Monthly Archives: Říjen 2020

Ohlášky z 1. listopadu 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP, 

provozu kostela Nanebevzetí Panny Marie:

 • veřejné mše sv. nadále není možné slavit 
 • tuto a příští neděli (1.11. a 8.11.) budou mše sv. v 10 hod přenášeny přes FB ( https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143). Během zítřejší mše sv. budou požehnány další dva obrazy na hlavním oltáři.
 • mimořádně bude přenášena přes FB mše sv. v pondělí 2.11. v 16.00 hod (památka Věrných zemřelých).
 • kostel bude přes týden otevřený k adoraci následovně:tuto a příští neděli (1.11. a 8.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden mimořádně už od pondělí do pátku mezi 9-12 hod. A ještě ve středu mezi 15-17 hod. Je možné přistoupit ke  přijímání a sv. smíření
 • Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
 • Možnost přistoupit k sv. přijímánínabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně
 • Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělověhttps://www.farnostrozdelov.cz/

Na tento týden připadá první pátek a první sobota v měsíci; v příloze e-mailu naleznete litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu a také zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

——————————————————

V pondělí si připomínáme naše drahé zesnulé, tak několik slov a odkazů k odpustkům.

Odpustky jsou výrazem lásky k našim zemřelým. Co jsou vůbec odpustky? Naleznete zde: https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/vysvetleni-k-odpustkum

Odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopadhttps://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201023moznost-ziskat-dusickove-odpustky-bude-kvuli-pandemii-prodlouzena 

Vybírám hlavní body: Letos lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva hřbitova,
 • modlitba za zesnulé,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva kostela nebo kaple,
 • modlitba Otčenáš,
 • modlitba Věřím,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

——————————————————–

K tématu dnešního Halloweenu ještě dva články P. Vojtěcha Kodeta: 

https://vojtechkodet.cz/temata/rodina-a-manzelstvi/deti-rodice-a-halloween  

https://vojtechkodet.cz/otazky/halloween-a-krestanstvi-odpoved-na-otazku  

 

Abychom se potěšili hudbou, tak posílám Händelovu „Ptačí píseň“: https://www.youtube.com/watch?v=irco0KyYLBk&list=RDMMI24H5-F_yjo&index=2

Přidávám odkazy na informace a publikace o manželech Martinových a o Zitě a Karlovi:

Životopisy:
 
 
 
Publikace:
A ještě záběry ze svatby Karla a Zity:
 
 
 

Děkuji za veškerou podporu – duchovní i materiální! 

Děkuji také všem za dary na farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .   

 

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

 

Ohlášky z 25. října 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP, 

nejprve k provozu kostela Nanebevzetí Panny Marie:

 • veřejné mše sv. nadále není možné slavit 
 • tuto a příští neděli (25.10. a 1.11.) budou mše sv. v 10 hod přenášeny přes FB ( https://www.facebook.com/Online-p%C5%99enosy-bohoslu%C5%BEeb-u-P-Marie-101647141475143 ).
 • kostel bude přes týden otevřený k adoraci následovně: tuto a příští neděli (25.10. a 1.11.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření
 • Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.
 • Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu a v neděli mezi 17-17.30 hod na parkovišti Na Kovárně
 • Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělověhttps://www.farnostrozdelov.cz/ 

Minulou neděli jsme se vrátili k FB přenosům mše sv. v 10 hod od P. Marie. Díky všem, kteří přenos zajišťují. 

Dnes naleznete v e-mailu řadu příloh. Mariánek je časopis, který děti za běžného provozu naleznou u P. Marie. Aby nebyly ochuzeny o vybarvování a čtení, tak zasílám i v el. podobě.

Dále se můžete podívat na zářijové číslo Posla z Budče, kde je zajímavý článek našeho farníka dr. Vejvary o Orlu.

K výročí naší církevní školky vyšlo též mimořádné číslo farního časopisu Naděje. Tištěnou podobu najdete u P. Marie. 

Děkuji všem, kteří články a časopisy připravují!

Děkuji také všem za dary na farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 . 

V liturgickém kalendáři si ve čtvrtek připomínáme bl. Restitutu Kafkovou, mučednici nacistického režimu:  http://www.catholica.cz/index.php?id=4822

Vzhledem k slavnosti Všech svatých příští neděli zasílám antifonu In coelestibus regnis (V nebeských příbytcích) zhudebněnou G. B. Pergolesim: 

https://www.youtube.com/watch?v=AKQjOJcnxfw

Děkuji i našim hudebníkům, kteří se starají o to, aby přenosy bohoslužeb byly krásné!

