Monthly Archives: Listopad 2020

Ohlášky z 29. listopadu 2020

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

nejprve tedy informace k veřejným bohoslužbám v naší farnosti v týdnu od 29.11. do 6.12.:

 • v neděli 29.11.: mše sv. v 10 hod na náměstí Starosty Pavla (ostatní veřejné nedělní mše sv. jsou zatím zrušeny); mše sv. bude přenášena přes FB stránky:  https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143 
 • ve všední dny (a v sobotu ráno – 1. sobota v měsíci): mše sv. podle běžného pořádku mší sv. v naší farnosti
 • během všech mší sv. prosím dodržujme obvyklá opatření – roušky, dezinfekce rukou, rozestupy…; mše sv. budou probíhat bez pozdravení pokoje a bez lidového zpěvu
 • čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny   
 • sobotní mše sv. v 18 hod u sv. Floriána je zrušena
 • v neděli 6.12.: mše sv. v 10 hod na náměstí Starosty Pavla (přenášena přes FB). Zda bude možné slavit další nedělní mše sv. vám ještě upřesním v příštím týdnu. Budeme si také připomínat zasvěcení kostelů ve Vrapicích a v Hnidousích, protože 6.12. je letos nejen 2. neděle adventní, ale i památka sv. Mikuláše.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude tuto a příští neděli (29.11. a 6.12.) otevřený k adoraci mezi 15 – 17 hod; dále ve středu mezi 15 – 17 hod, ve čtvrtek a v pátek mezi 10 – 12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření nebo si nechat požehnat adventní věnce.

V příloze e-mailu naleznete parte P. Pavla Táborského, našeho dlouholetého souseda z farnosti Slaný. Vzpomeňte na něj prosím v modlitbě.

Dále je v příloze podklad k Lectio divina od našeho bratra jáhna.

Věnujte pozornost také prohlášení našich biskupů, včetně modlitby zasvěcení Jezulátku a apoštolskému listu papeže Františka Láska k Písmu svatému.

Ještě pozvánka z arcibiskupství: „Vzhledem k tomu, že areál pražského hradu je uzavřen, bylo rozhodnuto, že „katedrální roráty“ se budou konat v blízkém vojenském kostele sv. Jan Nepomuckého, a sice od pondělí do pátku v 6.30, v sobotu od 7.00. Přesunutí rorátů platí od 30. 11. do 12. 12., informace pro následující období budou aktualizovány podle vývoje protiepidemických opatření. Vstoupíme do překrásné a duchovně hluboké doby adventní, která nás připraví na slavení vánočních svátků.“

V zadní části kostela naleznete kromě stolních kalendářů na rok 2021 také různé novény (slibovaní manželé Martinovi, bl. císař Karel I., k Michaelu archandělovi, novéna odevzdanosti, k Matce Tereze…).

V příloze e-mailu najdete dále Mariánek pro děti, tentokrát obsáhlý (dokonce se dvěma přílohami), celý adventní a s příspěvky od dětí 😇. Díky!

Dovolím si poprosit o příspěvky do vánočního vydání farní Naděje. Můžete je zasílat (ideálně ve formátu Word) na tuto adresu. Díky!

Děkuji všem za dary na provoz farnosti (farní účet u Fio banky: 2801706002/2010). Několikrát do měsíce mívám mše sv. s úmyslem za dobrodince a dárce tedy i za vás.

Hudební pozdrav je od Gemini musicales – tentokrát adventní: https://www.youtube.com/watch?v=ytP19h0zMfs/

Požehnaný adventní čas! P. Martin 

Ohlášky z 22. listopadu 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

nejprve informace, jak bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie:

 • veřejné mše sv. nadále není možné slavit (limit 15 osob je pro naši farnost příliš malý)
 • tuto neděli (22.11.) budou mše sv. v 10 hod a v 18 hod (v ritu antiquior) přenášeny přes FB ( https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143 ).
 • kostel bude přes týden otevřený k adoraci následovně: tuto a příští neděli (22.11. a 29.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Ještě bude otevřeno ve středu mezi 15-17 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření
 • Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
 • Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně
 • Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělověhttps://www.farnostrozdelov.cz/

Tuto neděli 22.11. oslavíme Krista Krále a zároveň si připomeneme sv. Šarbela (http://catholica.cz/index.php?id=3312/), jak děláme každého 22. v měsíci.

Příští neděli 29.11. bude 1. neděle adventní. V příštím týdnu bude možné si nechat požehnat adventní věnceúterý, středu, čtvrtek a nebo neděli (29.11.) během adorace v kostele.

K liturgickým památkám tento týden připojuji odkaz na sv. Ondřeje, mučedníka a druhů, vietnamských mučedníkůhttp://www.catholica.cz/index.php?id=4852

Minulý týden jsem neupozornil na pondělní památku sv. Giuseppe Moscatiho, který je podle Římského martyrologia slaven 12. dubna, ale neapolská diecéze si jej připomíná 16. listopadu. http://www.catholica.cz/index.php?id=1173 . Jeho obraz máme na hlavním oltáři u P. Marie. Sestry paulínky připravují jeho životopis v českém jazyce a existuje také film inspirovaný jeho životem: https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Lekar-zazrakov-svaty-Giuseppe-Moscati-2DVD-slovensky.html .

V zadní části kostela naleznete také stolní kalendáře na rok 2021.

