Ohlášky z 11. dubna 2021 (neděle Božího milosrdenství)

Vážení a milí farníci,
sestry a bratři v Kristu,

mimořádně bude tuto neděli (11.4.) slavena mše sv. v 15.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie; začneme korunkou k Božímu milosrdenství, během mše sv. budou členky Laických misionářů lásky obnovovat své sliby a na konec se pomodlíme litanie k Božímu milosrdenství.


Ostatní veřejné mše sv. v týdnu od 12.4. do 18.4. budou v naší farnosti slaveny takto:


pondělí 12.4. mimořádně mše sv. v 10.00 hod u P. Marie                        
                                                           18.00 hod Kročehlavy
úterý 13.4. 18.00 hod sv. Florián
středa 14.4. 18.00 hod Kročehlavy
čtvrtek 15.4. 18.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
pátek 16.4. 15.00 hod Vrapice
                   18.00 hod Kročehlavy
sobota 17.4.  8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior)
                      18.00 hod sv. Florián (s nedělní platností)
neděle 18.4. (3. velikonoční) 8.00 hod Nanebevzetí Panny Marie
                                                8.30 hod Kročehlavy
                                                8.30 hod Vrapice
                                                10.00 hod náměstí, přenos FB
                                                10.30 hod Hnidousy
                                                 18.00 hod sv. Florián

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený pro adoraci ve čtvrtek (15.4.) a v pátek (16.4.) mezi 11-12 hod. A ve čtvrtek 15.4. mezi 19-20 hod.


Změna programu vyhrazena↑ . Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.


Liturgické slavení:
V pondělí 12. dubna je památka sv. Josefa Moscatiho, lékaře:

 http://catholica.cz/index.php?id=1173 .


Od čtvrtka 15. dubna se vracíme k pravidelným adoracím po večerní mši sv. u P. Marie.


Velikonoční cestu světla se modlíme během velikonočních pátků (od 16.4.) přede mší sv. v Kročehlavech.


Prosíme ochotné farníky o zasílání příspěvků do červnového vydání Naděje, která bude věnována Eucharistii  (ve formátu Word) na adresu martin.chleborad@gmail.com . Díky.

 

V této souvislosti bych rád upozornil na tři zajímavé články na cirkev.cz. První se týká Sv. otce papeže Františka: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210409mlady-bergoglio-undefined-nocni-adorator a jeho zkušeností s nočními adoracemi v Buenos Aires. Další dva články se týkají nově blahoslaveného Čecha (17.4.), který spolu se svými spolubratry položil život za Eucharistii: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210409polozil-svuj-zivot-za-eucharistiihttps://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210301sluzebnik-bozi-dominik-zavrel-op-z-chodova-bude-17-dubna-2021-blahorecen .

 

Ještě přidávám několik bodů z Deníčku sestry Faustyny Kowalské, které se týkají jak neděle Božího milosrdenství, tak Eucharistie:

1146: Ježíš sestře Faustyně:

(Nechť vkládají) naději do mého milosrdenství největší hříšníci. Oni před ostatními mají právo na důvěru v propast mého milosrdenství. Dcero má, piš o mém milosrdenství znaveným duším. Duše, které se dovolávají mého milosrdenství, mi působí rozkoš. Těmto duším uděluji milosti přesahující jejich přání. Nemohu trestat, i kdyby to byl největší hříšník, jestliže se dovolává mé slitovnosti, nýbrž ho ve svém neproniknutelném a neprozkoumatelném milosrdenství ospravedlňuji. Napiš: dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti…

1827 (Sestra Faustyna se připravuje na Sv. přijímání:)

Dnes se má duše připravuje na svaté přijímání jako na svatební hostinu, na níž všichni účastníci této hostiny září nevýslovnou krásou. Také já jsem pozvaná na tu hostinu, ale nevidím u sebe tu krásu, nýbrž propast ubohosti. A třebaže se necítím hodna usednout ke stolu, přesto se vmáčknu pod stůl a u Ježíšových nohou budu žebrat alespoň o drobečky, které padají pod stůl. Přibližuji se k tobě, Ježíši, protože znám Tvé milosrdenství, vždyť spíše se vyčerpá má ubohost, než se vyčerpá slitování Tvého Srdce. Proto budu dnešního dne vzbuzovat důvěru v Boží milosrdenství.

   

V příloze je dále pdf dokument z knihy resp. výstavy Eucharistické zázraky bl. Carla Acutise (kapitola Svatí a mystici a Eucharistie; zatím v AJ; zdroj: http://www.miracolieucaristici.org ). Týká se právě sestry Faustyny. 

