Monthly Archives: Září 2020

Ohlášky z 27. září 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

zasílám ohlášky a připojuji následující informace:

— v neděli 27.9. budou ve Vrapicích a v Hnidousích slaveny bohoslužby slova

— v neděli 4.10. proběhne na nám. St. Pavla kromě odpoledního koncertu a žehnání městu Kladnu také adorace v kostele Nanebevzetí P. Marie; společná modlitba za naše město je myslím důležitá věc

— v sobotu 10. 10. proběhne na zahradě arciděkanství od 10.00 úklidová podzimní brigáda; všichni jste srdečně zváni; pracovní nástroje a oblečení s sebou 

— v neděli 18.10. by měl být hlavním celebrantem mše sv. v 10.00 hod u P. Marie mons. V. Malý; mše sv. bude slavena u příležitosti 30 let výročí mateřské školy Radost 

— a s delším časovým předstihem bych rád upozornil na adventní duchovní obnovu v sobotu 12.12., kterou by měl vést břevnovský opat P, Prokop Siostrzonek

Připojuji také informaci od vedení naší diecéze ohledně situace kolem nákazy COVID: Pan generální vikář mons. Zdeněk Wasserbauer „prosí jménem pana kardinála, abychom při bohoslužbách vybízeli věřící, aby v současné situaci přijímali na ruku. Z hygienických důvodů je to nutné a žádoucí.“ Dovolím si doplnit, že v takovém případě je nutné si pečlivě desinfikovat ruce jak při vstupu do kostela, tak před samotným sv. přijímáním. 

Generální dispens od účasti na mši sv. nebyl udělen. 

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Ohlášky z 20. září 2020

Vážení a milí přátelé,

sestry a bratři v XP,

zasílám ohlášky. 

Dovolím si jen upozornit na žehnání městu Kladnu a koncert 4.10. Vše proběhne na náměstí Starosty Pavla.

Hudba se nám může líbit různá, ale poprosil bych Vás, abyste dorazili třeba mezi oběma koncerty (Dasha a křesťanská skupina Timothy; viz příloha), kdy mezi 15.30-15.45 proběhne žehnání městu Kladnu. Společně ze zástupci ostatních křesťanských společenství budeme áronským požehnáním vyprošovat Boží požehnání městu Kladnu a pomodlíme se společně modlitbu Páně. Pokud na náměstí budou věřící a modlící se křesťané, tak můžeme zcela konkrétně vydat svědectví – třeba jen tím, že se jednoduše pomodlíme Otče náš mezi našimi spoluobčany. Říjen je misijní měsíc, a tak bychom mohli takovým drobným způsobem přispět k evangelizaci světa, a to konkrétně u nás v Kladně. 

A ještě jedna pozvánka od P. Slámečky:

__________________________________________________________________________

Společenství věřících z Velké Dobré a okolí zve na slavnou mši svatou,
slouženou v neděli 4. října 2020 v 11 hodin v den 50. výročí posvěcení
znovuobnovené kaple Nalezení sv. Kříže ve Velké Dobré na Kladensku tehdejším
administrátorem pražské arcidiecéze, budoucím kardinálem Františkem
Tomáškem. Přijďte spolu s námi poděkovat za statečnost našich tehdejších
spoluobčanů, kteří zachránili kapli nejen před plánovanou demolicí, ale
zachovali ji budoucím generacím. Vzpomeneme též na dlouholetého duchovního
správce kaple, nezapomenutelného křížovníka, unhošťského děkana P. Jaroslava
Ptáčka. Po mši svaté drobné občerstvení.
__________________________________________________________________________

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Ohlášky z 13. září 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

Přidávám informaci o již probíhajících hodinách náboženství: 

 • Náboženství pro děti je rozvrženo v letošním školním 2020/2021 roce takto:
  • Na arciděkanství:
   • ve středu od 15.00 náboženství pro druhý stupeň
   • ve středu od 15.45 náboženství pro první stupeň (2.- 5. třída)
   • ve čtvrtek od 15.00 náboženství pro 1. třídu
  • Na faře v Hnidousích (Švermov):
   • ve čtvrtek od 17.00 pro všechny skupinky souběžně
 • Náboženství prodospělé – každé úterý od 19.00 hod, tzv. katechumenát, tedy příprava na křest dospělých, ale jsou zváni i ostatní zájemci, kteří si chtějí zopakovat katechismus (nebo se v dospělosti připravit na biřmování, první sv. přijímání, sv. smíření).
 • Hodiny anglického a italského jazyka:
  • Ve čtvrtek od 16.00 hod na faře (arciděkanství) – angličtina pro děti a/nebo dospělé začátečníky/falešné začátečníky.
  • Italština pro začátečníky začne ve středu 7. října. Scházet se budeme na faře (arciděkanství) od 18.00 hod. 

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Ohlášky z 6. září 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

dnes si připomínáme sv. Terezii z Kalkaty, Matku Terezu. Připomínku této významné světice 20. století si protáhneme i na zítřek: u P. Marie by měl být zítra během mše sv. požehnán její obraz, který se stane součástí hlavního oltáře. Další obrazy by měly postupně vyplnit čtyři prázdné niky na hlavním oltáři farního chrámu. 

Ještě poznámka k zítřejší mši sv. v 10 hod: kromě nutných roušek si Vás dovolím upozornit na určité komplikace v dopravě a především s parkováním na náměstí. Parkování je velmi omezeno – pár volných míst je u Komerční banky, a pak až u pošty. Celá Zádušní ulice i parkoviště u zámku je nepřístupné. Tedy doporučuji nechat si více času na cestu do kostela. Samotné náměstí je pak obehnané bariérou, která je ale dopoledne průchodná u mariánského sloupu  (od třídy T.G.M.).

V textu samotných ohlášek mi vypadla jedna pozvánka: na společné hodiny katechismu, které budou probíhat od úterý 8. září na arciděkanství od 19 hod. Jsou primárně určeny katechumenům, tedy těm, kdo se připravují na křest, ale zvaný je kdokoliv, kdo si chce zopakovat „Modrý katechismus“. 

V příloze tohoto e-mailu naleznete zářijovou Naději ve formátu pdf

Dále pozvánky na různé další akce a ještě znovu info k pouti na Strahov. Připomínám sraz pro ty, kteří pojedou autobusem v 7.50 u kostela na náměstí. A nezapomeňte na svačinu 😊, tentokrát nemáme společný oběd.

Hudební pozdrav (tentokrát lákadlo) je renesanční, abych vás navnadil na nedělní (13.9.) vystoupení souborů Danza Alegre a Gemini Musicales.

S pozdravem a požehnáním P. Martin