V příloze e-mailu najdete Mariánek pro neděli Krista Krále.

Dovolím si poprosit vás, milé farníky, o příspěvky do vánočního vydání farní Naděje. Můžete je zasílat (ideálně ve formátu Word) na tuto adresu. Díky!

Připojuji sdělení našich otců biskupů ohledně trvající sbírky na misie:

Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku. „Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát. Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii. Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

Děkuji všem za dary na provoz farnosti (farní účet u Fio banky: 2801706002/2010). 

Hudební pozdrav a zároveň pozvánka na nedělní mši sv. v ritu antiquior (v 18 hod) je od Gemini musicales.  Jedná se o antifonu O virtus sapientiae od sv. Hildegardy z Bingenu.

 Požehnanou slavnost Krista Krále!

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Ohlášky z 15. listopadu 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

nejprve informace, jak bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie:

 • veřejné mše sv. nadále není možné slavit 
 • tuto a příští neděli (15.11. a 22.11.) budou mše sv. v 10 hod přenášeny přes FB ( https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143).
 • kostel bude přes týden otevřený k adoraci následovně: tuto a příští neděli (15.11. a 22.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Ještě bude otevřeno ve středu mezi 15-17 hod. Je možné přistoupit ke  přijímání a sv. smíření
 • Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
 • Možnost přistoupit k sv. přijímánínabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně
 • Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělověhttps://www.farnostrozdelov.cz/

Příští neděli 22.11. oslavíme Krista Krále a zároveň si připomeneme sv. Šarbela (http://catholica.cz/index.php?id=3312/), jak děláme každého 22. v měsíci. V příloze naleznete litanie a v kostele je také k dispozici nový obrázek sv. Šarbela s modlitbou v češtině.

V kostele je také pěkná fotografická výstava ke třiceti letům výročí církevní školky. Kromě této výstavy je k dispozici i tištěné barevné vydání Naděje právě k tomuto výročí. Kromě Naděje, Katolického týdeníku a dalších tiskovin je pro vás v zadní části kostela připraveno několik novén se svatými nebo knížek. V následujících týdnech by měly přibýt novény ke sv. manželům Martinovým a k císaři bl. Karlovi.  

V příloze mailu naleznete Mariánek pro děti. 

Děkuji všem za dary na farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 . 

Hudební pozdrav je od našich milých hudebníkůhttps://www.youtube.com/watch?v=euoe9V7HsaM/ Jedná se o Requiem od V. K. Holana Rovenského. Tato skladba zazněla 2.11. během mše sv. za zemřelé.  

Každý den jste v mých modlitbách, ať už při adoraci v kostele nebo při mši sv. Často se zastavím u obrazu Michaela Archanděla, abych ho prosil za ochranu naší farnosti; podobně prosím i před kopií Palladia u Matky Boží. 

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Ohlášky z 8. listopadu 2020

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

kromě ohlášek naleznete v příloze také novénu k sv. Anežce České, jejíž památku v pátek slavíme.

O jejím životě a o dalších svatých se více dozvíte na http://www.catholica.cz/ .

Na obrázku je dnes sv. Josafat Kuncevič, mučedník jednoty církve. Protože patřil k řeckokatolické církvi, tak můžeme vzpomenout na sestry a bratry, kteří se scházejí u nás na Kladně u sv. Floriána a patří právě do této východní katolické církve, sjednocené – mj. i díky úsilí sv. Josafata – s Římem.

Z arcibiskupství nás prosili o předání následující informace ke sbírce, která měla proběhnout v neděli 8. listopadu: Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  

Bankovní spojení: 749011/5500
variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

Získané finance budou věnovány na pomoc seniorům a lidem postiženým v souvislosti s pandemií COVID-19.

Přidávám informaci, jak bude otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie:

tuto a příští neděli (8.11. a 15.11.) mezi 15-17 hod

tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod

ve středu mezi 15-17 hod

 • Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně.
 • Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
 • Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělověhttps://www.farnostrozdelov.cz/

Ještě informace o druhé sobotě v měsíci – obvykle se scházíme v 16.00 hod v Kročehlavech na mši sv., která je obětována za nenarozené děti a pro život. Vzhledem k tomu, že veřejné mše sv. nadále nemůžeme slavit, tak vás poprosím o duchovní společenství a modlitby na tento úmysl. Více naleznete zde: https://hnutiprozivot.cz/modlitby-za-nejmensi

K času dušičkovému posílám odkaz na Requiem, které zkomponoval T. L. de Victoriahttps://www.youtube.com/watch?v=RI_U6o7tAzk   

S pozdravem a požehnáním 

P. Martin 

Novéna: Sv. Anežka Česká

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP, 

na příští pátek 13. listopadu připadá památka sv. Anežky České.

Tato velká dcera našeho národa „sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“( Jan Pavel II.)

Před 31 lety jsme zakusili plody její mocné přímluvy. I v současné složité situaci, kterou prožíváme, se můžeme ucházet o její přímluvu. Kdyby žila v naší době, jistě by se zcela nasadila ve službě a můžeme věřit, že jí na nás záleží vzhledem k epidemii, která devastuje naši společnost.“( Z. Wasserbauer, pomocný biskup a generální vikář)

S laskavým svolením nakladatelství Lípa připájam Novému ke sv. Anežce České.

S pozdravem a požehnáním P. Martin