 

Velikonoční hudební pozdrav od Gemini musicales: https://www.youtube.com/watch?v=GdkIQGehDak/

 

Požehnaný velikonoční oktáv!

P. Martin 

SONY DSC

Ohlášky z 4. dubna 2021

Vážení a milí přátelé,

 

sestry a bratři v XP,

 

zde je přehled bohoslužeb na velikonoční týden. Věnujte prosím pozornost změnám – vracíme se ke slavení u sv. Floriána (úterý, sobota, neděle od 18 hod) a k nedělním ranním mším sv. v Kročehlavech (od Velikonočního pondělí, resp. od 11.4.) v 8.30 hod.

 

Pondělí velikonoční 5.4.: 

8.30 Kročehlavy

8.30 Vrapice

10.00 NPM=Nanebevzetí Panny Marie

10.30 Hnidousy

18.00 sv. Florián

18.00 NPM (v ritu antiquior)

Úterý velikonoční 6.4. 18 hod sv. Florián

Středa velikonoční 7.4. 18 hod Kročehlavy

Čtvrtek velikonoční 8.4. 18 hod NPM

Pátek velikonoční 9.4. 15 hod Vrapice 

                                       18 hod Kročehlavy

Sobota velikonoční 10.4. 16 hod Kročehlavy (za nenarozené děti a pro život)

                                           18 hod sv. Florián                          

Schéma nedělí by tedy od 11.4. (neděle Božího milosrdenství) bylo následující:

8.00 NPM (zůstává!)

8.30 Kročehlavy 

8.30 Vrapice 

10.00 náměstí 

10.30 Hnidousy 

mimořádně 11.4. (svátek Božího milosrdenství) 15.00 hod NPM

(!mše v 17.00 hod u NPM už od 11.4. nebudou!)

18.00 sv. Florián

18.00 NPM (2. a 4. neděle v měsíci v ritu antiquior)

Změna programu vyhrazena↑

Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, dezinfekce rukou a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřený ve čtvrtek (8.4.) a v pátek (9.4.) mezi 11-12 hod.  

V příloze naleznete také velikonoční Mariánek pro děti. Díky za přípravu!

 

Přeji vám požehnané Velikonoce a celou dobu velikonoční prožitou v radosti z Pána vzkříšeného a v očekávání Daru Ducha Svatého.

 

+Buoh všemohúcí,
vstal z mrtvých žádúcí,
chvalmež Boha s veselím,
toť nám všem Písmo velí.
Kyrie eleison!+

https://www.youtube.com/watch?v=b1XE-_oEilo/

P. Martin 

SONY DSC

Ohlášky z 28. března 2021

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři v Kristu,

dovolím si připomenout – přineste si prosím na mše sv. na Květnou neděli vlastní kočičky.

(A také nám na Květnou neděli začíná letní čas.)

 

A nyní informace ke slavení (a otevření kostela u P. Marie) ve Sv. týdnu, během velikonočního Tridua (Třídenní) a na Velikonoční pondělí v naší farnosti:

pondělí 29. března

18.00 Kročehlavy

 

úterý 30. března

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (místo sv. Floriána)

 

středa 31. března

18.00 Kročehlavy

 

Zelený čtvrtek

16 hod Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. na památku Večeře Páně*+**

*bez mytí nohou, bez průvodu do Getseman,

**NUTNO ZAPSAT SE NA SEZNAM (k dispozici v kostele u P. Marie)

18 hod Náměstí – mše sv. na památku Večeře Páně*

18 hod Hnidousy – mše sv. na památku Večeře Páně*

Velký pátek

9.00 Nanebevzetí Panny Marie* – ranní chvály, po nich litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, poté možnost sv. smíření v kostele

*kostel bude otevřený od 9 hod do 14 hod

15.00 Náměstí – křížová cesta

15.00 Hnidousy – křížová cesta

16.00 Nanebevzetí Panny Marie – obřady Velkého pátku, zjednodušený obřad uctívání kříže, NUTNO ZAPSAT SE NA SEZNAM (k dispozici v kostele u P. Marie)

18.00 Náměstí – obřady Velkého pátku, zjednodušený obřad uctívání kříže, přenos FB

18.00 Hnidousy – obřady Velkého pátku, zjednodušený obřad uctívání kříže, 

 

Bílá sobota

9.00 Nanebevzetí Panny Marie* – ranní chvály, po nich litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, poté možnost sv. smíření v kostele

*kostel bude otevřený od 9 hod do 16 hod

18.00 Náměstí – vigilie se žehnáním vody a obnovou křestního vyznání

20.30 Náměstí – vigilie se křtem dospělých, POUZE PRO KATECHUMENY, KMOTRY A JEJICH RODINY, přenos FB

 

