosím mladší nebo jinak odolnější farníky, aby využili mši sv. na náměstí; vzhledem k limitům pro Vrapice a Hnidousy mají „přednost“ tamní farníci a pravidelní návštěvníci bohoslužeb. Do počtu účastníků mše sv. se nepočítají zpěváci na kůru a asistence u oltáře.

Dnes můžeme začít dvě novény – jednak onu před Narozením Páně, „k Pražskému Jezulátku“ (viz příloha) a nebo k sv. Šarbelovi (ten zemřel právě na Štědrý den 1898): http://patroni.cz/modlitba/novena-k-svatemu-charbelovi.php .

V kostele u P. Marie je také k dispozici text od sester paulínek 9 dní k přiblížení se tajemství Vánoc: https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/9-dni-k-priblizeni-se-tajemstvi-Vanoc.html . Tyto modlitby začínají 19.12. a provedou nás vánoční dobou.

S pozdravem a požehnáním

P. Martin 

Ohlášky z 13. prosince 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

pěkně Vás zdravím o svátku Panny Marie Guadalupské, 

nejprve informace k veřejným bohoslužbám v naší farnosti v týdnu od 13.12. do 20.12.:

 • neděli 13.12 a 20.12.: mše sv. v 10 hod na náměstí Starosty Pavla; mše sv. budou přenášeny přes FB stránky:  https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143
 • neděli 13.12. a 20.12. budou mše sv. slaveny ještě ve Vrapicích a v Hnidousích
 • v neděli 13.12. bude v 18.00 hod u P. Marie slavena mše sv. v ritu antiquior
 • v neděli 20.12. bude mše sv. v 10 hod na náměstí s kytarovým doprovodem
 • ostatní nedělní mše sv. (včetně mše sv. v sobotu u sv. Floriána v 18.00 hod) jsou zatím zrušeny
 • ve všední dny (a v sobotu ráno – 3. sobota v měsíci): mše sv. podle běžného pořádku mší sv. v naší farnosti 
 • během všech mší sv. prosím dodržujme obvyklá opatření – roušky, dezinfekce rukou, rozestupy…; mše sv. budou probíhat bez pozdravení pokoje a bez lidového zpěvu
 • počet účastníků bohoslužeb ve vnitřních prostorách zatím může být 63 osob u P. Marie, 30 v ostatních našich kostelích (pokud se změní PES, tak to bude samozřejmě méně)
 • čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tuto a příští neděli (13.12. a 20.12.) otevřený k adoraci mezi 15 – 17 hod; dále ve středu mezi 15 – 17 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 10 – 12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření. Využijte prosím těchto časů k „předvánočnímu“ zpovídání, stejně i časy přede mší sv. (kromě neděle v 10 hod).

Předběžně si Vás dovolím upozornit na vánoční slavení 24.12-27.12.:

čt Štědrý den 24.12. – 16 hod na náměstí- mše sv. z vigilie Narození Páně; pro rodiny s dětmi

                                     –  21 hod na náměstí- mše sv. „půlnoční“

pá Narození Páně 25.12. – 8.00 NPM = kostel Nanebevzetí Panny Marie

                                            – 8.30 Vrapice

                                            – 10.00 na náměstí

                                            – 10.30 Hnidousy

                                            – 18.00 NPM

so sv. Štěpán 26.12. – 8.30 KROČEHLAVY

                                    – 8.30 Vrapice

                                    – 10.00 NPM

                                    – 10.30 Hnidousy

                                    – 18.00 NPM

ne sv. Rodiny 27.12. (s obnovou manželských slibů)  – 8.00 NPM

                                                                                             – 8.30 Vrapice

                                                                                             – 10.00 na náměstí

                                                                                             – 10.30 Hnidousy

                                                                                             – 18.00 NPM – Trident (= v ritu antiquior)

K výše uvedenému musím dodat: „změna programu vyhrazena“, protože se může změnit epidemiologická situace, nebude možné večerní shromažďování, sníží se počet účastníků (ve vnitřních prostorách) na 20 lidí, někdo z celebrantů onemocní atd. Některé mše sv. (ne)budou s hudebním doprovodem a některé se opět pokusíme přenášet přes FB, což ještě bude upřesněno. Děkuji za pochopení a omlouvám se za případné změny; sledujte prosím ohlášky.

V příloze naleznete brožurku s modlitbami k Jezulátku – můžete je využít během novény před Narozením Páně, která probíhá od 16. do 24. prosince. Zvlášť Vás upozorním na str. 31, kde je devítihodinová pobožnost k Dítěti Ježíši ve velké úzkosti.

Sv. otec papež František vyhlásil 8. prosince Rok sv. Josefa: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201208undefinedpatris-cordeundefined-undefined-apostolsky-list-venovany-sv-josefu 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201211podminky-ke-ziskani-daru-odpustku-v-roce-sv-josefa

A ještě trochu zpětně k 8. prosinci – můžeme obnovit zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Mariehttps://vojtechkodet.cz/modlitby/marianske/ostatni-marianske-modlitby/ukon-zasveceni-se-neposkvrnenemu-srdci-panny-marie .

Dále je v příloze podklad k Lectio divina od našeho bratra jáhna. Díky za přípravu.

V příloze e-mailu najdete i Mariánek pro děti. Díky!

Dovolím si poprosit o příspěvky do vánočního vydání farní Naděje. Můžete je zasílat (ideálně ve formátu Word) na tuto adresu. Díky! Uzávěrka je 17.12.

Děkuji všem za dary na provoz farnosti (farní účet u Fio banky: 2801706002/2010). 

Hudební pozdrav je od G. F. Händela, který ve svém Mesiáši zhudebnil proroka Izaiáše („Těšte, těšte, můj lid“) tímto způsobem: https://www.youtube.com/watch?v=3qCD4ONWXYQ/ 

Požehnanou třetí neděli adventní! 

In XP 

P. Martin