Monthly Archives: Červen 2020

Ohlášky z 28.června 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

dovolte opět několik informací a pozvánek.

Nejprve připomenu dnešní pouť ke sv. Janu v Dubí od 19.00 hod.

Dále se blíží pouť škapulířového bratrstva (16.7., na slavnost P. M. Karmelské, mše sv. od 17.30 v klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném). Bratři si pro nás nachystali ještě po mši sv. přednášku, a pak je možnost se chvíli v klášteře zdržet (občerstvení z našich vlastních zásob bude možné následně konzumovat v klášteře).

Posílám také reklamu na penzion Panský dům v Rožmitále pod Třemšínem, který je ve vlastnictví arcibiskupství. Pobytem v tomto zařízení podpoříte mj. naši arcidiecézi.

A v srpnu proběhne žehnání mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

V příloze kromě ohlášek naleznete i plakátek ze školky, ve kterém nabízejí dvě volná místa.

Ke slavnosti sv. Petra a Pavla hudební pozdrav od P. L. da Palestriny.

Požehnané dny prázdnin a odpočinku!

P.Martin 

Ohlášky z 21.června 2020

Vážení a milí přátelé,

sestry a bratři v XP,

zasílám ohlášky na neděli 21. června 2020.

Při mši sv. tuto neděli v 10.00 hod u P. Marie přijmou děti z naší farnosti poprvé eucharistického Krista; tak je prosím zahrňte do svých modliteb. 

Rád bych poděkoval za milou slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně v Kročehlavech, kterou jsme prožili v pátek. 

Zapomněl jsem vás upozornit na obrázky, které se objevily v minulých týdnech v našich kostelích: jedná se o výjev z fresky Zvěstování (s modlitbou k Duchu Svatému), která je v presbytáři farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a o Pannu Marii Vyšehradskou, jejíž kopii máme také ve farním kostele (na druhé straně obrázku je úvod k modlitbě Akathistu http://www.acizek.nfo.sk/teolog/liturgtexty/akafists/bohorodica.htm ).

Rád bych vás poprosil o pomoc – jedná se o opravy našich kostelů. Nedávno byl opraven kostel sv. Mikuláše ve Vrapicích (štít a část střechy) a opravy stály 260.000 Kč a akutně je třeba opravit také část střechy v kostele sv. Mikuláše v Hnidousích (přesnou částku za opravy ještě neznám). Posílám čísla účtů, kam je možné přispět na opravy:   2401706003/2010 (účet pro opravy sv. Mikuláše v Hnidousích) a 2101826652 / 2010 (pro opravy kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích).

Děkuji za případnou pomoc.

A připomínám ještě pout‘ (nejen) pro ty z vás, kteří jste přijali škapulíř: ve čtvrtek 16. července na slavnost Panny Marie Karmelské bychom se zúčastnili mše sv. od 17.30 v klášterním kostele  Nejsvětější Trojice ve Slaném.

S pozdravem a požehnáním P. Martin

Hudební pozvánka k této karmelské pouti:

Ohlášky z 14.června 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

nejprve bych vám rád srdečně poděkoval za oslavy, které proběhly minulou neděli. Děkuji za celkovou organizaci, se kterou je mnoho práce během příprav, během samotné oslavy i po skončení akce. Bylo to myslím velmi příjemné a milé setkání, ať už mezi námi z farnosti nebo i pak odpoledne, když přišli další přátelé. Neméně děkuji za velmi krásný dárek v podobě mariánského ornátu!

Děkuji také za pomoc a organizaci Noci kostelů – i s touto akcí je mnoho starostí a příprav. Možná letos nepřišlo tolik lidí jako minulé roky, ale přesto byla akce povedená.

V příloze zasílám ohlášky na tento týden a pozvánky na koncert Gemini musicales (tuto středu P. Marie od 19 hod) a na dvě mše sv.: obě budou tuto sobotu – první v 8.00 u P. Marie (jak bývá na třetí soboty v měsíci) a druhá v 16.00 ve Žlábku (v příloze je kontakt na p. Krejchu, který organizuje pěší část pouti).

Připomínám také slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova tento pátek v Kročehlavech od 18.00 hod s panem biskupem Wasserbauerem.

V neděli 21. června přistoupí děti z farnosti k Prvnímu sv. přijímání, tak je prosím vemte do svých modliteb. Děkuji.

A ještě dvě poutě: u sv. Jana v Dubí v sobotu 27. června od 19.00 hod a další pout‘ je zejména pro ty, kteří přijali škapulíř: (až) – ve čtvrtek 16. července na slavnost Panny Marie Karmelské bychom se zúčastnili mše sv. od 17.30 v klášterním kostele  Nejsvětější Trojice ve Slaném. 

Jako lákadlo na pout‘ k bratřím karmelitánům posílám „karmelitánské nešpory“ zhudebněné Händelem právě pro tuto slavnost, resp. část hymnu těchto nešpor.

S pozdravem a požehnáním

P. Martin 

Ohlášky z 7.června 2020

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v XP,

jdeme ze slavnosti do slavnosti! A Bohu díky za to.

Tuto neděli si připomínáme tajemství Nejsvětější Trojice a ve čtvrtek je slavnost Božího Těla. Ve čtvrtek bude u P. Marie celodenní adorace, jak jsme měli poslední dva roky, abychom se poklonili Pánu v eucharistii. V kostelích budou k dispozici archy, kde se můžete zapisovat na „stráž kostela“.  

Připomenu i dvě biskupské návštěvy v červnu: v neděli 14. června bude udělovat svátost biřmování otec biskup Karel Herbst během mše sv. v 10.00 hod a na slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně v pátek 19. června bude sloužit mši sv. v 18.00 hod v Kročehlavech otec biskup Zdeněk Wasserbauer, generální vikář pražské arcidiecéze. Bude to myslím taková pěkná oslava a díkůvzdání v tomto našem kročehlavském společenství, ale zvána je samozřejmě celá farnost.

Velmi pěkné byly také chvály u sv. Floriána minulou středu, a tak jsme se rozhodli je zopakovat znovu koncem června. Tentokrát přidáme ještě lucernárium, tedy průvod se světly.

V neděli se těším na viděnou během agapé po mši sv. u P. Marie. Kromě výročí posvěcení kostela si budeme připomínat i dvacet let od jeho znovuotevření. Bohužel s námi nebude otec Jiří, který je po operaci, a tak na něj vzpomeneme při mši sv. a vzpomeňte na něj prosím i ve svých modlitbách. 

Hudební pozdrav je od Victorii a doprovodí nás k slavnosti Božího Těla.

S pozdravem a požehnáním P. Martin