Neděle Vzkříšení – se žehnáním pokrmů

8.00 Nanebevzetí Panny Marie

8.30 Vrapice

10.00 Náměstí, přenos FB

10.30 Hnidousy

17.00 Nanebevzetí Panny Marie

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (se křtem dětí)

 

Pondělí v oktávu velikonočním – se žehnáním pokrmů

8.30 Kročehlavy

8.30 Vrapice

10.00 Nanebevzetí Panny Marie

10.30 Hnidousy

18.00 sv. Florián

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior)

 

 

Změna programu vyhrazena↑

Nadále platí omezení na 10% obsazených míst k sezení v kostelích; nutné jsou respirátory, desinfekce a rozestupy. Děkuji za respektování pravidel.

V sobotu 27.3. bude slavena na Staroměstském náměstí od 11 hod mše sv. za nenarozené děti : https://www.tvnoe.cz/porad/31368-mse-svata-za-nenarozene-deti-jejich-rodice-a-zdravotnicky-personal-praha-staromestske-namesti .

 

Ještě k proběhlé slavnosti Zvěstování Páněhttps://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210322budme-nablizku-nenarozenym-i-jejich-rodicum-pastyrsky-list-ke-slavnosti-zvestovani-pane .

 

Římská Kongregace pro bohoslužbu a svátosti doporučuje sledovat on-line přenosy velikonočních bohoslužeb s biskupy, proto přidávám následující odkaz:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210325velikonocni-bohosluzby-s-nasimi-biskupy

(přenosy našich farních bohoslužeb budou k dispozici na FB také)

 

Náměty pro prožití Velikonoc jsou k dispozici i zde: 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210326velikonoce-cz-podruhe

 

Dostal jsem také odkaz na křížovou cestu pro dětihttps://viravrodine.webnode.cz/krizova-cesta/ 

 

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 . 

 

Děkuji za přípravu velikonoční Naděje! (naleznete v příloze mailu)  

 

Na Zelený čtvrtek v mnoha kostelích (i u nás) zazní tento hymnus opěvující pravou Lásku: https://www.youtube.com/watch?v=NLnT-06Y2fs/

 

Těším se na společné slavení velikonočních svátků!

Požehnané dny blízko Pána ukřižovaného a vzkříšeného vám vyprošuje

P. Martin 

SONY DSC

Ohlášky z 21. března 2021

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři,

přehled mší sv. tento týden:

 

pondělí 22. března

18.00 Kročehlavy – limit 10 osob

 

úterý 23. března

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (místo sv. Floriána) – limit 20 osob

 

středa 24. března

15.30 Nanebevzetí Panny Marie – limit 20 osob

17.30 Nanebevzetí Panny Marie (mimořádně) křížová cesta – Den misionářů-mučedníků

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (mimořádně) – Den misionářů-mučedníků

18.00 Kročehlavy – limit 10 osob

 

čtvrtek 25. března

17.30 náměstí – katecheze o Jezulátku o. Pavel Michal OCD ze Slaného

            18 hod náměstí – hlavní celebrant o. Pavel Michal OCD ze Slaného

(po mši sv. modlitba za rodiny a nemocné, zasvěcení Dítěti Ježíši)

 

pátek 26. března

15.00 Vrapice – limit 10 osob

18.00 Kročehlavy – bohosluzba slova (od 17.30 křížová cesta) – limit 10 osob

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (od 17.30 křížová cesta) – limit 20 osob

 

sobota 27. března

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (místo sv. Floriána) – limit 20 osob

 

neděle 28. března (Květná neděle)

8.00 Nanebevzetí Panny Marie – limit 20 osob

8.30 Vrapice – limit 10 osob

10.00 náměstí MŠE SV., přenos FB

10.30 Hnidousy – limit 10 osob

17.00 Nanebevzetí Panny Marie  – limit 20 osob

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior) – limit 20 osob

Dodržujme prosím všechna hygienická opatření; ředitelka městské policie mi sdělila, že policie sleduje venkovní mši sv. – rozestupy a respirátory jsou důležité. Díky!

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (21.3. a 28.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod. 

 

Liturgicky si připomeneme:

22.3. sv. Šarbela – litanie jako obvykle po mši sv. (22. v měsíci) http://catholica.cz/index.php?id=3312

24.3. sv. Oscara Romera, biskupa a mučedníka  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181013novi-svetci-oscar-romero

a samozřejmě 25.3. slavnost Zvěstování Páně http://catholica.cz/?id=849

 

Na výroční den umučení sv. Oscara Romera připadá i Den misionářů-mučedníkůhttps://www.missio.cz/aktuality/24-brezen-den-modlitby-a-postu-za-misionare-mucedniky-3/

 

Na Květnou neděli si prosím přineste ratolesti-kočičky vlastní. 

