Oznámení ze 13.6.2021 (11. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

kromě oznámení naleznete v příloze mailu Mariánek pro děti a pozvánky na různé kurzy. Ještě jsem přidal modlitby za dobrou volbu nového arcibiskupa.

Díky za přípravu všech slavností, které jsme mohli v minulých dnech prožít.😇

S pozdravem a požehnáním P. Martin 

Meister_Theoderich_von_Prag

Oznámení z 6.6.2021 (10. neděle v mezidobí)

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu, 

slavení liturgie se víceméně vrací do stavu před pandemií

OD NEDĚLE (6. ČERVNA) BUDOU MŠE SVATÉ SLOUŽENY PODLE BĚŽNÉHO POŘÁDKU BOHOSLUŽEB V NAŠÍ FARNOSTI:

8.30 hod Kročehlavy
8.30 hod Vrapice
10.00 hod Nanebevzetí Panny Marie                          
10.30 hod Hnidousy
18.00 hod sv. Florián

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro ADORACI ve čtvrtek a v pátek mezi 11-12 hod. A dále ve čtvrtek mezi 19-20 hod.
Změna programu vyhrazena↑. Nadále jsou nutné respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

Liturgické slavení:
• V pondělí 7. června je slavnost výročí posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie; kromě večerní mše sv. v Kročehlavech bude slavena v 18.00 hod mše sv. i u P. Marie.
• V pátek 11. června je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; mši sv. v Kročehlavech v 18.00 hod bude sloužit otec biskup Karel Herbst.
• V sobotu 12. června je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie; mše sv. bude slavena v 11.00 hod u P. Marie (v rámci romského dne) a v 16.00 hod v Kročehlavech za nenarozené děti a pro život.
• V neděli 13. června bude mši sv. u P. Marie v 10.00 hod (na slavnost posvěcení kostela) sloužit o. Jan Poříz, převor kláštera ve Slaném.
• V neděli 13. června bude v 18.00 hod slavena u P. Marie mše sv. v ritu antiquior (2. neděle v měsíci).

• V červnu se po mši sv. modlíme litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
• V sobotu 12. června zveme na romský den; program je na nástěnkách v kostelích a příloze mailu.
• Po nedělní (13.6.) mši sv. v 10.00 hod bude následovat agapé na zahradě arciděkanství. Prosíme ochotné farníky, aby v sobotu 12.6. (ideálně kolem 17. hod) přinesli občerstvení k nedělnímu pohoštění. Na závěr nedělní oslavy pak prosíme o pomoc s úklidem. Děkujeme. Všichni jste srdečně zváni.

Ještě informace z Drast: sestry bosé karmelitky prosí o pomoc s budováním svého nového kláštera; pokud byste měli chuť a zájem se se sestrami seznámit a pomoci jim, tak bližší informace najdete na https://karmeldrasty.eu/ .

V příloze je také několik obrázků vybavení domácnosti; majitel je daruje potřebným. Kdybyste měl někdo zájem, tak mi napište a já předám kontakty. 

Děkuji za vaše dary – pokračuje řada oprav a restaurování (např. zničených křížů z Kročehlav a Nanebevzetí Panny Marie). Bohužel nám někdo opakovaně zničil nástěnku v Kročehlavech, tak teď nějakou dobu nebudou ohlášky k přečtení z ulice, ale jen v kostele.  Zde naleznete čísla účtů pro naše kostely a číslo účtu provozního:

https://farnostkladno.wordpress.com/kontakty/pomoc-farnosti/

—V neděli 20. června během mše sv. s kytarovým doprovodem v 10.00 hod u P. Marie proběhne První svaté přijímání dětí naší farnosti. Pokud byste se chtěli zapojit do hudební skupinky a podpořit ji tak zpěvem nebo hudebními nástroji, tak jste vítáni!