Posilujme se vzájemnou modlitbou. A samozřejmě modlitbou osobní. Tento týden jsem se často vracel k tomuto slovu o. Jacquese Philippa:

„Všichni už jsme někdy tuto zkušenost zakusili. Někdy jsem se třeba trápil velkou starostí, byl jsem neklidný a skleslý. Šel jsem se na hodinu pomodlit před Nejsvětější svátost nebo jsem věnoval pouhých dvacet minut modlitbě růžence… a po skončení modlitby jsem se cítil mnohem pokojnější. Situace se nezměnila, je stále stejná, to jen já jsem jiný, mé srdce je pokojnější. Prostě se stalo to, že modlitba – jakkoli prostá a chudobná, leč prožitá s vírou – mě spojila s Bohem, přičemž do mého srdce dosedla částečka Božího pokoje. Někdy nás modlitba obdaří řekami pokoje, jak říká Písmo. A jindy ho přijde jen pár kapek: nadále trpím, z psychologického hlediska nejsem klidný, nicméně pár kapek pokoje spočinulo v mém srdci a to stačí k tomu, že mohu věci prožívat jinak a že mám víc důvěry a síly, abych se s onou situací dokázal utkat. Věrnost modlitbě je dnes velkou prioritou. Pokoj nenajdeme, trávíme-li hodiny před televizí, surfováním po internetu nebo v nekonečném klábosení s druhými lidmi… Tyto věci v nás mnohdy zanechávají ještě větší neklid a zmatek. Avšak tváří v tvář Ježíši v Nejsvětější svátosti najdeme vždycky právě to minimum pokoje, který potřebujeme. Stačí před Pánem spočinout v postoji víry a naděje, jako chudák, který ve všem spoléhá na Boží milosrdenství; stačí Bohu věnovat trochu času a on nás navštíví.“ 

Zdroj: 9 dní modliteb za vnitřní pokoj (vydaly paulínky, 2019; k dispozici v našem kostele)

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Ohlášky z 18. října 2020

Vážení a milí přátelé,

sestry a bratři v Kristu,

vzhledem k nouzovému stavu a limitu 6 osob platí, že všechny veřejné bohoslužby jsou v naší farnosti do příští neděle (včetně) zrušeny. Uvidíme, zda a jak se situace změní po 26. říjnu.

Mše sv. tuto a příští neděli budou v 10 hod přenášeny od P. Marie přes FB stránky.

Tuto neděli (18.10.) bude mši sv. sloužit o. biskup V. Malý u příležitosti výročí 30 let založení mateřské církevní školy Radost.

Zároveň slavíme i misijní neděli, ale nemohou proběhnout doprovodné akce jako minulé roky – misijní bazárek, misijní sbírka (zrušena arcibiskupstvím) atp. Zkusíme najít náhradní termín pro oslavu světových misií v naší farnosti.

Pokud budou nadále platit omezení, tak v pokračování FB přenosů mší sv. budeme pokračovat. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen k adoraci tuto a příští neděli (18.10. a 25.10.) mezi 15-17 hod a dále tento týden od úterý do pátku mezi 9-12 hod. Je možné přistoupit ke sv. přijímání a sv. smíření. Čtvrteční večerní adorace jsou zrušeny.

Možnost přistoupit k sv. přijímání nabízí též br. jáhen ve středu mezi 17-17.30 na parkovišti Na Kovárně.

Zde je také odkaz na naši sousední farnost, kde naleznete, jak je otevřený kostel sv. Václava v Rozdělověhttps://www.farnostrozdelov.cz/ 

Protože si teď nemůžeme zvát do farnosti hosty, tak vás alespoň upozorním na knížku P. Vojtěcha Kodeta Křesťanství a okultní praktiky, která je k dispozici v kostele (u P. Marie); stejně tak tam naleznete ještě několik výtisků nové Modlitební knížky vydané Karmelitánským nakladatestvím a nebo novénu 9 dní modliteb za vnitřní pokoj. Stejně tak je v zadní části kostela k dispozici poslední (ale i starší) číslo Katolického týdeníku a dalších tiskovin nebo obrázků.

Neproběhne pěší pouť v sobotu 24.10. do Dolního Ročova, snad nám vyjde nějaký jarní termín.

Přidávám ještě informace ke světcům, které si budeme tento týden připomínat. Jsou to zajímavé postavy nedávné minulosti (s výjimkou Jana Kapistrána). Kéž nás příklad svatých povzbuzuje:

Mučedník komunistického polského režimu Jerzy Popieluszko

Poslední český král Karel I.

Mučedník italské mafie Pino Puglisi

Obránce křesťanské Evropy Jan Kapistrán

Samozřejmě si také připomínáme sv. Jana Pavla II.

Přidávám odkaz na českou verzi pěkného dokumentu o nově blahořečeném – Carlovi Acutisovi:  https://www.youtube.com/watch?v=VRRgeqXiKYM&list=RDCMUC_f2rSeLfpbDq_yJJ2_78rA&index=4 

Rád bych také poděkoval účastníkům brigád minulou sobotu, jak na farní zahradě, tak na faře v Hnidousích 😇.