 

Slavení sv. Týdne upřesním během následujících dní a pošlu vám zprávu.

 

Na sv. Josefa také začal rok rodinyhttps://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210318zacina-undefinedrok-rodiny-amoris-laetitiaundefined .

 

Vzhledem k dopisu od prefekta Kongregace pro východní církve (viz příloha) k velkopáteční sbírce přidávám ještě několik dokumentů k situaci pronásledovaných křesťanů a křesťanů na Blízkém východě:  

https://www.youtube.com/watch?v=YdWMIZU4gsA

https://www.youtube.com/watch?v=_zXRYkLtU-M

https://www.youtube.com/watch?v=Eb0OqliYwUQ

 

Věnujte prosím také pozornost výzvě biskupů ke sčítání lidu (v příloze).

 

Příprava dětí k Prvnímu sv. přijímání. To je předběžně naplánováno na neděli 20. června; poprosím rodiče, aby přihlašovali děti na mojí adresu martin.chleborad@gmail.com  (informace do přihlášky-mailu jsou: jméno, příjmení, věk a třída dítěte, jak dlouho navštěvuje hodiny náboženství, kontakty na rodiče). Děti obvykle chodí na náboženství na faru/do církevní školy, kde mají  pravidelné hodiny a já s nimi pak pět pátků odpoledne před samotným Prvním sv. přijímáním mívám setkání, která jsou zaměřena na první sv. smíření a samotné sv. přijímání. 

 

Pro starší děti a dospívající (12-15 let) je určen letní tábor Taxiway camp; leták je v příloze mailu.

 

Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.

 

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .  

K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky

Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

 

A jako přípravu na Květnou neděli můžeme vyslechnout antifonu Hosana filio Davidhttps://www.youtube.com/watch?v=cElTb_29dMo/ .

 

S pozdravem a požehnáním

P. Martin

SONY DSC

Ohlášky z 14. března 2021

Vážení a milí farníci,

sestry a bratři,

přehled mší sv. tento týden:

pondělí 15. března

18.00 Kročehlavy – limit 10 osob

úterý 16. března

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (místo sv. Floriána) – limit 20 osob

středa 17. března

15.30 Nanebevzetí Panny Marie – limit 20 osob

18.00 Kročehlavy – limit 10 osob

čtvrtek 18. března

18.00 Nanebevzetí Panny Marie – limit 20 osob

pátek 19. března

15.00 Vrapice – limit 10 osob

18.00 Kročehlavy (od 17.30 křížová cesta) – limit 10 osob

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (od 17.30 křížová cesta) – limit 20 osob

sobota 20. března

8.00 Nanebevzetí Panny Marie (v ritu antiquior) – limit 20 osob

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (místo sv. Floriána) – limit 20 osob

neděle 21. března (5.postní)

8.00 Nanebevzetí Panny Marie – limit 20 osob

8.30 Vrapice – limit 10 osob

10.00 náměstí MŠE SV., přenos FB

10.30 Hnidousy – limit 10 osob

17.00 Nanebevzetí Panny Marie  – limit 20 osob

18.00 Nanebevzetí Panny Marie (3. skrutinia za katechumeny) – limit 20 osob

Dodržujme prosím všechna hygienická opatření; ředitelka městské policie mi sdělila, že policie sleduje venkovní mši sv. – rozestupy a respirátory jsou důležité. Díky!

Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen: TUTO A PŘÍŠTÍ NEDĚLI (14.3. a 21.3.) mezi a 16-19 hod a dále ve ČTVRTEK a v PÁTEK mezi 11-12 hod. 

Liturgicky si připomeneme v pátek slavnost sv. Josefahttp://catholica.cz/?id=997

Spojme se opět v usilovné modlitbě za ukončení celé tíživé situace v naší zemi. Možná opět obnovenou horlivostí při společné (byť na dálku) modlitbě růžence ve 20 hod

Dnes je také výroční den zvolení Sv. otce papeže Františka, modleme se za něj a jeho službu: https://vojtechkodet.cz/temata/cirkev-a-svet/modlitba-za-papeze

Příprava dětí k Prvnímu sv. přijímání. To je předběžně naplánováno na neděli 20. června; poprosím rodiče, aby přihlašovali děti na mojí adresu martin.chleborad@gmail.com  (informace do přihlášky-mailu jsou: jméno, příjmení, věk a třída dítěte, jak dlouho navštěvuje hodiny náboženství, kontakty na rodiče). Děti obvykle chodí na náboženství na faru/do církevní školy, kde mají  pravidelné hodiny a já s nimi pak pět pátků odpoledne před samotným Prvním sv. přijímáním mívám setkání, která jsou zaměřena na první sv. smíření a samotné sv. přijímání. 