——-

Ecclesia de Eucharistia

Závěr

 1. (…) Dovolte, moji milovaní bratři a sestry, abych s vnitřním uchvácením a v doprovodu vaší víry a k její posile, vydal své svědectví víry Nejsvětější svátosti. „Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum, in cruce pro homine!“ Zde se nachází poklad církve, srdce světa, záruka cíle, po němž každý člověk, byť i nevědomě, dychtí. Velké tajemství, které nás přesahuje a jistě i vystavuje tvrdé zkoušce naši mysl, aby šla za zdánlivou podobu. Zde naše smysly klamou – „visus, tactus, gustus in te fallitur“, stojí v hymnu Adoro te devote –, avšak nám stačí holá víra, zakořeněná v Kristově slově a nám předaná apoštoly. Dovolte, abych jako Petr na konci eucharistické řeči v Janově evangeliu opakoval Kristu ve jménu celé církve, ve jménu každého z vás: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života“ (Jan 6,68).   
 2. (…) Každé úsilí o svatost, každá činnost tíhnoucí k tomu, aby uskutečnila poslání církve, každé provedení pastoračních plánů musí čerpat nezbytnou sílu z eucharistického tajemství a k němu se musí zaměřovat jako k svému vyvrcholení. V eucharistii máme Ježíše, jeho výkupnou oběť, jeho vzkříšení, dar Ducha Svatého, adoraci, poslušnost a lásku k Otci. Kdybychom zanedbávali eucharistii, jak bychom mohli najít lék na svou krajní nouzi? (…)
 3. Eucharistické tajemství – oběť, přítomnost, hostina – nepřipouští zredukování ani zneužívání; je třeba je prožívat v jeho celistvosti, jak ve slavnostní události, v intimním rozhovoru s Ježíšem, právě přijatým ve svatém přijímání, tak ve chvíli modlitby při eucharistické adoraci mimo mši svatou. Tehdy se církev pevně buduje a vyjadřuje to, čím je: jedna, svatá, všeobecná a apoštolská; lid, chrám a Boží rodina; tělo a nevěsta Kristova, oživovaná Duchem Svatým; univerzální svátost spásy a hierarchicky uspořádané společenství. (…)  Přikládáme-li eucharistii veškerou důležitost, jakou zasluhuje, a dbáme-li s veškerou péčí, abychom neoslabovali některý její rozměr nebo požadavek, ukazujeme, že jsme si opravdu vědomi velikosti tohoto daru. Vybízí nás k tomu nepřerušená tradice, jež od prvních staletí byla svědkem toho, jak je křesťanská komunita bdělá při uchovávání tohoto „pokladu“. Pobízená láskou se církev stará, aby předala následujícím křesťanským generacím víru a učení o eucharistickém tajemství, aniž by z něj ztratila byť jakýkoli úlomek. Není nebezpečí, že by se při péči o toto tajemství přehánělo, protože „v tomto tajemství je shrnuto celé tajemství naší spásy“.
 4. (…)  V prostých způsobách chleba a vína, proměněných v jeho tělo a krev, Kristus kráčí s námi jako naše síla a náš pokrm na cestu a činí z nás svědky naděje pro všechny. Zakouší-li rozum tváří v tvář tomuto tajemství své meze, srdce osvícené milostí Ducha Svatého dobře tuší, jak se zachovat, a noří se do adorace a do bezmezné lásky.

——–

První část slavnostního hymnu Te Deum od J.B. Lullyho nás může vést k chvále a díkůvzdání: https://www.youtube.com/watch?v=i23i0IS8m6U/ 

Požehnané dny!

