Ohlášky z 22. listopadu 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

nejprve informace, jak bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie:

  • veřejné mše sv. nadále není možné slavit (limit 15 osob je pro naši farnost příliš malý)
  • tuto neděli (22.11.) budou mše sv. v 10 hod a v 18 hod (v ritu antiquior) přenášeny přes FB ( https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143 ).
  • kostel bude přes týden otevřený k adoraci následovně: tuto a příští neděli (22.11. a 29.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Ještě bude otevřeno ve středu mezi 15-17 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření
  • Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
  • Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně
  • Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělověhttps://www.farnostrozdelov.cz/

Tuto neděli 22.11. oslavíme Krista Krále a zároveň si připomeneme sv. Šarbela (http://catholica.cz/index.php?id=3312/), jak děláme každého 22. v měsíci.

Příští neděli 29.11. bude 1. neděle adventní. V příštím týdnu bude možné si nechat požehnat adventní věnceúterý, středu, čtvrtek a nebo neděli (29.11.) během adorace v kostele.

K liturgickým památkám tento týden připojuji odkaz na sv. Ondřeje, mučedníka a druhů, vietnamských mučedníkůhttp://www.catholica.cz/index.php?id=4852

Minulý týden jsem neupozornil na pondělní památku sv. Giuseppe Moscatiho, který je podle Římského martyrologia slaven 12. dubna, ale neapolská diecéze si jej připomíná 16. listopadu. http://www.catholica.cz/index.php?id=1173 . Jeho obraz máme na hlavním oltáři u P. Marie. Sestry paulínky připravují jeho životopis v českém jazyce a existuje také film inspirovaný jeho životem: https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Lekar-zazrakov-svaty-Giuseppe-Moscati-2DVD-slovensky.html .

V zadní části kostela naleznete také stolní kalendáře na rok 2021.

V příloze e-mailu najdete Mariánek pro neděli Krista Krále.

Dovolím si poprosit vás, milé farníky, o příspěvky do vánočního vydání farní Naděje. Můžete je zasílat (ideálně ve formátu Word) na tuto adresu. Díky!

Připojuji sdělení našich otců biskupů ohledně trvající sbírky na misie:

Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku. „Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát. Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii. Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

Děkuji všem za dary na provoz farnosti (farní účet u Fio banky: 2801706002/2010). 

Hudební pozdrav a zároveň pozvánka na nedělní mši sv. v ritu antiquior (v 18 hod) je od Gemini musicales.  Jedná se o antifonu O virtus sapientiae od sv. Hildegardy z Bingenu.

 Požehnanou slavnost Krista Krále!

S pozdravem a požehnáním P. Martin