Pro starší děti a dospívající (12-15 let) je určen letní tábor Taxiway camp; leták je v příloze mailu.

Rád bych vás také poprosil o příspěvky do velikonočního vydání Naděje. Nejlépe prosím zasílejte ve formátu Word na tuto adresu. Uzávěrka je v pondělí 22.3.

Děkuji za vaše dary, ať už během sbírek nebo na náš provozní farní účet u Fio banky: 2801706002/2010 .  

K ekonomickým záležitostem ještě tato důležitá poznámka: Variabilní symbol pro kostelní sbírky

Prosíme všechny, kdo svůj příspěvek do kostelní sbírky zasílají na účet farnosti u Fio banky č. 2801706002/2010, aby každou platbu označili variabilním symbolem 100. Jednotný variabilní symbol je nezbytný pro správné zaúčtování plateb. Děkujeme.

Díky všem dárcům, kteří již zasílají s variabilním symbolem!

K ekonomickým záležitostem farnosti bych rád doplnil několik informací: podařilo se opravit střechu na boční lodi kostela sv. Mikuláše ve Švermově. Stav byl havarijní, zatékalo přímo do kostela. Děkuji všem, kteří se angažovali, ať již finanční pomocí nebo svým časem. Máme ovšem další havarijní stav, tentokrát v Kročehlavech (kostel Nejsv. Srdce Páně), kde je potřeba vyměnit elektroinstalaci. Práce začnou v následujícím týdnu. Nutné bude opravit i část elektroinstalace u Panny Marie, protože nám nesvítí dobře světla v hlavní lodi kostela. 

Dovolím si vás v této souvislosti poprosit o pomoc. Zde je seznam účtů, které jsou mj. určeny i pro jednotlivé kostely a jejich opravy (ať už aktuálně probíhající nebo budoucí), případně pro rekonstrukci a opravy arciděkanství (fary na náměstí):

Oprava arciděkanství (2001730194 – CZK) Fio konto

Opravy Vrapice sv. Mikuláš (2101826652 – CZK) Fio konto

Opravy Švermov sv. Mikuláš (2401706003 – CZK) Fio konto

Opravy Kročehlavy Nejsv. Srdce Páně (2501952754 – CZK) Fio konto

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Kladno (2801706002 – CZK) Běžný účet – provozní účet farnosti.

Kód Fio banky je 2010.

Ještě několik poznámek: jak jsem uvedl výše, tak oprava části střechy ve Švermově proběhla úspěšně. Vyčerpali jsme ale dosud nasbírané peníze na příslušném účtu a zbytek se doplácel z provozního účtu farnosti. Podobně jsme postupovali při opravách štítu kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích.

Provozní účet farnosti jinak slouží k zajištění běžného provozu farnosti (placení energií, pojištění, drobnějších oprav atd.).

Díky za pomoc!

Prosme také sv. Josefa, aby bděl nad hmotnými a finančními záležitostmi naší farnosti. 😇

A v příloze mailu je ještě leták ohledně hospodaření arcibiskupství.

Dovolím si také upozornit na velkopáteční sbírku pro křesťany ve Svaté zemihttps://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210312kardinal-sandri-prosi-o-solidaritu-s-krestany-ve-svate-zemi

V návaznosti na poslední papežskou návštěvu ještě dva dokumenty o křesťanech na Blízkém východě (oba v anglickém jazyce): https://www.youtube.com/watch?v=vebTUU34JfAhttps://www.youtube.com/watch?v=sztNqzQHALc .

Pozvánka na toto pondělí v 18:00, a to na veřejnou online diskuzi Víra a Lesy, na které vystoupí generální vikář Balík za katolickou církev, patriarcha Butta za ČS církev Husitskou, a pan Kraus z Federace Židovských obcí, a za vědeckou komunitu Děkan Fakulty lesnické a dřevařské na ČZU. Bude to na YouTube streamu FLD ČZU https://www.youtube.com/FLDvPraze

Drobná antifona nás může potěšit a připravit na páteční slavnost: https://www.youtube.com/watch?v=rSx9cQck3Sc/ 

Požehnané dny!

P. Martin 

SONY DSC
SONY DSC