Podívejte se prosím také na novou verzi www stránek farnostihttps://farnostkladno.wordpress.com/ . Případné připomínky a náměty předám autorům nové verze stránek. 

Poprosím vás o laskavé zasílání příspěvků na provoz kostelů na farní účet u Fio banky: 2801706002/2010

Zůstávejme prosím v duchovním společenství, i když se nemůžeme setkávat tak, jak bychom rádi. Ať nás povzbudí slova apoštola Pavla:

„V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“

Řím 12,11-12

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Mučedník komunistického polského režimu Jerzy Popieluszko

Ohlášky z 11. října 2020

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

vzhledem k neustále se měnící situaci jen základní informace:

— jak je uvedeno v ohláškách, tak následujících 14 dnů nebudou v naší farnosti veřejné mše sv. Tzn. podobně jako na jaře zajistíme přenosy nedělních mší sv. od P. Marie v 10.00 hod přes Facebook a v ostatní dny se prosím spojme duchovně v 18.00 hod, kdy budou slaveny soukromé mše sv. bez účasti lidu. Uvidíme po 25.10., jak se vše vyvine, a upravíme případně možnosti slavení bohoslužeb.

— abyste mohli přistupovat ke svátostem, tak bude tento týden otevřený kostel Nanebevzetí Panny Marie v úterý, středu, čtvrtek a pátek dopoledne mezi 9-12 hod.

— dovolím si přidat i prosbu GV mons. Zdeňka Wasserbauera a dalších biskupů ke společné modlitbě růžence (byť na dálku) každý den ve 20.00 hod

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201006biskup-zdenek-wasserbauer-o-modlitbe-ruzence

ostatní aktivity nejsou zrušeny; je třeba dodržovat počet 10 osob a další hygienická opatření. 

Připojuji ještě informaci k pěší pouti do Ročova

Časový program pouti do Dol. Ročova 24.10:

autobusem PID do Řevničova, odjezd v 6,39 z autobusového nádraží, příjezd v 7,33 do Řevničova. Pěšky po silničce a po cestách přes lesy na hradiště Dřevíč (slovanské hradiště, kaple) z Řevničova cca 10 km, příchod  cca v 10,30, odtud do Dolního Ročova, cca 5 km, příchod ve 12,00-12,30, ve 13,00 mše svatá, ve 14,00 prohlídka kláštera (podaří-li se domluvit), v 15,00 odjezd – buď bude v autech dost místa pro odvoz všech do Kladna, nebo auta odvezou část poutníků do Řevničova (odjezd autobusu do Kladna v 16,12) a pro zbytek se vrátí.

Dovolím si pro povzbuzení přidat informaci o blahořečení mladého Itala Carla Acutise, které proběhne v sobotu 10. října v Assisi

https://www.katyd.cz/zpravodajstvi/boziho-ajtaka-blahoreci-v-assisi.html 

Snažíme se spolu s dalšími přáteli, aby byl přeložen do českého jazyka jeho životopis. Kdo jste na Facebooku, tak můžete sledovat téměř lavinovité šíření povědomí o Carlovi, který oslovuje lidi i mimo církev: 

https://www.facebook.com/groups/1408221769390726 

a zde odkaz na místo, kde je v Assisi pochovaný:  

https://www.youtube.com/watch?v=C4y4N-25cOM .

Hudebně se potěšme mariánskou mší od Palestriny.

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Ohlášky z 4. října 2020

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v XP,

zasílám vám ohlášky a připojuji informace, které se nás týkají vzhledem k vyhlášení nouzového stavu od 5.10.:

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

Zakazuje

Hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorách, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné odborné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určené místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

Omezuje

  Účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se  bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá.

__________________

K tomuto doplnění od GV mons. Zd. Wasserbauera:

„Na základě konzultace s panem ministrem zdravotnictví bylo dále odsouhlaseno, že: 

Liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale pouze skrze reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od shromážděného lidu nebo bez reprosoustavy také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru).

Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně.

Ostatní farní aktivity ať probíhají v tomto čase v souladu s vládním  Usnesením, tzn. max. 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 osob venku.

V těch farnostech, kde počet návštěvníků bohoslužeb přesahuje počet 100 osob prosím i jménem pana kardinála, aby podle svého uvážení a možností pokud možno přidali počet bohoslužeb, který by dostačoval vzhledem k návštěvníkům bohoslužeb.

Nadále samozřejmě platí, a je dobré to připomínat, potřebná hygienická opatření. Z kropenek odstraňte svěcenou vodu, vynechte pozdravení pokoje a vyzývejte věřící, aby přijímali „na ruku“.“

Zůstávám s pozdravem a požehnáním

P. Martin