P. Martin

Majitel daruje potřebným vybavení domácnosti:

Oznámení z 30.5.2021 (Nejsv. Trojice)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

jako obvykle – nejprve liturgické slavení:

Tuto neděli (30.5.) bude mše sv. v 10.00 hod slavena na náměstí Starosty Pavla a přenášena přes FB.

neděle 30.5. (Nejsv. Trojice):

8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie

8.30 hod Kročehlavy

8.30 hod Vrapice

10.00 hod náměstí, přenos FB                                  

10.30 hod Hnidousy

18.00 hod sv. Florián

 

! OD PŘÍŠTÍ NEDĚLE (6. ČERVNA) BUDOU MŠE SVATÉ (v neděli i ve všední dny) SLOUŽENY PODLE BĚŽNÉHO POŘÁDKU BOHOSLUŽEB V NAŠÍ FARNOSTI:

8.30 hod Kročehlavy

8.30 hod Vrapice

10.00 hod Nanebevzetí Panny Marie                                 

10.30 hod Hnidousy

18.00 hod sv. Florián

 

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro CELODENNÍ ADORACI ve čtvrtek (prosím zapište se vzadu v kostele Nanebevzetí P. Marie na stráž kostela) a v pátek mezi 11-12 hod.

Změna programu vyhrazena↑. Nadále jsou nutné respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

 

Liturgické slavení:

 • V pondělí 31. května je svátek Navštívení Panny Marie.
 • V úterý 1. června je památka sv. Justina, mučedníka.
 • Ve čtvrtek 3. červnaje slavnost Těla a Krve Páně; mše sv. budou slouženy u P. Marie6.45 hod, v 18.00 hod a ve 20.00 hod (v ritu antiquior).

17.00 hod také požehnáme výstavu Eucharistické zázraky bl. Carla Acutise, která bude umístěna v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

 • Pátek 4. června je první v měsíci; po mši sv. v Kročehlavech následuje krátká adorace.
 • V sobotu 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka; je to zároveň první sobota v měsíci; po mši sv. v 8.00 hod v latinském jazyce u P. Marie se pomodlíme zasvěcení k Neposkvrněnému Srdci P. Marie.
 • V pátek 11. června bude mši sv. v Kročehlavech v 18.00 hod (na slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova) sloužit otec biskup Karel Herbst.
 • V neděli 13. června bude mši sv. u P. Marie v 10.00 hod (na slavnost posvěcení kostela) sloužit o. Jan Poříz, převor kláštera ve Slaném. Po mši sv. agapé na farní zahradě

V neděli 20. června během mše sv. s kytarovým doprovodem v 10.00 hod u P. Marie proběhne První svaté přijímání dětí naší farnosti. Pokud byste se chtěli zapojit do hudební skupinky a podpořit ji jak zpěvem nebo hudebními nástroji, tak jste vítáni! 

 

 • květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.
 • červnu se po mši sv. modlíme litanie k Nejsv. Srdci Ježíšovu.

Děkuji za vaše dary – pokračuje řada oprav a restaurování (např. zničených křížů z Kročehlav a Nanebevzetí Panny Marie). Bohužel nám někdo opakovaně zničil nástěnku v Kročehlavech, tak teď nějakou dobu nebudou ohlášky k přečtení z ulice, ale jen v kostele.  Zde naleznete čísla účtů pro naše kostely a číslo účtu provozního: https://farnostkladno.wordpress.com/kontakty/pomoc-farnosti/

 

V příloze mailu naleznete dopis našich biskupů k účasti na nedělních bohoslužbách a červnovou Naději o Eucharistii (soubor pdf Červen 2021). Děkuji za zaslané příspěvky a za pomoc s tiskem! Naděje je k dispozici i v tištěné podobě v kostelích.

Děkuji také za Mariánka pro děti!

 ——-

 Pokračování eucharistické katecheze: 

Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia

Ve škole Marie, „ženy Eucharistie“

 1. (…) Na první pohled evangelium o tomto tématu mlčí. Ve vyprávění o ustanovení, večer na Zelený čtvrtek, se o Marii nemluví. Naopak se ví, že byla přítomna mezi apoštoly, „kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách“ (Sk 1,14) v první komunitě shromážděné po nanebevstoupení v očekávání Letnic. Tato její přítomnost nemohla jistě chybět při slavení eucharistie mezi věřícími první křesťanské generace, vytrvalými „v lámání chleba“ (Sk 2, 42). Ale kromě její účasti na eucharistické hostině lze Mariin vztah k eucharistii nepřímo odvíjet od jejího vnitřního postoje. Maria je „žena eucharistie“ celým svým životem. Církev, která hledí na Marii jako na svůj vzor, je povolána napodobovat ji také v jejím vztahu k tomuto přesvatému tajemství. 
 2. V jistém smyslu žila Maria svou eucharistickou víru ještě dříve, než byla eucharistie ustanovena, už tím, že poskytla své panenské lůno k vtělení Božího slova. Eucharistie odkazuje na utrpení a vzkříšení, ale navazuje zároveň na vtělení. Maria počala při Zvěstování Božího Syna také ve fyzické podobě těla a krve a předjímala tak v sobě to, co se v jisté míře svátostně uskutečňuje v každém věřícím, který přijímá tělo a krev Páně pod způsobami chleba a vína. (…)
 3. Maria vzala za svůj obětní charakter eucharistie celým svým životem vedle Krista, a to nejen na Kalvárii. Když nesla dítě do jeruzalémského chrámu, „aby ho představila Pánu“ (Lk 2,22), slyšela, jak jí stařec Simeon zvěstuje, že ono Dítě bude „znamením, kterému se bude odporovat“, a že „meč“ pronikne také její duši (srov. Lk 2,34-35). Předpověděl tak drama ukřižovaného Syna a jistým způsobem naznačil „stabat Mater“ Panny u paty kříže. Tím, že se Maria den po dni připravovala na Kalvárii, žila jakýsi druh „předjímané eucharistie“, dalo by se říci „duchovní přijímání“ touhy a odevzdání se, které dojde svého naplnění ve spojení se Synem v utrpení a vyjádří se pak v povelikonoční době její účastí na eucharistické slavnosti, které budou coby „památce“ utrpení předsedat apoštolové. 

——-

 

A ještě svatodušní hymnus jako vzpomínka na požehnanou pouť do Žlábku minulou sobotu: https://www.youtube.com/watch?v=TTYPnQOEzCI/

 

Požehnanou slavnost Nejsvětější Trojice a  Božího Těla!

P. Martin  

S milosrdnými bratry ve Vysokých Tatrách

Srdečně zveme všechny mladé muže, kteří cítí své povolání k hospitalitě, službě nemocným a potřebným, ke společnému pobytu ve Vysokých Tatrách 25.-29. 8. 2021, kde na programu budou rozličné duchovní aktivity, možnost rozhovorů a samozřejmě turistika v krásné přírodě. Pokud máte o účast zájem, pište na email prevor@milosrdni.cz.

Pro koho: mladí muži od 18 do 40 let
Cena: 1000,- Kč (+ doprava)
Místo a ubytování: horská chata v srdci Vysokých Tater
Pro podrobnější informace a přihlášky pište na prevor@milosrdni.cz
Přihlašujte se do 31. 7. 2021.

Akce proběhne i v případě zhoršení pandemické situace a v souladu s platnými nařízeními.

Bc. Vít Pospíchal, MPA
sekretář provinčního delegáta

Secretary of Provincial Delegate

Hospitálský řád sv. Jana z Boha – Milosrdní bratři

Hospitaller Order of St. John of God

Vídeňská 7, CZ – 639 00 Brno

tel./fax: +420 543 165 319, mobil: +420 721 967 289

vit.pospichal@milosrdni.cz
www.milosrdni.cz

Ohlášky z 23. května 2021 (Boží hod svatodušní)

Vážení a milí farníci, 

sestry a bratři v Kristu,

nejprve opět ke slavení liturgií – připomínám dnešek:

sobota 22.5. 16.00 hod pouť Žlábek

                     18.00 hod sv. Florián

                     20.00 hod vigilie svatodušní (Nanebevzetí Panny Marie) 

neděle 23.5. (Boží hod svatodušní – Letnice) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie

                                              8.30 hod Kročehlavy

                                              8.30 hod Vrapice

                                            10.00 hod náměstí, přenos FB

                                            10.30 hod Hnidousy

                                            18.00 hod sv. Florián

                                            18.00 hod Nanebevzetí P. Marie (v ritu antiquior)

neděle 30.5. (Nejsvětější Trojice) 8.00 hod Nanebevzetí P. Marie

                                              8.30 hod Kročehlavy

                                              8.30 hod Vrapice

                                            10.00 hod náměstí, přenos FB

                                            10.30 hod Hnidousy

                                            18.00 hod sv. Florián

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoracive čtvrtek  a v pátek mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek mezi 19-20 hod.

Změna programu vyhrazena↑. Nadále jsou nutné respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

 

Liturgické slavení:

 • V pondělí 24. května je památka Panny Marie, Matky církve.
 • V úterý 25. května bude MIMOŘÁDNĚ mše sv. votivní, O Dítěti Ježíši, slavena v 18 hod u P. Marie; po mši sv. se pomodlíme litanie k Dítěti Ježíši, při nich budou nemocní pomazáni olejem z italského poutního místa Arenzano; obnovíme zasvěcení rodin Jezulátku a budeme se modlit zvlášť za trpící děti.
 • Ve středu 26. května je památka sv. Filipa Neri, kněze.
 • Ve čtvrtek 27. května je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
 • V pátek 28. května proběhne Noc kostelů; kromě mše sv. v Kročehlavech bude slavena slavnostní svatodušní mše sv. s komentářem v 18 hod u P. Marie.
 • Na sobotu 29. května je plánována farní pouť k Palladiu země české ve Staré Boleslavi mše sv. bude slavena v 10.00 hod v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, následovat bude prohlídka poutního místa, pobožnost k bl. císaři Karlu Rakouskému, návštěva (pouze zvenku) baziliky sv. Václava, doprava vlastní (autem, veřejnou mhd); oběd a občerstvení z vlastních zásob. Místo je krásně obnovené: https://www.staraboleslav.com/

Ještě několik poznámek výše uvedenému: 

Během slavnosti Letnic (nedělní mše sv. v 10 hod) budou uvedeni do služby akolytů dva naši farníci

Na tento svatodušní týden připadá památka dvou svatých, velkých ctitelů Ducha Svatého a hlubokých mystiků: sv. Marie Magdaleny de Pazzi http://catholica.cz/index.php?id=2255 a sv. Filipa Neri http://catholica.cz/index.php?id=2269 .

Noc kostelů proběhne v pátek 28.5. – programy naleznete v příloze mailu a zde: https://nockostelu.cz/kostel/520/https://nockostelu.cz/kostel/1797/

Věnujte také pozornost prohlášení našich biskupů k aktuální situaci (příloha mailu).

 • Obnovujeme nabídku donášení eucharistie domů, do nemocnice, Garcu a domovů seniorů. Určeno také pro všechny případy nemoci, nebo trvalejší nemožnosti návštěvy kostela. Možnost požádat o svátost smíření a svátost nemocných. Duchovní naší farnosti mají očkovací imunitu, používají respirátory, dezinfekci.
 • Kontaktovat můžete bratra jáhna nebo kněze farnosti. 
 • V květnu se po mši sv. modlíme litanie k Panně Marii.

  ——-

 Pokračování eucharistické katecheze: 

Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia

Důstojné slavení eucharistie

 1. (…) Křesťanská liturgie se zrodila v návaznosti na Ježíšova slova a gesta a rozvinula židovské rituální dědictví. Vždyť co by mohlo vůbec stačit, aby se přiměřeným způsobem vyjádřilo přijetí daru, v němž se božský Ženich stále dává církvi-nevěstě, v němž předkládá jednotlivým generacím věřících na dosah ruky Oběť, kterou jednou provždy přinesl na kříži, a stává se pokrmem všem věřícím? Jestliže pojetí „hostiny“ vnuká důvěrnost, církev nikdy nepodlehla pokušení banalizovat tuto „důvěrnou známost“ se svým Ženichem a nezapomněla, že je také jejím Pánem a že „hostina“ zůstává vždycky hostinou obětní, poznamenanou krví prolitou na Golgotě. Eucharistická hostina je opravdu „posvátná“ hostina, při níž prostota znamení skrývá hlubiny Boží svatosti: O Sacrum convivium, in quo Christus sumitur! Chléb, který je lámán na našich oltářích a který je nám předkládán jako poutníkům na cestách světa, je „panis angelorum“, chléb andělů, k němuž nelze přistoupit jinak než s pokorou setníka z evangelia: „Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu“ (Mt 8,8; Lk 7,6). 
 2. V návaznosti na tento vznešený smysl pro tajemství pochopíme, jak se víra církve v eucharistické tajemství vyjadřovala v dějinách nejen vnitřním postojem zbožnosti, nýbrž i skrze řadu vnějších projevů zaměřených na to, aby vyvolávaly a zdůrazňovaly velikost slavené události. To postupně vedlo k tomu, že vznikl zvláštní statut organizace eucharistické liturgie s ohledem na různé legitimně zřízené církevní tradice. Na tomto základě se také rozvinulo bohaté umělecké dědictví.
 3. (…) velkou odpovědnost (…) mají při slavení eucharistie především kněží, jimž přísluší, aby jí předsedali in persona Christi, a tak zajišťovali svědectví a službu sdílení nejen společenství, které se slavnosti přímo účastní, nýbrž také univerzální církvi, která je s eucharistií spojena. Je bohužel třeba litovat toho, že především v počátcích let pokoncilní liturgické reformy nechyběla zneužívání, jež mnohým přinesla utrpení, z důvodů špatně pochopené tvořivosti a přizpůsobování. Určitá reakce na „formalismus“ vedla některé, v některých zemích více než v jiných, že nepovažovali za závazné „formy“, jež zvolila velká liturgická tradice církve a její učitelský úřad, a že zavedli neschválené a často zcela nevhodné novinky. Považuji proto za svou povinnost naléhavě vyzvat k tomu, aby se při slavení eucharistie věrně dodržovaly liturgické normy. Jsou totiž konkrétním výrazem autentické církevní povahy eucharistie, to je jejich nejhlubším smyslem. Liturgie není nikdy něčím soukromým vlastnictvím, ani celebranta, ani společenství, v němž se tajemství slaví. Apoštol Pavel se musel na komunitu v Korintu obrátit ostrými slovy kvůli závažným nedostatkům při jejich slavení eucharistie, které vedly k rozdělením (schísmata) a k vytváření frakcí (hairéseis) (srov. 1 Kor 11,17-24). I v naší době by mělo být znovuobjeveno dodržování liturgických norem a chápáno jako odlesk a svědectví jedné, všeobecné církve, jež se zpřítomňuje v každém slavení eucharistie. Kněz, který slouží mši svatou věrně podle liturgických předpisů, a společenství, které se podle nich řídí, ukazují mlčenlivým, ale výmluvným způsobem svou lásku k církvi. (…) Nikomu není dovoleno podceňovat tajemství, svěřené do našich rukou: je příliš veliké, než aby si někdo mohl dovolit zacházet s ním podle osobní svévole, která by nerespektovala jeho posvátný charakter a univerzální rozměr.

——-

K eucharistickým zázrakům ještě přidávám německý Walldürn:

http://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/scheda_b.html?nat=germania&wh=walldurn&ct=Walld%C3%BCrn,%201330 . Dá-li Pán, tak brzy budeme mít v kostele české překlady a komentáře k několika takovým zázrakům.

Známý hymnus Veni Creator Spiritus zhudebněný Palestrinou: https://www.youtube.com/watch?v=vX2TrQx1QUA/

Požehnané Letnice, kéž každého z nás naplní Duch Svatý svými dary!

P. Martin